Del på Facebook   Print siden

Stibro over jernbanen ved Hobro Station

Hobro og omegn
Søndag 11. april 2021 kl. 20:00

Stibro over jernbanen ved Hobro Station
Hobro Banegård ARKIVBILLEDE Foto: Fjordavisen.nu


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 14. april, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Stibro over jernbanen ved Hobro Station

Stibro over jernbanen ved Hobro Station

I forbindelse med Banedanmarks elektrificering af jernbanen har Byrådet godkendt, at der etableres cykel-/gangbro over banen ved Hobro Station.

Byrådet har på sit møde den 25. marts 2021 godkendt en anlægsbevilling på kr. 1.5 mio. til skitse- og detailprojektering

På baggrund af skitseforslag til broløsninger samt besigtigelse i området, anmodes Udvalget for Teknik og Miljø om at tage stilling til valg af løsningsmodel for det videre arbejde.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At der vælges løsningsmodel for stibro med tilhørende stianlæg.

Sagsfremstilling
Byrådet har tidligere godkendt en aftale med Banedanmark, hvoraf fremgår, at Banedanmark bidrager til finansiering af stibroer over jernbanen ved henholdsvis Brovej i Arden og ved Hobro Station.

Banedanmark har overdraget opgaven med at bygge de to broer over jernbanen ved Brovej i Arden og ved Hobro Station til Mariagerfjord Kommune. Banedanmark dækker 20,92 mio. kr. af udgifterne, hvilket knap dækker de samlede omkostninger til anlæggelsen, som Banedanmark har estimeret til 23,2 mio. kr. Fagenheden Teknik og Byg bemærker, at estimaterne indeholder en betydelig usikkerhedsmargin, hvorfor broprojekterne måske kan indeholdes i Banedanmarks kompensationsbeløb. I modsat fald vil en gennemførelse af projekterne nødvendiggøre, at Mariagerfjord Kommune selv må finansiere restbeløbet.

Banedanmarks kompensation udbetales i henhold til den indgåede aftale, hvor 25 % udbetales med udgangen af september 2023, og 75 % med udgangen af september 2024. Udgifterne skal være dokumenteret, før der kan ske udbetaling. Såfremt kommunen ikke gennemfører broprojekterne som aftalt, bortfalder kompensationen.

Byrådet har tidligere godkendt et samlet udlæg på 20,92 mio. kr. til begge broprojekter. Det er aftalt med 3. parts projektleder fra Banedanmark, at kommunen løbende kan søge aconto beløb udbetalt ved bl.a. slutprojektering og afsluttende broanlæg.

Etablering af jernbanebroer er behæftet med en del flere udfordringer end almindelige anlægsarbejder, da Banedanmark har strenge krav til anlægsarbejder ved og over jernbanen, og da sporspærringer (standsning af togkørsel) skal forudbestilles 32 måneder forinden.

Ved Hobro Station udgør stibroen og dens tilslutninger en udfordring på grund af de store terrænforskelle. Det vil derfor være udfordrende og bekosteligt, hvis broen og stianlægget skal anlægges efter anbefalingerne om fuld tilgængelighed for gangbesværede og handicappede. Derfor arbejder fagenheden Teknik og Byg sammen med kommunens rådgiver COWI på en løsning, som ikke fuldt kommer til at leve op til almindelige tilgængelighedskrav.

På østsiden tænkes der etableret enten ramper eller elevator/trappe for at komme til/fra broen, som får en højde af ca. 6 meter over perronanlæg. På vestsiden er terrænforskellen 27 m, som tænkes forceret med en trappe og en "hårnålesti" gennem skoven. Stibroen bliver for gående og cyklende. Projektet indeholder ikke en nedgang/elevator til selve perronen mellem jernbanesporene, men det kan etableres som et tilvalg af Banedanmark - eventuelt på et senere tidspunkt.

På møde i Udvalget for Teknik og Miljø 8. marts 2021 præsenterede og uddybede fagenheden sammen med COWI forskellige løsningsmodeller med forskelligt ambitionsniveau. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede dels at arbejde videre med scenarierne A0-fællessti til tunnel og A1-fodgængerbro(minimumsmodel) eller en kombination heraf og dels at foretage besigtigelse af området før endeligt valg af løsningsmodel.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hobro og omegn

Første vinder af Hole In One bilen på Hobro Golfklub er fundet
Første vinder af Hole In One bilen på Hobro Golfklub er fundet
Hobro og omegn
Startopstilling | Genvalg til alle 11
Startopstilling | Genvalg til alle 11
Hobro og omegn
Ugens Bolig | Pænt sommerhus på en stor dejlig naturgrund
Ugens Bolig | Pænt sommerhus på en stor dejlig naturgrund
Hobro og omegn
Bruno Kjær om sin udstilling Skyggebibliotekets spejl
Bruno Kjær om sin udstilling Skyggebibliotekets spejl
Hobro og omegn
Lokalopgør på Hobro Golfbane
Lokalopgør på Hobro Golfbane
Hobro og omegn
Tjørnelund: Vi skal have fuld fokus og levere end god præstation
Tjørnelund: Vi skal have fuld fokus og levere end god præstation
Hobro og omegn
Jutlander fonden Hobro var forbi med en stor donation
Jutlander fonden Hobro var forbi med en stor donation
Hobro og omegn
Mand død efter påkørsel af tog ved Hobro Station
Mand død efter påkørsel af tog ved Hobro Station
Hobro og omegn
Nye ansigter hos Beierholm Hobro
Nye ansigter hos Beierholm Hobro
Hobro og omegn
Hanne Thomsen, GASmuseet, Hobro, bliver ny museumsleder i Give fra 1. juli.
Hanne Thomsen, GASmuseet, Hobro, bliver ny museumsleder i Give fra 1. juli.
Hobro og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev