Del på Facebook   Print siden

Status på Sundhedshus Hobro

Politik
Onsdag 8. maj 2024 kl. 08:00

Status på Sundhedshus Hobro

Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune har siden 2020 samarbejdet omkring aktiviteter på hospitalsmatriklen i Hobro. Siden det blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020, har der været samarbejde om et forprojekt rettet mod opførelse af et nyt sundhedshus, men selvom dette projekt er sat på pause på grund af finansieringsudfordringer, er der fortsat samarbejdsaktiviteter i gang. Med dette punkt gives en status på samarbejdet.

I maj 2022 afleverede administrationerne i Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune et for-projekt for etablering af et fælles sundhedshus på hospitalsmatriklen i Hobro med et prisestimat på 180 mio. kr. For-projektet indeholdt et nyopført sundhedshus og renovering af flere af de nuværende bygninger på matriklen. Projektet blev forberedt som en mulig fælles ansøgning til puljen for nærhospitaler, som dog ikke blev opslået af Sundhedsministeriet som forventet.

I løbet af forprojektets gennemførelse blev der afholdt forskellige workshops og interviewrunder med medarbejdere og ledere fra både Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien og Mariagerfjord Kommunes sundheds- og ældreområde, som afdækkede potentialer for samarbejde både med og uden fælles mursten.

Da det viste sig, at der ikke var mulighed for at sende en ansøgning om midler fra den nationale pulje til nærhospitaler, drøftede den administrative styregruppe i foråret 2023, hvordan projektet kunne gentænkes uden støtte fra nærhospitalspuljen.

Der blev undersøgt alternative muligheder for funding, som blandt andet involverede Norddanmarks EU-kontor, som hjalp med at afdække, om der var EU-fonde eller andre europæiske puljer, der kunne komme på tale som mulig finansiering. Konklusionen var, at der ikke er EU-midler, der støtter byggeri af denne karakter, men at der eventuelt vil være mulighed for at søge projektmidler til samarbejdsprojekter for eksempel inden for sundhedsinnovation. Da der netop er i gangsat et innovationsprojekt i sundhedsklynge Syd med blandt andet afvikling af et fremtidsværksted og efterfølgende forventet igangsættelse af et pilotprojekt med fokus på teknologi og virtuelle løsninger, er dette imidlertid ikke iværksat.

Herudover blev der igangsat et arbejde med at flytte kommunale funktioner ind i ledige lokaler på sygehusmatriklen med henblik på at afprøve fundamentet for nogle af de samme synergieffekter, som et nybygget sundhedshus forventedes at give. Dette arbejde blev der orienteret om i Udvalget for Sundhed og Omsorg og Økonomiudvalget henholdsvis 12. og 19. april 2023.

Primo 2023 flyttede den kommunale sygepleje i Hobro således ind i et lejemål på Hobro Sygehus, som ikke længere benyttes til hospitalsformål, og som opfølgning på indflytningen blev det aftalt, at de lokale ledelser i den kommunale sygepleje og i den medicinske afdeling sammen undersøger mulige samarbejdsområder. Dette tværgående arbejde pågår fortsat og udvikles løbende.

I forlængelse af en planlagt omrokering af de regionale aktiviteter på sygehuset er der i regi af arbejdsgruppen nu også igangsat en undersøgelse af, om det er muligt at etablere et antal kommunale sengepladser på sygehuset som afløsning for de akutpladser og rehabiliteringspladser, der er placeret på henholdsvis Hobro Alderdomshjem og Plejecentret Solgaven. En sådan flytning af akut- og rehabiliteringspladser vil betyde bedre mulighed for kvalitetsudvikling og samarbejde mellem kommunalt personale og hospitalspersonale. For de borgere i Mariagerfjord Kommune, der flyttes fra en lokal regional seng til en kommunal seng, vil der endvidere være gevinsten af at kunne blive på samme sted og dermed en oplevelse af et sammenhængende sundhedsvæsen. Der er forsat en mængde formelle forudsætninger, herunder økonomiske, der skal afklares inden en sådan løsning eventuelt vil kunne præsenteres til politisk behandling.

Der arbejdes således fortsat på at realisere flere af visionerne om nye samarbejdsmuligheder og synergier, inden for de eksisterende eller let-tilpassede rammer.

Når afdækningen af mulighederne er sket, vil en eventuel løsning blive præsenteret politisk.


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Politik

Europa-Parlamentsvalg i Mariagerfjord - mere om stemmetallene her
Europa-Parlamentsvalg i Mariagerfjord - mere om stemmetallene her
Politik
V-kandidat Jakob Dyrman åbner 'store nordjyske slagmark' i EU-slutspurt
V-kandidat Jakob Dyrman åbner 'store nordjyske slagmark' i EU-slutspurt
Politik
Læserbrev: Det er min første gang, og jeg glæder mig
Læserbrev: Det er min første gang, og jeg glæder mig
Politik
Mariagerfjord Kommune skal tage stilling til at blive en del af Socialkompas
Mariagerfjord Kommune skal tage stilling til at blive en del af Socialkompas
Politik
På dagsordenen: Etablering af bosted på Hobrovej 62, Hadsund
På dagsordenen: Etablering af bosted på Hobrovej 62, Hadsund
Politik
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til, at kommunen skal trække sig fra millionprojekt
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til, at kommunen skal trække sig fra millionprojekt
Politik
Skal Mariagerfjord Kommunes rygepolitik inkludere alle nikotinprodukter?
Skal Mariagerfjord Kommunes rygepolitik inkludere alle nikotinprodukter?
Politik
Ønsker du at brevstemme til Europarlamentsvalget?
Ønsker du at brevstemme til Europarlamentsvalget?
Politik
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Opholdsstedet Hostruphøj
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Opholdsstedet Hostruphøj
Politik
Status på Sundhedshus Hobro
Status på Sundhedshus Hobro
Politik
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev