Del på Facebook   Print siden

Status på indsatsen vedr. digital infrastruktur i Mariagerfjord kommune

Mariagerfjord og omegn
Lørdag 26. december 2020 kl. 09:34

Status på indsatsen vedr. digital infrastruktur i Mariagerfjord kommune
.
Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune besluttede i 2019 at afsætte midler til en mere målrettet koordinering af indsatsen i forhold til den digitale infrastruktur i Mariagerfjord Kommune.

I foråret 2019 fik Mariagerfjord Kommune udarbejdet en rapport med et katalog over handlemuligheder i relation til forbedring af den digitale infrastruktur i kommunen. Rapporten blev udarbejdet af firmaet Netplan. Baggrunden for arbejdet tog blandt andet afsat i kommunens position som landkommune med udfordringer i dårlig mobildækning, samt at der faktuelt var flere adresser end landsgennemsnittet, der er berettiget til tilskud fra Regeringens bredbåndspulje. Økonomiudvalget afsatte 500.000 kr. til medarbejderfrikøb i 2 år med ønske om en evaluering midtvejs. Desuden har Udvalget for Kultur og Fritid afsat midler i 2019 og 2020 til at sikre kommunal medfinansiering til Bredbåndspuljeprojekter, der opnår støtte fra den statslige pulje.

Målet med koordinatorfunktionen knytter sig til følgende indsatser:

Kortlægning af de aktuelle udfordringer indenfor digital infrastruktur (Mobil- og bredbåndsdækning)

Borgerdialog

Dialog med teleudbyderne

Dialog med kommunenetværk og Energistyrelsen

Medvirke til iværksættelse af lokale projekter i samarbejde med borgere og udbydere

Sikre profilering og koordinering af projektansøgninger til den nationale bredbåndspulje

Sikre opsamling af viden på teleområdet til rådgivning af lokale beslutningstagere


Aktuel status på indsatsen - December 2020:


Dialog med teleudbyderne: Kommunen har det seneste år haft en løbende dialog med udbyderne indenfor såvel bredbåndsudrulning og telefoni. I forhold til bredbånd har indsatsen været koncentreret om to spor:

Kommerciel udrulning i dialog med markedet. Der er primært to operatører på dette felt: Verdo/Stofa og Norlys/Eniig.
Verdo/Stofa varetager udrulning af fiber i Hobro By.

Selskabet har det seneste år etableret fiberbredbånd i blandt andet området Skivevej/Bærkvarteret, Hegedalsparken,Strandparken og er i gang med udrulning i Mølhøjparken, Vikingeparken med videre.

Selskabet har haft udfordringer i forhold til området i Banegårdskvarteret, hvor interessen har været begrænset. Desuden skal man afklare området i den centrale midtby/Gågaden, da en udrulning her vil have store omkostninger. Desuden er der vanskeligheder omkring kvarteret ved Fayesgade, grundet store omkostninger til reetablering af fortove med videre.

I forhold til Hørby Skoleby/Løgstørvej har man aftalt at Norlys er operatør i dette område.

Eniig/Norlys varetager primært udrulning i landdistrikterne. Det seneste år har man udrullet fiber i Døstrup,Tobberup, Tisted, og har aktuelle projekter i Hørby Skoleby, Kielstrup, Ajstrup/Lystrup/Norup og Nr.Onsild/Karlby.

TDC er ikke særlig aktiv på Bredbåndsudrulning, men har dog afsluttet projekter støttet af Bredbåndspuljen (2018) i Brøndum, Vebbestrup-området og i Kjellerup syd for Mariager.

Offentligt støttede projekter i Bredbåndspuljen.

Gennem de seneste år har Mariagerfjord Kommune haft en række borgerdrevne projekter, der har været støttet af den nationale bredbåndspulje. Puljen har eksisteret i perioden 2017-2020, og er igen med i Finansloven for 2021 med 100 mill. kr. Kommunen har specielt i 2020 ydet en særlig indsats for at få mange nye projekter i bredbåndspuljen.

Der er i 2020 indsendt 18 ansøgninger, omfattende ca. 400 adresser, svarende til ca. 25 % af de berettigede adresser. Ansøgningerne udgør ialt et tilskudsbehov på knap 8 mio. kr. Kommunen yder en medfinansiering på 2.000 kr. pr. adresse.

Realistisk set vil ikke alle komme i betragtning til tilskud. Styrelsen har modtaget ansøgninger for over 200 mio. kr og puljen udgør 100 mio. kr. Det kan derfor forventes, at 6-9 projekter kan opnå tilskud. Alle projekter har fået tilbud fra Norlys/Eniig, og selskabet vil muligvis, på kommercielle vilkår, alligevel realisere nogle af de projekter, der ikke opnår tilskud. Kommunens koordinator har haft god dialog med alle projektholdere og oplevet stor frivilligt engagement. Udsendelse af information i e-boks og lokale infoarrangementer har bidraget til, at de mange projekter er blevet realiseret.

Det må konstateres, at der fortsat er et stykke vej i mål i forhold til Bredbånd. Restgruppen (estimeret ca. 1.000 adresser) vil være afhængig af en aktiv markedsudrulning. Kommunen kan være behjælpelig med vejledning i forhold til borgerhenvendelser, og bygge bro i forhold til selskaberne, men er i forhold til lovgivning begrænset i konkrete handlemuligheder. Energistyrelsen er i dialog med EU om lempelser og bedre vilkår for kommunerne som aktører på teleområdet, blandt andet i forhold til at understøtte markedskræfterne.

Telefoniområdet: Det seneste år har kommunen løbende haft dialog med de tre netværksejere (TDC, TT-gruppen og 3-mobil) om løsning af de udfordringer, som borgere, virksomheder og kommunalt ansatte oplever i hverdagen med udfald eller ingen dækning på netværket. Vi har registreret og indberettet konkrete områder, men oplevelsen er langt hen ad vejen, at selskaberne ikke finder anledning til opgradering. I forhold til SKI-aftalen med TDC har der været en dialog, dog uden de store resultater, hvilket giver overvejelser i forhold til dækningskrav i en fremtidig aftale. Kommunen har haft dialog med selskaberne om mastepositioner i konsekvens af den seneste frekvensauktion. Frekvensauktionen stiller en række dækningskrav.

Resultatet er 7 nye telemaster inden for det kommende år:

TDC - 3 master (Hvilsom, Kielstrup og Valsgård)
TT - 1 mast (Ajstrup)
3-mobil - 2 master (Assens, Fladbjerg og True)

Aktuelt er der forventninger til frekvensauktionen i 2021, blandt andet om indtægterne fra auktion kan anvendes til at hjælpe kommunerne med finansiering af nye master.

5G-udrulning. Selskaberne er pt. i proces med opgradering af de kommunale telemaster med nyt 5G-udstyr. Dette vil give en bedre hastighedsoplevelse for brugerne, og i bedste fald være en hjælp på specifikke positioner. 5G er grundlaget for en række teknologier (Internet of things /IoT) - blandt andet selvkørende biler, Smart Home, Miljøovervågning med videre.
___

Den kommunale indsats koordineres tværgående i den kommunale organisation (Teknik og Miljø, IT og Landdistriktsudvikling). Den digitale infrastruktur indgår som et afgørende indsatsområde i kommunens nye landdistriktspolitik.

Der opleves mange borgerhenvendelser på området og teleselskaberne udtrykker sig positivt i forhold til betydningen af at kunne adressere henvendelser til kommunen.

Netværksdannelse på tværs af kommuner og i relation til Energistyrelsen har stor betydning for vidensopsamling og iværksættelse af nye indsatser.

Fremadrettede indsatser:

I Corona-nedlukningen er betydningen af god digital infrastruktur blevet tydeligt eksponeret, bl.a. pga. mere hjemmearbejde og fjernundervisning af skoleelever og studerende. Kommunen har fortsat mange borgere med internethastigheder under 10 mbit (estmeret ca. 1000-1200 adresser) og endnu flere der ikke har adgang til den hurtige digitale "motorvej" som pt. defineres til 100 mbit. Markedet arbejder intenst på at lave nye udrulninger, men realistisk set går der mange år inden de hurtige hastigheder når ud i de yderste led, som typisk er enkeltbeliggende adresser med stor afstand til hovedinfrastrukturen. På telefoniområdet er der fortsat mange såkaldte "døde huller", hvor der et udfald eller helt frafald af signal. I nogle tilfælde anbefales borgerne at skifte udbyder, eller benytte muligheden for at have 2 sim-kort i telefonen. Den kommende frekvensauktion (2021) åbner muligheder for at en del huller bliver lukket. 5G-udrulninger vil ligeledes give nogle signalforbedring, dog mest på sendestyrke i forhold til rækkevidde.

Kommunerne bliver på sigt muligvis udstyret med bedre værktøjer i forhold til indsatsen, f.eks. i forhold til at lave kommunale masteprojekter og evt. fiberudrulning. Dette kræver tilpasninger i forhold til bl.a. EU-lovgivning, men forudsætter desuden at kommunerne har/vil anvende de fornødne egenressourcer til opgaven.

Kommunens konsulent for digital infrastruktur, Jens Maarup Lykke, deltager under punktets behandling.

Status på indsatsen vedr. digital infrastruktur i Mariagerfjord kommune drøftes på et møde i økonomi udvalget den 6. januar. 2020.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Problemer i trafikken: Mange danskere ved ikke, hvad gult lys betyder
Problemer i trafikken: Mange danskere ved ikke, hvad gult lys betyder
Mariagerfjord og omegn
Mangler du erhvervslokaler | Ledige erhvervslejemål omkring Mariager Fjord
Mangler du erhvervslokaler | Ledige erhvervslejemål omkring Mariager Fjord
Mariagerfjord og omegn
Nordjylland får tilskud fra Staten til plan om flere klimavenlige busser
Nordjylland får tilskud fra Staten til plan om flere klimavenlige busser
Mariagerfjord og omegn
Saltbilen er på vej
Saltbilen er på vej
Mariagerfjord og omegn
2.166 hastighedssager: Det går alt for stærkt for alt for mange
2.166 hastighedssager: Det går alt for stærkt for alt for mange
Mariagerfjord og omegn
Trine Juul Søndergaard Pedersen løb med jobbet som ejendomschef i Mariagerfjord Kommune
Trine Juul Søndergaard Pedersen løb med jobbet som ejendomschef i Mariagerfjord Kommune
Mariagerfjord og omegn
5 millionærer i Mariagerfjord i 2020
5 millionærer i Mariagerfjord i 2020
Mariagerfjord og omegn
Tusindvis af virksomheder venter stadig på kompensation – minister i samråd
Tusindvis af virksomheder venter stadig på kompensation – minister i samråd
Mariagerfjord og omegn
Mangler du en lejlighed | Ledige lejemål i Mariagerfjord og omegn
Mangler du en lejlighed | Ledige lejemål i Mariagerfjord og omegn
Mariagerfjord og omegn
Nyt vedr vaccinationssteder og booking i Mariagerfjord Kommune | 65 årige der både får personlig pleje og praktisk bistand
Nyt vedr vaccinationssteder og booking i Mariagerfjord Kommune | 65 årige der både får personlig pleje og praktisk bistand
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev