Del på Facebook   Print siden

SOSU personale i modvind

Debatsiden
Lørdag 11. juli 2020 kl. 16:00

SOSU personale i modvind
Annette Press


Af Annette Press Social og Sundhedssektorformand Foa Mariagerfjord

For mindre end 1 mdr. siden, var SOSU personale i alle landets kommuner, hverdagens helte.

Plejepersonalet blev rost for at stå i forreste række, Corona eller ej.
Nu, i agurketiden, er overskrifterne i medierne, omsorgssvigt, plejepersonale der taler grimt til beboere, og skjulte filmoptagelser.

Jeg vil slå en ting fast: det er aldrig ok at tale grimt, hverken til borgere der modtager hjælp, ELLER andre for den sags skyld.

Jeg frygter blot, at tv optagelser kan blive OG bliver manipuleret, enkelte klip kan tages ud af en kontekst, som er andet og mere, end det klip befolkningen ser.

I mine mange år på arbejdsmarkedet, både på hospitaler, specialinstitutioner, plejecentre og i hjemmeplejen, har jeg mødt engagement og omsorg.

Et klip med en borger i en lift, der skal have afføring i en ble, KAN meget vel være en helt klar faglig og velovervejet vurdering. Mange ældre kan have besvær med at komme af med afføring, og mange er så svage, at de ikke selv kan presse. Dette kan afhjælpes, når man sidder i en lift. Hvor mange forældre har ikke prøvet at holde et barn i den stilling, hvis de skulle tisse på skovturen?

Hvis man som pårørende oplever noget, man undrer sig over eller er bekymret over, er det dialogen med personale og ledelse der skal tages. Hvis man ikke bliver hørt, er det dårlig ledelse, og så skal man hurtigt gå videre til en ældrechef/direktør, eller videre op i det politiske system.

Det er et politisk ansvar, at der er kvalificeret personale nok, til at varetage en værdig pleje, og det er politikernes ansvar, at der er ressourcer nok i ældreplejen. Det er ledelsens ansvar at personalet
ikke bliver syge med stress og får arbejdsskader pga. for få
hænder/hjerter. Kapitel 4, § 15 i arbejdsmiljøloven siger højt og tydeligt: Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene
sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Jeg har desværre gennem de senere år oplevet en stigning i ufaglært personale, og en eksplosiv stigning i timelønnede ufaglærte afløsere.
At arbejde med svage og demente borgere, er ikke samlebåndsarbejde. De fleste af vores faglærte medarbejdere som arbejder med demente borgere, har modtaget demensundervisning, og de ved, hvordan man agerer i samværet med den demente borger.

Ufaglært timelønnet personale opnår ikke den kompetence. Social og Sundhedshjælpere, Social og Sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejehjemsassistenter, har taget uddannelser, og efteruddannelser, som gør disse faggrupper til det mest og bedste kvalificerede personale til ældreplejen.

Derfor bliver jeg utrolig ked af det, når medier ensidigt kører hetz på enkelte plejehjem og personale, når jeg ved, der er er i 1000 vis af dygtige medarbejdere, som hver dag udfører et kvalificereret og engageret job.

Jeg ville ønske alle pårørende til ældre plejekrævende borgere, ville bruge deres energi og kærlighed til deres pårørende på, at kræve dygtige ledere, og mange flere ressourcer til faglært personale i ældreplejen. Det er i bund og grund disse 2 elementer som spiller det gode personale
bedre.


Kommentarer til artiklen:
Tommy, dømmer på ingen måde alle, det er kun noget du læser som fagforenings kvinde, dit og ledelsens problem er i ikke taler sammen, kan give ret i at ledelsen på mange områder fejler, men men det gør fagforeningen også, fagforeningen vil på ingen måde hjælpe ledelsen med at komme af med dem som ikke funger i det job de har, nej de vil ikke tage ansvar, men straks vil køre en sag hvis man fyre en.
Ps. For du ikke skal misforstå mig, mener jeg vi har rigtig mange dygtige medarbejder i vores plejesektor,
Lass Brøndum , 08-08-2020 13:51:03

Tommy, dømmer på ingen måde alle, det er kun noget du læser som fagforenings kvinde, dit og ledelsens problem er i ikke taler sammen, kan give ret i at ledelsen på mange områder fejler, men men det gør fagforeningen også, fagforeningen vil på ingen måde hjælpe ledelsen med at komme af med dem som ikke funger i det job de har, nej de vil ikke tage ansvar, men straks vil køre en sag hvis man fyre en.
Ps. For du ikke skal misforstå mig, mener jeg vi har rigtig mange dygtige medarbejder i vores plejesektor,
Lass Brøndum , 08-08-2020 13:51:02

gennem mange år har vi haft Hobro opgravet for at lægge nye kæmpestore kloakrør . Så kan det stadig undre at man ikke fejer gaderne så vandet kan komme derned ! I denne kuperede by løber alt sand, grus , løv fra mange løvtræerog -hække og andet skidt ned i bunden af byen . Jeg kører dagligt forbi mange kloakriste som er fuldstændig stoppet og / eller tilgroet med ukrudt og gør nedsivning umuligt . Kør nu meget mere med den store fejemaskine ! Hvorfor kan disse riste ikke være større og tættere på hinanden ? Og så stakkels cyklister både med og uden motorer !
elsebeth gøttler, 01-08-2020 16:19:59

Kim Schwarts, jeg forholder mig ikke til en konkret sag, men taler tværtimod overordnet om, at når der i agurketiden kommer klip af skjulte optagelser, så rammer det alle i SOSU sektoren. Jeg giver dig ret i, at der er brådne kar indenfor alle brancher, og jeg giver dig ret i, at man om kollega bør være med til at stoppe det, hvis man ser det, men jeg vil fastholde at med det store antal timelønnede ufaglærte vikarer, er det svært at få kontinuitet i plejen. Og uagtet at sikkert er en utrolig dygtig medarbejder, så hører jeg samstemmende fra SOSU medarbejderne, at det er dybt frustrerende at passe sit job og værne om faglighede, når man konstant skal bruge en stor del af sin arbejdstid med at vejlede og guide afløsere.
Og nej, man kan IKKE læse sig til alt, en SOSU uddannelse er ikke KUN at læse sig til noget, det er at kunne koble teori og praktik sammen, og se hele den sammenhængende pleje. En ferieafløser tænker måske ikke over, hvis en borger får et lille sår på sin fod, at det kan kædes sammen med at borgeren har diabetes, eller man tænker måske ikke på, at en diffus ældre, kan være en dehydret ældre, og ikke nødvendigvis dement. Så uddannet SOSU personale har ikke blot læst sig til noget, de er blevet examineret, målt og vejet flere gange under deres uddannelse......”so I rest my case”
Annette Press, 15-07-2020 12:26:36

Annette Press....Nej det er absolut ikke noget vås jeg skriver, hvorfor ellers komme med de eksempler som du gør i den konkrete sag ?! Du skriver jo direkte, at hvis man er vikar, timelønnet ufaglært ja så har man ikke de samme kompetencer som faglærte. Jeg er helt med på, at som udlært har man måske mere boglig erfaring, men nu er det ikke alt man kan læse sig til ! Jeg, som har været alt fra vikar til timelønnet samt fastansat, anser mig selv som værende ganske kompetent til mit arbejde og har oplevet at være bedre til det end visse pædagoger mfl. i min tid i faget !...and i rest my case !!
MICHAEL SCHWEITZ, 14-07-2020 23:34:05

Svar til Michael Schweitz: Det er noget vås at at skrive, at jeg får det til at lyde, som “det hele skyldes ufaglært personale”. Jeg anfægter at der er sket en eksplosion i ufaglærte timeafløsere i ældresektoren. Når man er timeafløsere, har man ikke en fast vagtplan på et fast timetal, derved kan man ALDRIG opnå samme faglighed og samme kompetencer, som uddannet SOSU personale har. Jeg kender også meget dygtige ufaglærte SOSU medarbejdere, som har været ansat i mange år. Det får mig dog aldrig til at mene, at ufaglært timelønnet personale kan sidestilles med personale der har taget en sundhedsfaglig uddannelse. Slet ikke når vi taler om demente borgere. Og vil du så ikke læse indlægget endnu engang, og se hvor du finder entydigheden i, at jeg mener, "at ufaglært personale er skyld i det hele" Tværtimod peger jeg på manglende ressourcer og politikernes ansvar for at rette op på dette, ligesom en nærværende og kompetent ledelse burde være et must.
Annette Press, 14-07-2020 19:33:25

Svar til Michael Schweitz: Det er noget vås at at skrive, at jeg får det til at lyde, som “det hele skyldes ufaglært personale”. Jeg anfægter at der er sket en eksplosion i ufaglærte timeafløsere i ældresektoren. Når man er timeafløsere, har man ikke en fast vagtplan på et fast timetal, derved kan man ALDRIG opnå samme faglighed og samme kompetencer, som uddannet SOSU personale har. Jeg kender også meget dygtige ufaglærte SOSU medarbejdere, som har været ansat i mange år. Det får mig dog aldrig til at mene, at ufaglært timelønnet personale kan sidestilles med personale der har taget en sundhedsfaglig uddannelse. Slet ikke når vi taler om demente borgere. Og vil du så ikke læse indlægget endnu engang, og se hvor du finder entydigheden i, at jeg mener, "at ufaglært personale er skyld i det hele" Tværtimod peger jeg på manglende ressourcer og politikernes ansvar for at rette op på dette, ligesom en nærværende og kompetent ledelse burde være et must.
Annette Press, 14-07-2020 19:32:18

Hmm....som ufaglært vil jeg gerne frabede mig, at du beklikker min faglighed, jeg har arbejdet sammen med uddannede personale som var mere u-kompetent end ufaglært. Du får det til og lyde som om det hele skyldes det ufaglærte personales skyld, at der sker den slags fortrædeligheder rundt om på plejehjemmene, bostederne mfl. Jeg tror/oplever, at der er dårlige mennesker på begge sider af uddannelsesbeviset, dårlige ledere og så savner jeg at høre hvor var det organ der hedder< tilsynet>, det høre vi intet om. Dette organ skulle jo netop være dem der opfanger den slags dårlige indsatser fra personale såvel som fra ledelsen af. Et organ som skal sikre at udsatte borgere såvel som det "gode" personales ve og vel. Ledelsen må tage sit ansvar på sig såvel som tilsynet må og vi som personale skal naturligvis råbe højt når og hvis vi oplever kollegaer der ikke lever op til de faglige og etiske regler på området. Men "bare" og kaste bolden over på os ufaglærte den er sku lige stiv nok !!
MICHAEL SCHWEITZ, 14-07-2020 15:34:41

Svar til Tommy: Med din udtalelse om, at jeg burde sige undskyld på mit fags vegne, dømmer du faktisk alle indenfor faget. Ellers er jeg helt enig med dig i dine betragtninger i dit seneste svar: der findes ingen undskyldning for at gøre andre ondt eller snakke grimt til andre. Når det kommer så vidt, at personale behandler borgere så grimt som angivelig i Ekstra Bladets optagelser, er der en leder et sted, som ikke har føling med personale og kulturen på pågældende sted. Det er ikke en undskyldning, men man skal også finde årsagen.Hvis du vil læse mit indlæg igen, skriver der KAN være fagligt og velbegrundede overvejelser ved at borgere løftes i lift ved afføring. Ikke at der ikke også KAN være andre, men jeg tror du læser mit indlæg, som fanden læser bibelen. Dejligt du har nære familiemedlemmer som udøver en god pleje, gør du ikke også det?
Annette Press, 12-07-2020 10:34:00

Kære Lasse.Jeg skriver i mit indlæg, at der KAN være faglige vurderinger for at bruge lift, ikke at det har været tilfældet i den konkrete sag. Jeg skriver også, at jeg gør det klart at det ikke er i orden ikke at tale ordentligt til beboere og andre (underforstået, at man behandler beboere ordentlig, såvel som andre) Jeg behøver ikke gå ind i den konkrete sag, det er der så rigelig andre der gør. Når personale kan komme afsted med at opføre sig grimt overfor de svageste borgere, er der noget galt med kulturen, og i sidste ende med en ledelse som ikke ser hvad der sker, og ikke lytter til de pårørende. Det som gør mig så ondt er, at alt SOSU personale nu nærmest lægges for had. OG Lasse, det har noget at gøre ned uddannelse og nok personale, uanset om du er enig eller ej. Jeg nægter at tro at mennesker som har taget en sosu uddannelse på næste 3 år, gør det, for at man vil de ældre svage borgere noget ondt. Tværtimod.
Annette Press, 12-07-2020 10:18:32

Anette Press, dit indlæg fortæller en hel del om det som er galt og ikke noget om problemet, og gør det kun være.
Hvorfor nu alt om uddannelse og penge, hvorfor ikke tage stilling til Else, som siger av, av,av,av,av, av,av, og blot skrive det gør vi også med vores børn, måske du skulle se indad og erkende der er noget galt.
Det jeg kan give dig ret i, er det er ledelsens ansvar, man får de plejer ud som ikke har evnerne.
Lass Brøndum, 12-07-2020 08:04:10

Kære Annette Press.
Du tager helt fejl. Jeg generaliserer ikke. Jeg dømmer ingen. Jeg har faktisk nære familiemedlemmer, der udøver et rigtig godt arbejde i ældreplejen.
Jeg har bare svært ved at finde undskyldninger for de personer, der optræder på Ekstrabladet korte video. De burde finde sig et andet job, hvor de ikke behøver at beskæftige sig med mennesker.

Tommy Larsen, 12-07-2020 00:21:46

Kære Tommy, nej, desværre var det nok ikke kommet frem, som jeg påpeger, er der dårlig ledelse, når man ikke kan komme igennem med dialog. Omvendt burde du skamme dig, når du pga en enkelt sag dømmer mange tusinde sundhedsfagligt dygtige medarbejdere. Je undskylder på ingen måde dårlig, og dårlig opførsel er hvad du viser, ved at dømme alle de gode medarbejdere spm passer på vores svageste borgere, med din første sætning.
Annette Press, 11-07-2020 21:26:54

Du burde sige undskyld på dit fags vegne. Det er på ingen måde rimeligt at en ældre kvinde skal gøre opmærksom på så mange gange, at det gør ondt. Hun sagde højt og tydeligt AV mange gange og burde være hejst ned i sengen allerede første gang.
Det er uværdig behandling og en ganske uanstændig optræden af personalet.
Der findes andre måder, at komme af med afføringen på.
Hvis ikke disse optagelser var optaget med skjult kamera,tror du så det npgensindevar kommet frem?
Tommy Larsen, 11-07-2020 21:19:34


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
Indtast
bogstaverne:
ÆØÅ
  - dette er for at undgå spam.

© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Debatsiden

Nul-tolerance over for sexisme
Nul-tolerance over for sexisme
Debatsiden
Kommunale ældrecenter eller friplejehjem i Rebild kommune?
Kommunale ældrecenter eller friplejehjem i Rebild kommune?
Debatsiden
LÆSERBREV: At fjerne kærligheden og kødets lyst fra menneskets livsindhold ender som det kønsløse samfund
LÆSERBREV: At fjerne kærligheden og kødets lyst fra menneskets livsindhold ender som det kønsløse samfund
Debatsiden
LÆSERBREV: Visioner for Hobro Havns udtryk
LÆSERBREV: Visioner for Hobro Havns udtryk
Debatsiden
LÆSERBREV: Hvad koster nattesøvn?
LÆSERBREV: Hvad koster nattesøvn?
Debatsiden
Frivilligt arbejde på de forbrugerejede vandværker er millioner værd,
vi skal dyrke vand på udvalgte områder. 
Frivilligt arbejde på de forbrugerejede vandværker er millioner værd,
vi skal dyrke vand på udvalgte områder. 
Debatsiden
LÆSERBREV: Vi har ikke brug for mere krise!
LÆSERBREV: Vi har ikke brug for mere krise!
Debatsiden
Jane Grøn | Om budget2021
Jane Grøn | Om budget2021
Debatsiden
Kim Christiansen: Nu må det sgu da snart være nok med galskaben omkring sexisme
Kim Christiansen: Nu må det sgu da snart være nok med galskaben omkring sexisme
Debatsiden
Læserbrev: Vi skal have navne på krænkerne
Læserbrev: Vi skal have navne på krænkerne
Debatsiden
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev