Del på Facebook   Print siden

SOSU-elevers mulighed for vikararbejde i ældreplejen i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord og omegn
Lørdag 4. juni 2022 kl. 21:00

SOSU-elevers mulighed for vikararbejde i ældreplejen i Mariagerfjord Kommune
Byrådsmedlem og formand for udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord kommune Jan Andersen (V)


Af Klaus Hansen

Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 8. juni 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er:
SOSU-elevers mulighed for vikararbejde i ældreplejen i Mariagerfjord Kommune

Udvalget for Sundhed og Omsorg har ønsket en orientering om muligheden for SOSU-elever kan arbejde som vikarer i ældreplejen i Mariagerfjord Kommune. En del SOSU-elever, ansat i Mariagerfjord Kommune, har ekstra arbejde, udover deres elevtid. Det ekstra arbejde er, for de flestes vedkommende, vikararbejde i nabokommunerne eller i vikarbureau.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering om muligheden for vikararbejde for SOSU-elever i ældreplejen i Mariagerfjord Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling
SOSU-elever i Mariagerfjord Kommune er ansat med en uddannelsesaftale svarende til 37 timers arbejde om ugen. Elevansættelsen betragtes dermed formelt set som fuldtidsbeskæftiget.

En del af SOSU-eleverne har imidlertid arbejde ved siden af deres elevansættelse, da de ønsker at supplere deres elevløn med ekstra arbejde hos andre arbejdsgivere. Omfanget af dette kendes ikke eksakt. I dag sker dette dels ved andre kommuner dels ved vikarbureauer.

Hvis Mariagerfjord Kommune selv ønsker at tilbyde eleverne ekstra arbejde må det ske indenfor rammerne af den interne retningslinje om ansættelse og afskedigelse, der er vedtaget i Hovedudvalget.

Efter denne retningslinje kan ansatte som udgangspunkt ikke være beskæftiget ved Mariagerfjord Kommune med et højere timetal end fuld tid. Bibeskæftigelse i et mindre omfang kan dog accepteres, hvis det er foreneligt med hovedbeskæftigelsen i forhold til gældende bestemmelser i overenskomster, arbejdsmiljølovgivningen mv.

For SOSU-elevernes vedkommende vil en ansættelse som vikar/afløser i ældreområdet ansættelsesretligt betragtes som to adskilte ansættelser som henholdsvis elev og ufaglært social-og sundhedspersonale. Overenskomstmæssigt vil en bibeskæftigelse som vikar derfor være foreneligt med elevansættelsen.

Arbejdsmiljølovens bestemmelser om daglig hviletid på 11 timer og ugentligt fridøgn hviletid skal overholdes samlet set på tværs af arbejdspladser ved Mariagerfjord Kommune.

Herudover er det i EU-direktiv fastsat, at en ansat ikke må arbejde mere end 48 timer pr. uge i gennemsnit over 4 måneder ved samme arbejdsgiver.

Overholdelse af disse bestemmelser er arbejdsgivers ansvar.

Skal man tilbyde SOSU-elever ansættelse som vikarer, anbefales det derfor, at der administrativt fastsættes rammer for anvendelse af egne SOSU-elever som vikarer/afløsere ved Mariagerfjord Kommune, således at det sikres at gældende bestemmelser overholdes.

Anvendelse af egne SOSU-elever som vikarer i Mariagerfjord Kommune vil betyde, at de kan biddrage til et kvalitetsløft i plejen, hvis deres kompetencer og ressourcer anvendes hos de borgere, de allerede har et kendskab og en relation til.

Kendskabet til elevernes vikararbejde vil endvidere give mulighed for at vejlede elever i forhold til ressourcer, mødestabilitet samt opfyldelse af praktikmål.

Tilbud om bibeskæftigelse til SOSU-elever vil endvidere altid ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte elevs uddannelsesforløb, således at det sikres, at eleven fortsat er i stand til at gennemføre sit uddannelsesforløb.

Der vil nu administrativt blive taget initiativ til at ovennævnte retningslinje om ansættelse og afskedigelse justeres, således at et systematisk tilbud om bibeskøftigelse for elever kan bringes i anvendelse. Det skal i den sammenhæng understreges tilbud om bibeskæftigelse for elever netop altid blot til være et tilbud.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Livredderne takker af for i år: Fralandsvind bragte badegæster i fare
Livredderne takker af for i år: Fralandsvind bragte badegæster i fare
Mariagerfjord og omegn
Bålhygge og bøger under åben himmel
Bålhygge og bøger under åben himmel
Mariagerfjord og omegn
Hedebølge skaber travlhed på de danske strande
Hedebølge skaber travlhed på de danske strande
Mariagerfjord og omegn
Fornyet fokus på arvelighed ved type 2-diabetes
Fornyet fokus på arvelighed ved type 2-diabetes
Mariagerfjord og omegn
Gratis træningsløb onsdag d. 17. august
Gratis træningsløb onsdag d. 17. august
Mariagerfjord og omegn
Dansk Folkeparti klar med folketingskandidat i Mariagerkredsen
Dansk Folkeparti klar med folketingskandidat i Mariagerkredsen
Mariagerfjord og omegn
Lokalpolitiker i Mariagerfjord i lykkelige omstændigheder - Venter sit 3. barn
Lokalpolitiker i Mariagerfjord i lykkelige omstændigheder - Venter sit 3. barn
Mariagerfjord og omegn
LandboNord har etableret hele 146 km faunastriber
LandboNord har etableret hele 146 km faunastriber
Mariagerfjord og omegn
Søndagens tekst: 9. søndag efter trinitatis
Søndagens tekst: 9. søndag efter trinitatis
Mariagerfjord og omegn
Frivilligcenteret klar med hjælp
Frivilligcenteret klar med hjælp
Mariagerfjord og omegn


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev