Del på Facebook   Print siden

Skelund Landsbyforening ønsker ikke længere at drive Den Bette Skole

Mariagerfjord og omegn
Torsdag 25. april 2024 kl. 08:00

Skelund Landsbyforening ønsker ikke længere at drive Den Bette Skole

Når Byrådet mødes på Hadsund Rådhus i aften, er det blandt andet med punktet "Tilbagelevering af Den Bette Skole" på dagsordenen. Skelund Landsbyforening ønsker nemlig ikke længere at drive Den Bette Skole som forsamlingshus.

Skelund Landsbyforening ønsker ikke længere at drive Den Bette Skole som forsamlingshus. Foreningen vil derfor gøre brug af tilbageleveringsmuligheden der står beskrevet i en deklaration, der blev udarbejdet mellem Landsbyforeningen og den daværende Hadsund Kommune. Der er forsøgt fra Kultur og Fritidsforvaltningens side, at udarbejde en aftale med en lokal arbejdsgruppe, men uden held.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At ejendommen ”Den Bette Skole” Elkærvej 2, Skelund overtages af Mariagerfjord Kommune.
2. At udgifterne til tomgangsdrift frem mod en afklaring af den fremtidige anvendelse af bygningen finansieres af Kultur og Fritids driftsbudget til ejendomme.
3. At der fastsættes en periode på 3 måneder til afklaring af ejendommens fremtidige anvendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. april 2024, punkt 73:
Ad 1. Indstilles godkendt.
Ad 2. Indstilles godkendt.
Ad 3. Indstilles godkendt med den bemærkning, at perioden udvides til 6 måneder.

Sagsfremstilling
Baggrund og historik

Den Bette Skole, beliggende i Skelund, har en lang historie, der strækker sig tilbage til tiden før de omfattende kommunesammenlægninger, hvor den fungerede som en skole under Hadsund Kommunes forvaltning. Skolen blev lukket inden kommunesammenlægningen, og der blev i 1989 indgået en aftale mellem Hadsund Kommune og Skelund Landsbyforening om, at landsbyforeningen kunne overtage og videreføre bygningen som et forsamlingshus.

Denne aftale blev formaliseret gennem en tinglyst deklaration, der stipulerede, at hvis Skelund Landsbyforening på et tidspunkt ikke ønskede at fortsætte driften, skulle bygningen tilbageleveres til kommunen. I efteråret 2023 meddelte Skelund Landsbyforening til Kultur og Fritidsforvaltningen, at de ikke længere har ressourcerne eller ønsket om at drive Den Bette Skole, hvorefter Kultur og Fritidsforvaltningen har været i dialog med Landsbyforeningen og en lokal arbejdsgruppe, der ønskede at organisere sig og overtage driften. Det lykkedes ikke at komme til en aftale mellem Landsbyforeningen og den lokale arbejdsgruppe, derfor blev der på et møde den 22. februar 2024, hvor fagchefen for Kultur og Fritid deltog sammen med landdistriktskonsulenten og medarbejdere fra Ejendomscentret, aftalt at en tilbagelevering igangsættes. Der er dog fortsat et lokalt ønske om, at der kan etableres en forening, der kan overtage bygningen og driften, så huset kan drives videre og de nuværende brugere af huset fortsat kan have et sted at være. På mødet blev der drøftet en mulighed om, at arbejdsgruppen kunne få en sidste mulighed for at etablere en forening. En periode på tre måneder fra kommunens overtagelse af bygningen, blev vurderet tilstrækkelig til, at arbejdsgruppen kan afdække spørgsmål om økonomi, brugere og etablering af en forening med dertilhørende vedtægter.

Brugerne af Den Bette Skole

Lokalhistorisk Forening: Foreningen har et dedikeret anneks i bygningen, som bruges fast til deres arbejde med at bevare og dokumentere lokalhistorien.
FDF: Foreningen har lokale på første salen og har længe været en aktiv bruger af Den Bette Skole. De har dog informeret, at de går i bero pr. 1. juli 2024, hvilket betyder, at huset vil miste en indkomstkilde i form af manglende lokaleleje.
Seniorhold med Stolegymnastik: To gange ugentligt mødes et seniorhold for at dyrke stolegymnastik i bygningen. De er aktive indtil 1. maj, hvorefter de går på sommerferie og planlægger at vende tilbage efteråret 2024.
Foredragsforeningen: En foredragsforening, der tidligere benyttede Den Bette Skole, har flyttet deres aktiviteter til Midtpunkt, et andet lokale i Skelund, der også fungerer som forsamlingshus.

Tillæg til deklarationen

I vedhæftede bilag, som er den underskrevne deklaration fra 1989, er der et tillæg, der blev udarbejdet og tinglyst i 1993. Dette tillæg stipulerer, at Skelund Landsbyforening forpligter sig til at udleje tilbygningen til Skelund Lokalhistoriske forening, så længe denne forening består. Ligeledes kan lejemålet kun ophæves, hvis begge foreninger er enige herom.

Håndteringen af denne situation, indgår i Kultur og Fritidsforvaltningens videre arbejde med sagen.

Fakta om Den Bette Skole

Bygningen består af en hovedbygning på 184 m2, beliggende på en 800 m2 grund. Ejer af bygningen er i dag Skelund Landsbyforening.
Ifølge Tinglysning skal ejendommen overgå vederlagsfrit til Mariagerfjord Kommune, såfremt foreningen ophører og ikke selv finder andre til at drifte med et almennyttigt formål.

På et møde mellem Skelund Landsbyforening og repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune den 22. februar, er det aftalt at Mariagerfjord Kommune overtager driften af bygningen pr. 1. maj 2024.

Skelund Landsbyforening har oplyst følgende forbrugsudgifter i 2023:

Samlet har Skelundlandsbyforening har udgifter for 29.350,50 kr. i 2023 for el, vand og varme.

Efter overdragelsen af bygningen igangsættes tomgangsdrift af bygningen og minimal pasning af udearealerne indtil bygningens fremtid er afklaret. Dermed forventes det ikke at overstige forbrugsudgifterne som Skelund Landsbyforening har forelagt.

Når bygningen overtages, kontaktes nuværende forsikringsselskab for overtagelse af forsikring.

Bygningens drift varetages af Ejendomme, mens budgettet ligger hos Kultur og Fritid.

Økonomi
Forventet årlige tomgangsudgifter:

Forbrugsudgifter El, vand og varme: 29.000 kr.
Bygningsforsikring :10.000 kr.
Vedligeholdelse af udearealer: 15.000 kr.
I alt: 54.000 kr.

© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Fredagens strømpris
Fredagens strømpris
Mariagerfjord og omegn
Sidste chance i dag: Stinne og Martinus Sørensens Fond uddeler igen personlige legater
Sidste chance i dag: Stinne og Martinus Sørensens Fond uddeler igen personlige legater
Mariagerfjord og omegn
Fjordkommune henter grøn inspiration på studietur
Fjordkommune henter grøn inspiration på studietur
Mariagerfjord og omegn
49 år med venskab og fodbold: HB-Fodbold byder velkommen til Storm IF på Hadsund Stadion
49 år med venskab og fodbold: HB-Fodbold byder velkommen til Storm IF på Hadsund Stadion
Mariagerfjord og omegn
Den Internationale Menstruationsdag: 9 ud af 10 danske kvinder lider af menstruationssmerter
Den Internationale Menstruationsdag: 9 ud af 10 danske kvinder lider af menstruationssmerter
Mariagerfjord og omegn
135 deltagere til det traditionsrige St. Økssø Løb
135 deltagere til det traditionsrige St. Økssø Løb
Mariagerfjord og omegn
Aktiv Ferie i Mariagerfjord: LAN Party i Øster Hurup
Aktiv Ferie i Mariagerfjord: LAN Party i Øster Hurup
Mariagerfjord og omegn
Indkomsterne er vokset markant over 10 år: +13,9 procent i Mariagerfjord kommune
Indkomsterne er vokset markant over 10 år: +13,9 procent i Mariagerfjord kommune
Mariagerfjord og omegn
Sct. Clemens Kirke og Grænseforeningen Randers-Mariagerfjord holder grundlovsmøde
Sct. Clemens Kirke og Grænseforeningen Randers-Mariagerfjord holder grundlovsmøde
Mariagerfjord og omegn
Varsling om kraftig regn og lokale skybrud tirsdag
Varsling om kraftig regn og lokale skybrud tirsdag
Mariagerfjord og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev