Del på Facebook   Print siden

Skal Mariagerfjord Kommunes rygepolitik inkludere alle nikotinprodukter?

Mariagerfjord og omegn
Tirsdag 28. maj 2024 kl. 14:00

Skal Mariagerfjord Kommunes rygepolitik inkludere alle nikotinprodukter?

Når Økonomiudvalget i Mariagerfjord mødes i morgen, vil de drøfte et punkt fremsat af Udvalget for Sundhed & Omsorg. Udvalgsformand Jan Thorbøll Andersen (V) har på vegne af hele Udvalget for Sundhed og Omsorg anmodet om, at der politisk drøftes en udvidelse af kommunens nuværende rygepolitik, så den også omfatter andre nikotinprodukter.

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller Udvalget for Sundhed og Omsorg:

At udvalget drøfter den foreslåede ændring af Mariagerfjord Kommunes rygepolitik til at inkludere alle nikotinprodukter

At Udvalget for Sundhed og Omsorg beslutter om sagen skal sendes til behandling i Økonomiudvalg og i Byrådet.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 7. maj 2024, pkt. 42:

Ad 1. Drøftet. Der er enighed i Udvalget for Sundhed og Omsorg for en udvidelse af Rygepolitikken.

Ad 2. Udvalget for Sundhed og Omsorg træffer beslutning om, at sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget med henblik på videre behandling i Byrådet.

Fraværende: Per Lynge Laursen (V)

Sagsfremstilling
Udvalget for sundhed & Omsorg ønsker at drøfte muligheden for at Mariagerfjord Kommunes rygepolitik også kommer til at gælde alle nikotinprodukter.

Den 31. januar 2019 besluttede byrådet at indføre røgfri arbejdstid og et forbud mod rygning på Mariagerfjord kommunes bygninger og på udendørsarealer i og tilknytning til bygninger som en del af kommunens rygepolitik. Beslutningen var et vigtigt forebyggende skridt i forhold til medarbejdere, og et vigtigt signal til kommunens borgere.

Beslutningen gav dengang anledning til flere diskussioner, da der ikke var politisk enighed om emnet. Siden 2019 er langt de fleste kommuner fulgt med med lignende beslutninger.

Der har dog været en udvikling på nikotinmarkedet, hvor nye nikotinprodukter i høj grad har erstattet brugen af cigaretter. Dette medfører, at rygepolitikken ikke længere opleves som tidssvarende. Derfor foreslås det, at den nuværende rygepolitik revideres, så den også gælder de nye tobaks- og nikotinprodukter på markedet, som f.eks. nikotinposer, e-cigaretter med og uden nikotin, snus, tyggetobak m.m. Lægemiddelgodkendte nikotinprodukter som f.eks. nikotinplastre og nikotintyggegummi skal fortsat ikke være omfattet af politikken.

Til inspiration kan der henvises til:

https://www.dr.dk/drtv/episode/kontant_-afhaengig-af-snus_434373

https://www.cancer.dk/om-os/det-arbejder-vi-for/det-mener-kb/roegfri-tobak/

Administrationens bemærkninger:

Af kommunens sundhedspolitik, der relaterer sig til kommunens som helhed, fremgår i dag følgende: ”Sundhedsadfærd (positiv eller negativ adfærd, som påvirker livsstil og sundhed med fokus på faktorerne kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet)”.

I Mariagerfjord Kommune er der allerede i dag forskellige forløb til borgere (og medarbejdere), der ønsker at blive nikotinfri. Der tilbydes hjælp til alle nikotinafhængige - uanset om du er afhængig af rygetobak, tyggetobak (herunder snus), e-cigaretter eller nikotinerstatning. Alle forløb varetages af uddannede stopvejledere. Læs evt. mere om tilbuddene her: Sundhedsindsatser | Mariagerfjord Kommune

I Mariagerfjord Kommune er der røgfri arbejdstid. Det betyder, at ansatte i Mariagerfjord Kommune ikke må ryge i arbejdstiden. Da politiske anliggender vedrørende de ansattes rammer og vilkår henhører til Økonomiudvalgets kompetenceområde vil en evt. justering af rygepolitikken skulle initieres via Økonomiudvalget.

Økonomi
Der forventes ikke at være økonomi tilknyttet beslutningen.


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Kvinder og golf sluttede flot kursus
Kvinder og golf sluttede flot kursus
Mariagerfjord og omegn
Fredagens strømpris
Fredagens strømpris
Mariagerfjord og omegn
Nordjyske skoleelever indsamler 520.000 kr. til Børnelungefonden
Nordjyske skoleelever indsamler 520.000 kr. til Børnelungefonden
Mariagerfjord og omegn
Aftensejlads og grillbuffet på Svanen
Aftensejlads og grillbuffet på Svanen
Mariagerfjord og omegn
Fonden for Andelskasserne uddeler penge til lokale foreninger og initiativer
Fonden for Andelskasserne uddeler penge til lokale foreninger og initiativer
Mariagerfjord og omegn
Mariagerfjord Kommune tilbyder støtte til hurtigt internet
Mariagerfjord Kommune tilbyder støtte til hurtigt internet
Mariagerfjord og omegn
Sparekassen Danmark Fonden Hobro har endnu en gang gavmildt uddelt millioner
Sparekassen Danmark Fonden Hobro har endnu en gang gavmildt uddelt millioner
Mariagerfjord og omegn
Europoafolkemødets formand gør status: Europafolkemødet i Mariager en historisk milepæl
Europoafolkemødets formand gør status: Europafolkemødet i Mariager en historisk milepæl
Mariagerfjord og omegn
DBU Fodboldskoler i Mariagerfjord og omegn
DBU Fodboldskoler i Mariagerfjord og omegn
Mariagerfjord og omegn
80-året for henrettelse af 8 mand fra Hvidstengruppen markeres i Hvidsten og i Gassum
80-året for henrettelse af 8 mand fra Hvidstengruppen markeres i Hvidsten og i Gassum
Mariagerfjord og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev