Del på Facebook   Print siden

Renovering af Banegårdsvej på dagsordenen i Udvalget for Teknik og Miljø

Hobro og omegn
Søndag 5. juni 2022 kl. 20:00

Renovering af Banegårdsvej på dagsordenen i Udvalget for Teknik og Miljø
Foto: Fra sagsfremstillingen


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 7. juni 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Renovering af Banegårdsvej

Mariagerfjord Vand A/S skal udføre omfattende ledningsarbejder i Banegårdsvej i Hobro.

Byrådet skal træffe beslutning om, at Mariagerfjord Kommune vil foretage en renovering af Banegårdsvej i forbindelse med Mariagerfjord Vands projekt.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

At Mariagerfjord Kommune nyrenoverer Banegårdsvej i Hobro i forbindelse med, at Mariagerfjord Vand A/S foretager ledningsarbejder.

At der meddeles tillægsbevilling på 2,45 mio. kr. til projektet.

At tillægsbevillingen finansieres med 2,45 mio. kr. fra anlægsbevillingen "Diverse mindre anlægsarbejder 2022".

Sagsfremstilling
De trafikale forhold på Banegårdsvej blev behandlet til møde 14. marts 2022 i Udvalget for Teknik og Miljø.

På baggrund af en trafikanalyse var der fremlagt 3 løsningsforslag til Udvalget for Teknik og Miljø.

Løsningsforslag 1 indeholdte en generel opstramning af skiltning og afmærkning samt en kampagne i området om parkeringsforhold.

Løsningsforslag 2 indeholdte en farvet belægning til cykelbanerne.

Løsningsforslag 3 indeholdte en mere gennemgribende renovering af vejen, og var knyttet til, at ledningsejere også bidrog til gennemførelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede, at der skulle arbejdes videre med løsningsforslag 1.

Siden sagen blev behandlet i Udvalget for Teknik og Miljø, har Mariagerfjord Vand A/S besluttet at renovere selskabets ledninger i Banegårdsvej.

Mariagerfjord Vand A/S har i forbindelse med ledningsarbejderne tilbudt at retablere vejen i fuld bredde mod, at Mariagerfjord Kommune betaler nogle af marerialeudgifterne.

Vejen forekommer i dag nedslidt, og nærværende forslag indeholder en renovering af hele vejen inklusiv vejbelysningen.

Banegårdsvej består i dag af cykelbaner i begge vejsider og parkering på kørebanen, hvilket giver et rodet udtryk, usikre parkeringsforhold og usikker trafikantadfærd. Ved en nyrenovering af hele vejen, hvor fortovet i begge sider gøres smallere, vil det være muligt at etablere cykelstier afgrænset med kantsten fra kørebanen, ligesom det vil være muligt at etablere et entydigt parkeringsbånd i den ene vejside (sydsiden). Vejen vil få et mere genkendeligt og struktureret udtryk.

Mariagerfjord Vands tilbud indebærer, at Mariagerfjord Kommune betaler udlægning af bærelag og slidlag på cykelstier, materialepriserne for kantsten og fortovsbelægning, materialepriser til nye vejbrønde, riste og stikledninger, materialepriserne til retablering af vejkasse ved vejbrønde, materialepriser for lysmaster, armaturer og kabel, materialepriser til afstribningsarbejder samt eventuelle nye færdselstavler.

Banegårdsvej renoveres på en strækning af 640 meter fra Hostrupvej i sydøst til Stationsvej i nordvest. Renoveringens udstrækning samt skitsemæssige indretning fremgår af vedlagte Bilag 1 Oversigtsplan.

Den skitsemæssige indretning fremgår tillige af bilagene:

Bilag 2 Principsnit A-A,

Bilag 3 Principsnit B-B,

Bilag 4 Oversigt af snit A-A,

Bilag 5 Oversigt af snit B-B.

Mariagerfjord Kommunes andel af projektet er overslagsmæssigt beregnet til 2,45 mio. kr. Der er ikke i nuværende budget afsat midler til projektet.

Det er Fagenhedens vurdering, at der er betydende synergier ved et samarbejde med Mariagerfjord Vand A/S om projektet, og det vil være en attraktiv og sjælden mulighed for at få vejen gennemgribende renoveret og indrettet mere sikkert - ikke mindst for skolebørn til Rosendalsskolen.

© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hobro og omegn

Gud og mad i Hobro
Gud og mad i Hobro
Hobro og omegn
Hobro støttede op om oprettelse af støtteforening for lokalhistorisk arkiv Hobro
Hobro støttede op om oprettelse af støtteforening for lokalhistorisk arkiv Hobro
Hobro og omegn
Advarsel til forældre: Ny trend med tørshampoo vækker bekymring
Advarsel til forældre: Ny trend med tørshampoo vækker bekymring
Hobro og omegn
Der samles affald ind i Valsgård i morgen
Der samles affald ind i Valsgård i morgen
Hobro og omegn
Unge giver Ishuset et nyt farverigt liv
Unge giver Ishuset et nyt farverigt liv
Hobro og omegn
Vil du lære at sejle i sejlbåd?
Vil du lære at sejle i sejlbåd?
Hobro og omegn
Hobro er værtsby for årets BørneTour
Hobro er værtsby for årets BørneTour
Hobro og omegn
Hobro fik besøg af Terndrup IF fodbold
Hobro fik besøg af Terndrup IF fodbold
Hobro og omegn
Madam Blå fejrer 30-års jubilæum med åbent hus og pølsevogn
Madam Blå fejrer 30-års jubilæum med åbent hus og pølsevogn
Hobro og omegn
Søndre Skole, overbygningsskolen i Hobro, inviterer til Åbent Hus
Søndre Skole, overbygningsskolen i Hobro, inviterer til Åbent Hus
Hobro og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev