Del på Facebook   Print siden

Regionen undersøger 179 grunde for forurening

Mariagerfjord og omegn
Lørdag 18. september 2021 kl. 15:00

Regionen undersøger 179 grunde for forurening
Foto: Peter Halskov


Af Lone K. Hansen

Regionen undersøger 179 grunde for forurening

Region Nordjylland undersøger i 2021 et stort antal grunde, hvor mulig forurening kan udgøre en risiko for grundvand, overfladevand eller menneskers sundhed.

Region Nordjylland gennemfører hvert år indledende forureningsundersøgelser af mulige jordforureninger i Nordjylland. Undersøgelserne skal afklare, om typisk forurenende aktiviteter som f.eks. autoværksteder, renserier, vaskepladser og olieoplag har forurenet jorden og grundvandet.

Undersøgelserne udføres som led i regionens indsats på jordforureningsområdet, hvor der lægges stor vægt på at sikre kvaliteten af det grundvand, der skal bruges til drikkevand i fremtiden. Regionen prioriterer derfor de indledende forureningsundersøgelser højt, hvor mulige forureninger kan udgøre en risiko for grundvandet.

Styrket indsats mod pesticidforurening

Siden 2016 har Region Nordjylland haft fokus på undersøgelser af brancher, der har anvendt pesticider. I 2021 undersøger regionen derfor bl.a. en række maskinstationer, landbrug, gartnerier og transformatorstationer.

- Sammen med de øvrige regioner i Danmark har vi arbejdet med udvikling og sammensætning af målrettede analysepakker. Det betyder, at vi i dag kan analysere prøver fra grundvandet for ikke mindre end 271 forskellige pesticidstoffer. Med så omfattende analysepakker er vi bedre i stand til at afdække risikoen for grundvandsforureninger, siger Kenn Bloch Mortensen, der er chef i regionens kontor for Jordforurening.

Ekstra fokus på overfladevand

Udover de indledende forureningsundersøgelser ved punktkilder udføres der i 2021 også 20 undersøgelser for at afklare om punktkilder kan udgøre en risiko for overfladevand. Undersøgelserne retter sig mod vandløb, søer og kystvande i Nordjylland.

- Det er vigtigt at beskytte både vores grundvand og overfladevand – ikke mindst mod forurening med pesticider. Derfor skal vi ikke alene undersøge de punktkilder, der kan udgøre en trussel mod kvaliteten af vores grundvand og drikkevand, men også se nærmere på om punktkilder kan udgøre en risiko for overfladevand, siger Mads Thomsen, der er formand for regionens Klima- og Miljøudvalg.

Her laver regionen undersøgelser

I 2021 laver regionen indledende undersøgelser på 159 grunde af hensyn til grundvand og arealanvendelse ved boliger samt 20 undersøgelser i forhold til overfladevand i de nordjyske kommuner.

Undersøgelserne er en del af regionens samlede indsats på jordforureningsområdet, der derudover omfatter afgrænsende undersøgelser og oprydninger på grunde, hvor allerede kendte jordforureninger udgør en risiko for grundvandet eller for sundheden for de mennesker, der bor på de forurenede grunde. Disse undersøgelser og afværgeprojekter er nærmere beskrevet i regionens årlige indsatsplan for jordforureningsområdet.

Kortet viser de steder, hvor Region Nordjylland i 2021 laver indledende undersøgelser og undersøgelser i forhold til overfladevand. Undersøgelserne udføres for at se, om der er en forurening, der kan påvirke overfladevand, grundvandet, indeklimaet i en bolig, eller om der er en risiko for at komme i kontakt med forureningen.

Finder regionen en forurening, som udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed, vil de berørte grunde indgå i Region Nordjyllands videre prioritering med henblik på at afklare risiko og fjerne forureninger for at sikre grundvandet og menneskers sundhed.Oversigtskort: Indledende forureningsundersøgelser i 2021. Illustration: Region Nordjylland


© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Korledere fra hele Danmark mødes til stævne i Hobro
Korledere fra hele Danmark mødes til stævne i Hobro
Mariagerfjord og omegn
Fyraftenssang i Visborg
Fyraftenssang i Visborg
Mariagerfjord og omegn
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Mariagerfjord og omegn
Efteråret rusker også i din bil
Efteråret rusker også i din bil
Mariagerfjord og omegn
Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet 2021
Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet 2021
Mariagerfjord og omegn
Uge 41, på Astrup skole
Uge 41, på Astrup skole
Mariagerfjord og omegn
Pas på tyven: Indbruddene stiger i efterårsferien
Pas på tyven: Indbruddene stiger i efterårsferien
Mariagerfjord og omegn
Unge vil gerne engagere sig
Unge vil gerne engagere sig
Mariagerfjord og omegn
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord afholder ordinært årsmøde i Hadsund
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord afholder ordinært årsmøde i Hadsund
Mariagerfjord og omegn
Lyngby BK – Hobro IK
Lyngby BK – Hobro IK
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev