Del på Facebook   Print siden

Privat mand ønsker fast plads til flot 26 m langt skib på Hadsund Havn

Hadsund og omegn
Mandag 30. marts 2020 kl. 06:30

Privat mand ønsker fast plads til flot 26 m langt skib på Hadsund Havn
Fra sagsfremstillingen


Af Klaus Hansen

1. april holder Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord udvalgsmøde.

Et af punkterne er: Ansøgning om liggeplads, Hadsund Havn

Anledning
Fagenheden Teknik og Byg har modtaget ansøgning om fast bådplads langs Hadsund Havnefront. Skibet skal ikke anvendes til kommercielle aktiviteter.

Udvalget for Teknik og Miljø skal træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og i givet fald på hvilke vilkår

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At ansøgningen om fast bådplads i lang Hadsund Havnefront imødekommes.

At der indgås lejeaftale med en årlig leje på 250 kr. ekskl. moms pr. meter af skibets længde.

At forsyning med strøm og vand samt bortskaffelse af spildevand og affald er Mariagerfjord Kommune uvedkommende.

At båden ikke må anvendes til boligformål eller hotellignende formål.

At lejemålet løber for maksimalt et år ad gangen.

At der ikke må foretages større reparationsarbejder på båden af hensyn til havnens øvrige brugere og besøgende.

At Mariagerfjord kommune midlertidigt kan forlange skibet fjernet i forbindelse med større events, eksempelvis dronningebesøg, Træskibssammenslutningens årsmøde mv.

Sagsfremstilling
Der er indsendt en ansøgning om fast bådplads til et skib i Hadsund Havn ud for Havnevej 15. Båden er en hollandsk Klipper med en længde på 26 meter og en bredde på 5 meter.

Skibet vil ikke skulle anvendes til kommercielle formål, og der påregnes som udgangspunkt kun at skulle ske overnatning på skibet i enkeltstående tilfælde.

Ansøger skal selv foranledige forsyning med vand og strøm samt bortafledning af spildevand med slamsuger.

Da skibet kan bidrage til et maritimt miljø i Hadsund Havn, anbefaler fagenheden, at der gives fast bådplads på havnefronten. Den nærmere placering sker efter dialog med ansøger og under hensyntagen til havnens brug i øvrigt.

© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hadsund og omegn

Den grønne bygning på Storegade skifter farve
Den grønne bygning på Storegade skifter farve
Hadsund og omegn
Sommerkonkurrence i Dyrehaven Hadsund
Sommerkonkurrence i Dyrehaven Hadsund
Hadsund og omegn
Tennisklub vil have et lysanlæg
Tennisklub vil have et lysanlæg
Hadsund og omegn
Breaking News: Tolder spottet i Hadsund
Breaking News: Tolder spottet i Hadsund
Hadsund og omegn
Hastighedsmåling i Mariagerfjord | 8 bøder og 8 klip
Hastighedsmåling i Mariagerfjord | 8 bøder og 8 klip
Hadsund og omegn
Ugens Bolig | Flot og velholdt familievilla i Hadsund!
Ugens Bolig | Flot og velholdt familievilla i Hadsund!
Hadsund og omegn
Så starter spejderne op igen i Als
Så starter spejderne op igen i Als
Hadsund og omegn
Skelund kirke i fortid og nutid fortalt af Finn Carpentier
Skelund kirke i fortid og nutid fortalt af Finn Carpentier
Hadsund og omegn
Toldfri dage 2020 i Hadsund Handel
Toldfri dage 2020 i Hadsund Handel
Hadsund og omegn
Grønt lys til større renseanlæg og mere udledning af renset spildevand
Grønt lys til større renseanlæg og mere udledning af renset spildevand
Hadsund og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev