Vi skal passe på vores natur, grundvand og vandmiljø En bæredygtig fremtid

Debatsiden
Lørdag 13. november 2021 kl. 17:00

Vi skal passe på vores natur, grundvand og vandmiljø En bæredygtig fremtid
Jens Riise Dalgaard (A)


Af Jens Riise Dalgaard (A) Byrådsmedlem og byrådskandidat
Socialdemokratiet Mariagerfjord.

Vi skal passe på vores natur, grundvand og vandmiljø
En bæredygtig fremtid


FN’s Verdensmål har fokus på at sikre biodiversiteten og kvaliteten af overfladevandet og grundvandet som væsentlige ressourcer for de fremtidige generationer. Det skal vi som kommune tage ansvar for.

Vi er i Socialdemokratiet klar over, at det ikke er gratis at arbejde med biodiversitet samt sikre overfladevand og grundvand, men det vil på mange måder blive dyrere at betale for skaderne, hvis vi ikke handler i tide. Når først grundvandet er ødelagt, eller dyre- og plantearter er forsvundet, er det for sent.

Biodiversitet til glæde for natur og mennesker
Naturen i Danmark har det svært, og det er desværre også tilfældet i vores smukke kommune. Efter års pres fra menneskelig aktivitet forsvinder mange arter. Dette skal vi modvirke med en plan for kommunens biodiversitet, så vi kan stoppe tilbagegangen og skabe mere natur og biodiversitet. De nødvendige ressourcer skal afsættes, og vi har fået igangsat de første initiativer.

Det er vigtigt, at kommunens borgere og foreninger har let adgang til naturen, så mulighederne for det sunde liv understøttes. En smuk natur giver trivsel og livskvalitet til borgerne, når de tager ud og oplever naturen. Her kan vores kommune gøres endnu smukkere, f.eks. med blomster på offentlige arealer og blomsterrige rabatter langs vejene, som også er til gavn for insekter.

Vandmiljøet
Livet i Mariagerfjord, Kattegat og mange vandløb har det ikke godt nok, og vi har stadig perioder med dårlig badevandskvalitet, når der regner. Derfor skal vi have reduceret udledningen af spildevand til Mariager Fjord og Kattegatkysten. Desuden er vi nødt til at komme videre med vådområde- og lavbundsprojekter og andre tiltag, der kan reducere udledningen fra landbruget. Herved kan vi samtidig opnå en klimagevinst.

Vores grundvand
Vores grundvand er en hel særlig ressource. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer den fremtidige beskyttelse af grundvandet, og vi skal mere, end vi gør nu. Brugen af Roundup har vi fået stoppet på kommunens arealer, men vi bliver løbende opmærksom på nye forurenende kemikalier, der truer grundvandet. På det sidste er der desværre nye fund mange steder i Danmark med stoffet PFOS, som er anvendt i brandskum. Sikring af rent grundvand til kommende generationer kræver handling nu.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.