Styrk indsatsen for børn og unge

Debatsiden
Tirsdag 9. november 2021 kl. 06:30

Styrk indsatsen for børn og unge
Simon Linde er Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Mariagerfjord Kommune. Foto: Privat


AF Simon Linde, Byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti

Styrk indsatsen for børn og unge

For nylig kunne man i Kristelig Dagblad læse om en undersøgelse foretaget af Facebook selv omkring brugerne af Instagram. Den konkluderer noget nedslående, at Instagram har en skadelig effekt på mange teenageres mentale helbred i form af en øget fremkomst af angst og depression. Det skyldes fornemmelsen af, at de konstant vejes og vurderes ud fra de billeder de har uploadet. Endvidere kunne man læse, at angst fylder mere og mere i folkeskolen og udgør en stigende udfordring for den mentale sundhed i Danmark.

Ser vi på børn og unge i dag, så er de vokset op med det digitale liv på en anden måde end tidligere generationer. Meget af hverdagen og døgnets timer er knyttet an til en skærm og et univers af uendelige muligheder. Men det er ikke uden omkostninger, når vi snakker børn og unges trivsel, selvværd og velværd – herunder deres sociale og mentale liv, når de trækkes ind i en digital verden. Fornemmelsen og følingen med det omkringliggende samfund formindskes, fordi det fysiske mellemværende flyttes ind i sindet og ikke ud i en kropslig bevægelse mellem hinanden.

Det digitale liv præger vores læring og adfærd via algoritmer. Undersøgelsen fra Facebook viser hvordan det former unges bevidsthed uden at give dem evnen til at sætte naturlige grænser. Det har ethvert barn behov for støtte og hjælp til.

Retter vi fokus mod folkeskolen og gymnasiet, så ser vi også et stigende problem for evnen til at koncentrere sig i undervisningen, være mentalt nærværende og fastholde sig på en given fagopgave. Mange oplever sig presset fordi de skal være til stede mange steder på én gang både fysisk og digitalt, hvilket skaber stress, præstationsangst og følelsen af utilstrækkelighed.

Det digitale liv er kommet for at blive – fremtiden peger kun én vej – og det medbringer nogle fantastiske muligheder med sig. Men som brugere i alle aldersgrupper, er det nødvendigt med en understøttende og vidensbaseret empiri, så vi får en kvalificeret samtale om, hvordan vi bedst bruger digitalisering. Herunder børn og unges brug.

For som det ser ud lige nu, så er der mere end nogensinde behov for en understøttende indsats fra dem, der er tættest på udfordringen i form af forældre, lærere og frivillige i foreningslivet. En emneuge på den lokale skole, hvor det digitale liv debatteres, mens mobilen ligges væk. Faglig sparring og dagligdags råd gennem forældre-arrangementer, så man bedre kan tage styring og være en aktiv medspiller. Kurser der klæder fagpersonalet på med den seneste viden og forskning. Ansættelse af en konsulent i kommunen, hvor der hentes faglig sparring og hjælp for skoleledere, lærere og forældre. Rådgivning for unge der mistrives og som mangler redskaber til at håndtere det digitale liv på en fornuftig måde.

Derfor vil vi, Det Konservative Folkeparti, arbejde for en styrket indsats for børn og unge, når snakken falder på det digitale liv og sociale medier. Der skal afsættes midler og fortages forebyggende initiativer. For som samfund har vi ikke råd til at efterlade hinanden alene bag skærmen.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.