Landbruget er en vigtig del af den grønne omstilling

Debatsiden
Søndag 20. december 2020 kl. 09:00

Landbruget er en vigtig del af den grønne omstilling
Rasmus Prehn (A)


Af Rasmus Prehn, minister for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Peder Pårs Vej 10, 9000 Aalborg.

Med den nye grønne finanslov rykker dansk landbrug yderligere i retning af grøn omstilling, miljø- og klimatilpasning. Styrkelse af dansk økologi, udtagning af lavbundsjorder samt turbo på nye grønne teknologier er blandt de flotte resultater i den netop vedtagne finanslov. Som ny dansk landbrugsminister kipper jeg med flaget og hepper på landbruget. På at landbruget kan og vil tage et stort medansvar for udviklingen.

Danmark er et landbrugsland. Men vi skal også være et foregangsland. Et land, der går forrest i den grønne omstilling. Og et land, der viser vejen for andre lande og finde nye løsninger. Vi er nemlig blandt verdens bedste. Både når det handler om kvalitet, dyrevelfærd, effektivitet, økologi, klima og meget andet.

Med regeringens mål om at reducere CO2 udledningen med hele 70 procent allerede i 2030, indskriver vi os i verdenshistorien, som de mest ambitiøse i klimakampen. Det kan vi være stolte af. Men flotte og ambitiøse ord gør det selvfølgelig ikke alene. Der skal handling til. Vi skal gå foran med egne resultater og vise vejen og inspirere resten af verden. Med en dansk landbrugssektor, der i 2030 vil stå for mere end en tredjedel af Danmarks samlede årlige drivhusgasudledninger, hvis der ikke iværksættes yderligere tiltag, er der nok at tage fat på. Det er noget af en mundfuld. Men vi kan, hvis vi vil. Og det vil dansk landbrug og forbrugerne heldigvis. Tak for det.

Dansk landbrug har selv meldt sig ind i den grønne omstilling og i klimakampen. De knokler en vis del ud af bukserne og er mere end parat til at tage fat. Og med regeringens nyligt indgåede finanslov, gør vi endnu mere for understøtte, anspore og sikre denne udvikling.

Konkret har finanslovaftalen sat tre grønne fingeraftryk på dansk landbrug: Udtagning af lavbundsjorde, udvikling af nye teknologier med reduktionspotentiale og en styrkelse af den danske økologi. Initiativerne skal blandt andet skåne miljøet og skære tonsvis af klimagasserne fra landbruget frem mod 2030.

Med finansloven har vi afsat 200 millioner til grøn forskning og innovation. Landbruget skal kunne blive en endnu stærkere medspiller i kampen mod klimabelastningen. Blandt andet er der investeret i teknologi, der kan omdanne gylle til flybrændstof. Smart, fascinerende og helt nødvendigt. Også her er filosofien at se mulighederne i problemerne, frem for problemerne i mulighederne. Det er vejen frem. Der findes nemlig problemer, der kan bruges til at løse andre problemer.

Med 660 millioner kroner kan vi udtage 5000 hektar mere lavbundsjordlandbrugsjord, hvor der skabes nye naturområder, som hverken gødes eller sprøjtes. Jorden tages slet og ret ud af landbrugsdrift og oversvømmes. Initiativet kan reducere landbrugets CO2-udslip med ca. 75.000 tons i 2030.

Samtidig sætter finanslovsaftalen yderligere turbo på dansk økologi. Til fordel for klima, miljø og vores stadig sundere og mere klimavenlige kostvaner. Danmark er allerede verdensmestre i økologi. Nu kommer der yderligere fart over feltet. Med 80 millioner kroner til Fonden for Økologisk Landbrug og med 100 millioner kroner til innovative projekter og omstilling af offentlige køkkener. Initiativet styrker ikke bare bæredygtigheden i forhold til miljøet og dyrevelfærden, men også konkurrenceevnen for Danmarks økologiske landbrug.

Med disse grønne fingeraftryk viser vi, hvor centralt landbruget er for den grønne omstilling. Initiativerne udgør hver især et vigtigt springbræt til de yderligere initiativer, regeringen lancerer efter nytår med udspillet til et grønnere landbrug. I regeringen tror vi på landbruget, og vi har stærkt brug for det medspil og -ansvar landbruget viser for den grønne omstilling. Jeg glæder mig til samarbejdet.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.