KV21 - Demokrati - Renset spildevand og kommunalpolitik.

Debatsiden
Onsdag 3. november 2021 kl. 19:00

KV21 - Demokrati - Renset spildevand og kommunalpolitik.
Foto: Privat


Af Allan Frederiksen på vegne af “Støtteforeningen Stop Spildevand”

KV21 - Demokrati - Renset spildevand og kommunalpolitik.

Borgmester Mogens Jespersen og øvrige kommunalpolitikere har lovet, at beslutningen om udledning af renset spildevand fra Mariagerfjord Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune
på kysten mellem Øster Hurup og Als Odde, tages op til fornyet behandling, såfremt en berettiget klage indsendt af “Støttegruppen Stop Spildevand” på vegne af 62 foreninger med over 10.000 medlemmer, går kommunen imod. Måske er der håb for demokratiet ?Den 6. og 7. november afholder “Støttegruppen Stop Spildevand”, “Landsforeningen for rent hav” og facebookgruppen “Forlæng Spildevandsledningen” et event i Øster Hurup.

Den 6. november holder levendehav.dk “åbent skib” på kutteren Anton i Øster Hurup havn.

Den 7. november kl. 09.30 - 12.00, er der politisk debat i Multihuset.

Kom og hør om kandidaternes holdning til spildevands sagen.
Alle er velkomne, støt op om en god sag, og find måske din kandidat til KV21.

Hvorfor har Mariagerfjord kommune, Vesthimmerlands kommune og Rebild kommune ikke anlagt et forsigtighedsprincip til gavn for naturen, borgerne og turisterne ?

Spildevand fra 275.000 personer årligt, eller omsat - 11.000.000 liter spildevand, 75.000 kilo kvælstof og op til 4.500 tons fedtemøg fra brunalger. Fedtemøg er etårige brunalger, der knækker, når de en
vis længde og føres med strømmen i store mængder. De løsrevne alger lægger sig i tykke dyner og kvæler anden vegetation til ugunst for CO2 balancen.

Det skylles op på stranden og skaber store lugtgener for såvel fastboende som badegæster.

Alle ovenstående tal er hentet i det materiale, som kommunen selv har fremlagt, og som kommunen samtidig i konsekvensvurderingen påstår - ikke vil påvirke naturen og kysten.

Det rensede spildevand udledes ved Als, 3,8 km fra kysten på knap 4 m dybde i moderat strøm.

I København kommune arbejder man med et lignende projekt, men her har man taget alle de forholdsregler, som “Støttegruppen Stop Spildevand” har fremsat over for Mariagerfjord kommune.

København kommune har valgt en spildevandsledning på ca. 16 km i 11 meters dybde og med stærk strøm. Hvorfor er der så mange modstridende punkter i rapporten fra Københavns kommune og rapporten fra Mariagerfjord kommune. Begge rapporter er lavet af store anerkendte ingeniørfirmaer.

Noget tyder på, at man kan købe en rapport der passer til situationen Det giver stof til eftertanke !

Kysten er et af Mariagerfjord kommunes største aktiver, men hvorfor er det ikke et fokuspunkt ?

Samtidig et EU-habitatområde og Natura 2000 område udpeget som marint fuglebeskyttelsesområde.

Det store lavvandede havområde har både national og international betydning. Udledningen er ikke i overensstemmelse med de gældende vand- og naturplaner, der skal sikre en forbedring af miljøtilstanden med en målsætning om god økologisk tilstand.

Tilstanden blevet forringet år for år, efter man er begyndt udlede spildevand. Det er d.d. i den dårligste kategori !

“Støttegruppen Stop Spildevand” ønsker spildevandsledningens udledningspunkt ført ud på ca. 12 km, hvor der er ca. 8-9 meter dybt og hvor strømmen er stærk. Helt uden for det beskyttede Natura
2000 område.

Tidligere beregninger har vist, at en forlængelse koster 10 kr. årligt pr. husstand i de berørte kommuner. Valget er dit, men vælg en kandidat med den rigtige holdning til vor natur og vore børns fremtid !

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.