Ja tak til naturnationalpark i Rold Skov

Debat
Søndag 5. december 2021 kl. 20:00

Ja tak til naturnationalpark i Rold Skov
Arkivbillede


AF Peter Kristensen, formand for DOF Nordjylland
Kaj Edlund, formand for DN Mariagerfjord
Aage Langeland, formand for DN Rebild

Ja tak til naturnationalpark i Rold Skov

En naturnationalpark i Rold Skov vil blive en stor gevinst for hele Himmerland. Her vil både være plads til en varieret natur og et spændende friluftsliv, hvis den endelige planlægning sker i tæt dialog med lokale interesser.

I Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening er vi meget begejstrede ved udsigten til en naturnationalpark i Rold Skov. Naturnationalparker er en spændende nyskabelse i forvaltningen af dansk
natur, idet der er fokus på at skabe større, sammenhængende naturområder, hvor det i højere grad er naturlige processer og dynamikker, der former landskaberne.

Hvorfor er det nødvendigt med naturnationalparker?

Idéerne om naturnationalparkerne skal ses i lyset af, at vi står midt i en omfattende biodiversitetskrise, hvor hovedårsagen er, at vi mennesker fylder for meget. Denne krise har også ramt Danmark, hvor alle opgørelser viser, at vores natur er i stadig tilbagegang. Det er et problem for naturen i sig selv, men det er også et stort problem for os mennesker, der skal leve i stadigt fattigere landskaber.

Rigtigt mange arter kan nemlig ikke klare sig i det moderne landskab. De er afhængige af levesteder, som vi normalt fjerner eller udnytter, og derfor er mange af disse arter i dag blevet sjældne. Tag de gamle kæmpetræer som eksempel: normalt vil vi fælde disse træer, inden de for alvor bliver gamle og krogede. Men disse gamle træer kunne gøre stor gavn i naturen, fordi de er levested for en utrolig rigdom af insekter, svampe, flagermus, fugle, mosser og laver. Mange af disse arter kan faktisk ikke trives, hvis ikke der er sammenhængende naturområder, med mange gamle og døde træer.

De græssende dyr – en nøglerolle i et varieret landskab
De græssende dyr spiller en nøglerolle i de nye naturnationalparker, og det har skabt en del debat.

Men de er helt afgørende i forhold til at vedligeholde og skabe nye levesteder, hvor den vigtigste er, at de sikrer en landskabelig variation, hvor nogle områder bliver græsset ned og holdt helt lysåbne, andre bliver til krat og buskadser og andre igen til egentlig skov.

Dyrene er med til at øge forekomsten af blomstrende urter, døde træer, pletter med bar jord og gødning i skovlandskabet, og alle disse elementer er vigtige levesteder for mange af vores truede og sjældne arter.

Når dyrene skal gå ude året rundt uden fodring, så skyldes det, at de er mere tilbøjelige til at æde det grove græs, de tornede buske og de små træer om vinteren, hvilket bidrager yderligere til det varierede landskab.

I Rold Skov er det planen, at der skal anvendes et sammenhængende kreaturhegn, som man ser mange steder i naturen i dag. Det har den fordel, at den nuværende hjortebestand nemt kan krydse ind og ud af
parken – de hopper enten over eller kravler legende let under. Og så bliver der naturligvis opsat låger eller lavet færiste, så vi også fremover frit kan bevæge os ind og ud af området.

Dyrevelfærd i de kommende naturnationalparker
Grundlæggende vil dyrene i de kommende naturnationalparker få et liv, der byder på en høj grad af frihed og gode muligheder for den naturlige udfoldelse for heste og kreaturer. Men der er også fokus på at sikre dyrenes trivsel i perioder med f.eks. tørke eller frost. Derfor vil der blive anvendt robuste og hårdføre dyr, der ingen problemer har med at klare sig selv under vores klimatiske forhold. Dertil kommer, at der bliver ført
tilsyn med dyrene, ligesom man vil fodre dyrene eller flytte dem, hvis det bliver nødvendigt. Der bliver derfor ikke tale om en forringelse af dyrevelfærden, men om en ny måde at holde dyr på.

Plads til både natur og mennesker
Græssende dyr anvendes allerede i dag i forvaltningen af mange naturområder med masser af besøgende.

Vi ser således ikke en indbygget konflikt mellem græsning i en naturnationalpark og et aktivt friluftsliv, og det er da også en del af formålet med parkerne, at de skal skabe rammerne for et spændende friluftsliv. Der er allerede i dag græsning med kreaturer og heste mange steder i Rold Skov, f.eks. i Rebild Bakker, Gravlev Ådal og Rise Skov, hvor der samtidigt er rig mulighed for både at gå ture, løbe eller cykle.

Vi hilser det velkomment, at der fortsat er områder i statens del af Rold Skov, som ikke bliver en del af naturnationalparken. Her er det vigtigt at huske på, at der er afsat fem millioner kroner til at udvikle nye muligheder for friluftslivet, så man også fortsat kan løbe en tur eller cykle i Rold Skov.

Det er stadig uvist, om Rold Skov overhovedet kommer gennem nåleøjet og bliver udpeget til én af de 15 kommende naturnationalparker i Danmark. Hvis det sker, så er vi overbeviste om, at der venter en fantastisk
natur med plads til store oplevelser.

Men det kræver, at vi er ambitiøse på naturens vegne, samtidigt med at
vi tager fat på den lokale dialog, så naturnationalparkerne får størst mulig gevinst for naturen, med mindst mulig gene for os, der holder af at opholde os i den.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.