Forslag til Lokalplan 178/2022 for åben-lav boligområde på Kystvejen i Øster Hurup

Hadsund og omegn
Fredag 5. august 2022 kl. 16:00

Forslag til Lokalplan 178/2022 for åben-lav boligområde på Kystvejen i Øster Hurup
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder deres første ordinære møde efter sommerferien den 8. august, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Forslag til Lokalplan 178/2022 for åben-lav boligområde på Kystvejen i Øster Hurup

Grundejeren ønsker at få mulighed for at opføre to parcelhuse på ejendommene Kystvejen 67-71 i Øster Hurup. Nuværende lokalplan giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, men bygherren har over en længere periode kun solgt tre grunde til tæt-lav boliger. Derfor har Fagenheden Teknik og Miljø udarbejdet forslag til Lokalplan 178/2022.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til om lokalplanen skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At forslag til lokalplan 178/2022 sendes i offentlig høring i fire uger.

At Fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling
Baggrund

Fagenheden Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 178/2022 for åben-lav boligområde på Kystvejen i Øster Hurup. Lokalplanforslaget giver grundejer mulighed for at opføre to parcelhuse på Kystvejen 67 og 71 i Øster Hurup.

Formål

Lokalplanområdet ligger i fortsættelse af eksisterende boligbebyggelse og er ved eksisterende lokalplan 59/2011 udlagt til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Dog er nuværende lokalplanområde ikke fuldt udnyttet og fremstår i dag delvist som åbne græsarealer og tre tæt-lav boliger.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af to parcelhuse på det areal, der i dag ligger som en åben græsmark. Ny bebyggelse skal placeres med facade i vejbyggelinjen langs Kystvejen og vil derved blive en naturlig del af Kystvejens boligbebyggelse.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler Fagenheden en høringsperiode på fire uger.


Grundejeren ønsker at få mulighed for at opføre to parcelhuse på ejendommene Kystvejen 67-71 i Øster Hurup. Foto: Fra sagsfremstillingen


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.