Forlængelse af uopsigelighed for lejemål til Hobro Ro- og Kajakklub

Hobro og omegn
Torsdag 4. august 2022 kl. 08:00

Forlængelse af uopsigelighed for lejemål til Hobro Ro- og Kajakklub
Modelbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder deres første ordinære møde efter sommerferien den 8. august, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Forlængelse af uopsigelighed for lejemål til Hobro Ro- og Kajakklub

Hobro Ro- og Kajakklub har anmodet om forlængelse af uopsigelighedsperioden i minimum 20 år for leje af grunden på Nordre Kajgade 13, 9500 Hobro, da klubben har planer om at bygge et nyt klubhus.

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt anmodningen skal imødekommes.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

At uopsigelighedsperioden forlænges til 1. oktober 2035. Herefter kan lejemålet opsiges med 1 års varsel mod godtgørelse af restværdi af bygningen afskrevet over 20 år fra ibrugtagningen.

Inddragelse
Forvaltningen har afholdt møde med repræsentanter for Hobro Ro- og Kajakklub.

Sagsfremstilling
Roklubben ejer bygningen på Nordre Kajgade 13, 9500 Hobro. Grunden er ejet af Mariagerfjord Kommune.

Klubben har stigende medlemstal og de nuværende fysiske rammer er udfordret.

Derfor ønsker klubben at bygge et nyt og større klubhus. Finansiering forventes at ske primært via støtte fra fonde mv.

Uopsigelighedsperioden i den nuværende lejekontrakt udløber pr. 31. december 2024. For at skabe sikkerhed for en kommende investering i nyt klubhus ønsker klubben, at uopsigelighedsperioden forlænges i minimum 20 år.

Naboarealerne på den nordlige del af Hobro Havn er udlejet til K.J Kraner og Entreprenørmaskiner ApS med uopsigelighed fra kommunens side indtil 2035. Kontrakten har dog en indbygget klausul om, at kommunen i perioden 1. juni 2024 - 1. juni 2025 kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel. Såfremt kommunen opsiger lejemålet i denne periode, skal lejer godtgøres restværdien af en af lejer opført lagerbygning ud fra en linæer afskrivning på 20 år med start 1. oktober 2015.

Opsigelsesmuligheden blev indført af hensyn til kommunens muligheder for eventuel fremtidig omdannelse af havnearealerne til andre formål.

Ud fra samme hensyn foreslår forvaltningen, at uopsigelighedsperioden vedrørende roklubbens areal forlænges til 1. oktober 2035, men at der indføjes en klausul, hvorefter lejemålet kan opsiges med 1 års varsel mod godtgørelse af restværdien af roklubbens bygning afskrevet over 20 år fra ibrugtagningen. Værdien fastsættes ud fra klubbens dokumenterede direkte udgifter til byggeriet.

Udløbsdatoen for uopsigelighedsperioden vil herefter være sammenfaldende for lejemålene på den nordlige del af havnen.

Forvaltningen vurderer, at dette vil sikre kommunens fremtidige udviklingsmuligheder på havnen, men samtidig give klubben tilstrækkelig sikkerhed til at kunne opnå finansiering af et kommende klubhusbyggeri.

Økonomi
I tilfælde af opsigelse af kontrakten indenfor afskrivningsperioden vil kommunen skulle godtgøre restværdien af klubbens bygning.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.