Fastholdelse og rekruttering på velfærdsområdet - Jan Andersen (V) anmoder om sag på byrådets dagsorden

Mariagerfjord og omegn
Fredag 12. november 2021 kl. 12:01

Fastholdelse og rekruttering på velfærdsområdet - Jan Andersen (V) anmoder om sag på byrådets dagsorden
Jan Andersen (V)


Af Klaus Hansen

Økonomiudvalget i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 17. november, hvor der bl.a. på dagsordenen er:
Anmodning fra Jan Andersen (V) om sag på byrådets dagsorden - Fastholdelse og rekruttering på velfærdsområdet.

Jan Andersen (V) har i mail af 2. november 2021 til borgmesteren anmodet om at få nedenstående sag på økonomiudvalgets dagsorden.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At sagen drøftes.

Sagsfremstilling
Jan Andersens mail af 2. november 2021:

"Situationen vedr. fastholdelses og rekruttering af arbejdskraft på velfærdsområdet er meget ekstraordinær.

Tiden med covid-19, sommerferien og de manglende antal ferieafløsere var en udfordring.

Der har været en tro på rekrutteringen vil normalisere sig i løbet af efteråret 2021.

Desværre er MFK ligesom andre kommuner stærk udfordret på rekrutteringen til velfærdsområdet, dette giver mange ubesatte stillinger, kvaliteten kommunen giver til borgeren kan være udfordret.

Der er en bekymring for hamstring kommuner og regioner imellem for at besætte ubesatte stillinger.

Vil gerne, at økonomiudvalget, bliver informeret om, hvor mange ubesatte stillinger der er på området i mariagerfjord kommune.

Vil gerne, at der gives information om, hvordan der bliver arbejdet med problematikken på tværs, af MED organisationen og med de faglige organisationer mv.

Vil gerne der bliver en drøftelse om, hvilken yderlige tiltag der evt. kan igangsættes fra økonomiudvalget / direktionen, for at fastholde medarbejder og rekruttere nye medarbejdere.

Vil gerne informeres om Kommunernes Landsforening i samarbejde med Folketinget kommer med redskaber, der kan være med til at løse problematikken."

Administrationen vil på mødet orientere om forholdene omkring de enkelte spørgsmål, der er indeholdt i flere af ovenstående punkter.

© Copyright 2023 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.