Disc-golf i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord og omegn
Mandag 1. november 2021 kl. 09:00

Disc-golf i Mariagerfjord Kommune
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Kultur og Fritid i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 1. november, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Disc-golf i Mariagerfjord Kommune.

På møde i Udvalget for Kultur og Fritid 1. juni 2021 blev det besluttet at arbejde videre med etablering af bane til disc golf i Mariagerfjord Kommune. Der er siden arbejdet videre med planerne og fagenheden har en opdateret status på projektet.

Indstilling
Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At det godkendes, at der arbejdes videre med etablering af disc golf bane ved Østerskoven i Hobro. Godkendelsen gives med følgende bemærkninger:

Maksimal ramme for kommunalt anlægstilskud på 100.000 kr. finansieret af henholdsvis anlægspulje og frie midler i kombination.

Som forudsætning for tilskud opstilles:

At det kommunale bidrag til anlæg maksimalt må udgøre 50% af det samlede anlægsbeløb.
At der etableres samarbejde med en frivillig forening, som er villig til at medvirke til anlæg og senere forestå drift og vedligholdelse af banen.
At der sikres fri adgang til banen.
At der ikke vil være kommunale driftsudgifter ved banen.
At banen skal være etableret senest ved udgangen af 2022.

Sagsfremstilling
1. juni 2021 besluttede Udvalget for Kultur og Fritid, at der skulle arbejdes videre med etablering af en disc golf bane ved Aamølle/Revsbæk. Som beskrevet i sagsfremstillingen fra mødet 1. juni 2021 er arealet, der peges på ikke kommunalt ejet, og det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt at etablere en disc golf bane på området.

Fagenheden anbefaler derfor, at der i stedet arbejdes videre med etablering af en disc golf bane ved Østerskoven i Hobro (området er beskrevet i sagsfremstilling fra møde 1. juni 2021).

På mødet 1. juni 2021, blev det besluttet at støtte etablering af disc golf bane på følgende vilkår:

Maksimal ramme for kommunalt anlægstilskud på 300.000 kr. finansieret af henholdsvis anlægspulje og frie midler i kombination.

Som forudsætning for tilskud opstilles:

At det kommunale bidrag til anlæg maksimalt må udgøre 50% af det samlede anlægsbeløb
At der etableres samarbejde med en frivillig forening, som er villig til at medvirke til anlæg og senere forestå drift og vedligholdelse af banen
At der sikres fri adgang til banen
At der ikke vil være kommunale driftsudgifter ved banen
At banen skal være etableres senest ved udgangen af 2022

Det er fagenhedens anbefaling, at samme vilkår opretholdes ved etablering af bane i Hobro, dog med bemærkning om, at forventet omkostning ved etablering af ni hullers bane ved Østerskoven i Hobro er 170.000 kr. (den maksimale ramme er altså mindre).

Næste skridt i handlingsplanen vil være:

Aftale om samarbejde med lokale institutioner
Dialog med interessenter som er interesserede i at medvirke til opstart af forening for discgolf
Oprette forening/afdeling for disc golf, som efterfølgende skal være tovholdere i fondssøgning og etablering af bane

For at sikre involvering og rette ejerskab fra start ønskes etablering af forening (eller afdeling af eksisterende forening) inden den endelige proces med etablering af bane går i gang.

Det skal bemærkes, at ansøgning om nødvendige tilladelser, dialog med lokalområdet, budget for drift mv. naturligvis skal indgå i processen omkring etablering af bane, og at Udvalget for Kultur og Fritid orienteres om dette inden endelig frigivelse af midler.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.