Der er afholdt generalforsamling i Øster Hurup Kraftvarmeværk

Mariagerfjord og omegn
Mandag 7. november 2022 kl. 06:00

Der er afholdt generalforsamling i Øster Hurup Kraftvarmeværk
Fra venstre mod højre: Niels Rasmussen sekretær, Jens Erik Pedersen økonomikontrol, Martin Tomra Nielsen næstformand, Erik S. Damgaard formand og Renee Bødker Larsen menigt medlem


.
Af: Bestyrelsen for Øster Hurup Fjernvarme A.m.b.a.


Prisen for fjernvarme:

Øster Hurup Fjernvarme A.m.b.a fastholder indtil videre nuværende varmepris, men er udfordret med høje el- og gaspriser.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a. blev afholdt d. 24.09.2022, med 24 fremmødte heraf 17 stemmeberettigede andelshavere.

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode:
Erik S. Damgaard
Niels Rasmussen
Følgende blev nyvalgt til bestyrelsen for en to-årig periode:
Jens Erik Pedersen

Følgende suppleanter blev valgt:
Jesper B. Johansson 1. suppleant
Poul Sloth 2. suppleant
Konstituering
På bestyrelsesmødet d. 29.09.2022 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen havde på den ordinære generalforsamling fremlagt forslag om reviderede vedtægter, og da fremmødet af andelshavere ikke var tilstrækkelig beslutningsdygtigt iht. vedtægterne blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, som blev afholdt d. 20.10.2022.

På den ekstraordinære generalforsamling deltog en forbruger udover bestyrelsen, så i alt 6 stemmeberettigede

Reviderede vedtægter blev herefter vedtaget.

Reviderede vedtægter kan ses på Øster Hurup Fjernvarmes hjemmeside.
Overordnet medfører de reviderede vedtægter, at begrebet andelskapital udgår, afsnit om stemmeret i forhold til m2 fjernes og navnet ændres til Øster Hurup Fjernvarme A.m.b.a..
Herudover kommer regnskabsåret til at følge kalenderåret, så det kommende varmeår bliver på 11/2 år, indtil 31.12.2023.
Hvor kommer varmen fra?
I fyringssæsonen 2021 – 2022:

Den samlede leverede varme til byen udgjorde 7.536 MW, hvoraf 5.139 MW blev solgt, den resterende del, dvs. 2.397 MW svarende til 32% forsvinder som varmetab gennem isoleringen i rørene i jorden.
Til trods for dette kan det ikke for nuværende betale sig at udskifte eksisterende fjernvarmerør.
Tabet vil dog som tidligere nævnt kunne reduceres ved bedre afkøling af fjernvarmevandet hos forbrugerne!!!

Afkøling af fjernvarmevandet:
Afkøling af fjernvarmevandet er stadig et fokuspunkt.
De forbrugere der afkøler fjernvarmevandet dårligst vil blive kontaktet af varmeværket, og en ekstern konsulent vil foretage et besøg, og vurdere hvad der evt. kan gøres for at opnå en bedre afkøling af fjernvarmevandet.

Elkedler:
Installation af elkedler sker planmæssigt, og elkedlerne forventes at kunne sættes i drift pr. 1. december 2022.

Bestemmelser
Reviderede ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering” fremgår af Øster Hurup Fjernvarmes hjemmeside.
© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.