Dagplejen er tilknytning i et lille miljø i en varm atmosfære

Debatsiden
Onsdag 10. november 2021 kl. 21:30

Dagplejen er tilknytning i et lille miljø i en varm atmosfære
Laura Holm (C)


Af Laura Holm (C), forældrerepræsentant i dagplejen og mor til to
Byrådskandidat for de Konservative.

Dagplejen er tilknytning i et lille miljø i en varm atmosfære

I Mariagerfjord har vi på nuværende tidspunkt 134 dagplejere ansat. De udgør ca. 30 legegrupper fordelt rundt om i kommunen, og tilsammen varetager de ca. 500 børn. Dagplejerne er forskellige i både køn og alder, men fælles for dem alle er, at de hver dag varetager et af samfundets absolutte vigtige hverv – nemlig at passe på og udvise omsorg for vores børn.

En dagplejer arbejder i dag ud fra rammen om 4+1, hvilket betyder, at der er 4 faste børn og 1 plads ekstra til et evt. gæstebarn. Deres arbejdstid er 48 timer ugentligt, hvor nogle åbner lidt tidligere end andre, mens andre lukker det senere. I deres arbejdstid skal de foruden at passe 4 børn i alderen 6 mdr. til 2 år og 11 mdr., som måske sover lur samtidigt, også udarbejde læreplaner + evalueringer, KVALid, sprogtrappe, planlægge aktiviteter, gøre rent, rydde op og afholde eventuelle møder med forældre, talepædagog, ergoterapeut mv. Så selvom de arbejder hjemmefra, kommer de ikke sovende gennem dagen, – der skal i øvrigt også lige handles ind.

De bruger desværre ikke deres tid på MUS-samtaler, for det er først noget, der for alvor praktiseres nu. Jeg har talt med ca. 15 dagplejere, som alle har været ansat i omkring 10 år (plus minus), og de har haft mellem 1-3 samtaler i deres ansættelsestid. Det er ikke så mærkeligt, når det er en pædagogisk leder, som skal varetage dem alle sammen, og det er heller ikke så mærkeligt, at man så ikke har føling med trivslen blandt de ansatte.

”Godmorgen – det er Dagplejekontoret”
De lovbundne minimumsnormeringer er: tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver og skal gælde fra 2024. De har desværre glemt dagplejerne! Flere kommuner har allerede igangsat at fremrykke dem yderligere, fordi det er vigtigt.

Det foreslår jeg også, at Mariagerfjord gør, og jeg foreslår derudover, at dagplejen får samme normering som vuggestuer. I den alder har børnene særligt brug for nærvær og støtte til at udvikle deres relationer, motorik og sprog – og det er afgørende, at dagplejerne har netop samme vilkår med antallet af børn, da det er samme aldersgruppe.

I dagtilbudsloven står der, at der i det enkelte dagplejehjem kan indskrives op til 5 børn. Indtil 1976 kunne der indskrives op til 7 børn i hvert dagplejehjem. Da loven satte grænsen ned til 5 børn, var hvert tredje barn i dagplejen 3-11 år gammelt.

Aftalen om højest 5 børn i dagplejen bygger altså på en hel anden børnesammensætning i dagplejen, end den der findes i dag, hvor alle børn i dagpleje er 0-2 år gamle. Jeg kan ikke ændre loven, men jeg kan arbejde for bedre vilkår - også for gæstebørn.

Flere forældre får tildelt en dagplejer, som de eller barnet aldrig har mødt, og dagplejerne kan opleve at have lange perioder med 5 børn – det trives ingen med. Og så har jeg ikke en gang nævnt legestuerne, hvor det også kan være lidt overvældende at være forældre til et barn, som er i ’indkøringsfasen’ – der bør det være mere op til den enkelte dagplejer at vurdere, hvad der er bedst for barnet.

Pengene er der, men bliver de brugt forkert?
Jeg har absolut intet imod vuggestuer – mange, jeg kender, er glade for den hverdag, som deres familie har. Men jeg er mod, at man så ensidigt investerer i at anlægge vuggestuepladser fremfor at fordele pengene, så dagplejen også kan udvikles og blive et attraktivt job for flere.

En vuggestueplads koster ca. 12.000 kr. mere end en dagplejeplads om året for kommunen – så det må i høj grad handle om holdning og prioritering fremfor økonomi? I en af de mange paneldebatter, jeg fortiden deltager i, blev der af et byrådsmedlem sagt ”vi har problemer med at få dagplejere – få besat de stillinger, vi slår op” – Ja, og hvorfor forholder det sig sådan?

Hvis ikke kommunen snart erkender, at dette er et kæmpe problem, og dernæst anerkender, at der skal udvikling og nye tiltag til (med inddragelse af dem det omhandler – dagplejerne), så har vi til sidst ikke det fantastiske tilbud til vores børn. Og så går det ud over dagplejerne, forældrene, bosætning – men i særdeleshed de børn, som ikke vil trives i en vuggestue – for de findes.

Og ja, det er valgår – så det håber jeg vitterligt, I vil benytte jer af, så der kan komme kvalificeret arbejdskraft og energi ind.

Kilder:
DCUM (2020): ’Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan – set fra et børneperspektiv’, oktober 2020
Epinion og FOA (2020) ’Forældrenes valg af dagtilbud 0-2 år’, FOA
Bente Jensen, m.fl. (I gang): ’Pædagogisk kvalitet i dagplejen’. Forskningsprojekt. TrygFondens hjemmeside tryghed.dk
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Kommunens-oekonomi/-/media/45E4EDBC50E94FB8A65FE03432613408.ashx

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.