Cykelsti mellem Assens og Åmølle - bevilling til projektering

Mariager og omegn
Torsdag 4. marts 2021 kl. 06:00

Cykelsti mellem Assens og Åmølle - bevilling til projektering
Cykelsti mellem Assens og Åmølle er på vej Foto: Fjordavisen.nu


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder ordinært møde den 8. marts 2021. På dagsordenen er der bl.a.: Cykelsti mellem Assens og Åmølle - bevilling til projektering

Anledning
Byrådet besluttede 27. august 2020 at fremrykke anlægsprojekter for 16,8 mio kr. herunder en cykelsti mellem Assens og Åmølle, budgetteret til 7,5 mio kr. Udvalget for Teknik og Miljø har besluttet, at stien skal anlægges om en dobbeltrettet sti langs sydsiden af vejen.

Byrådet anmodes om frigivelse af 1,2 mio kr. til planlægning og projektering af cykelstien.

Erik Kirkegaard Mikkelsen har samtidig anmodet om, at Udvalget for Teknik og Miljø genoptager den tidligere beslutning om linjeføringen ad/langs Gl. Hadsundvej øst for Assens.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

At der frigives 1,2 mio kr. til planlægning og projektering af dobbeltrettet cykelsti

At fagenheden for Teknik og Byg bemyndiges til at udbyde rådgivningsopgaven og kontrahere med lavestbydende

At der tages stilling til anmodningen fra Erik Kirkegaard Mikkelsen

Sagsfremstilling
Cykelstien Assens Åmølle er en del af den sammenhængende cykelsti fjorden rundt.

Udvalget for Teknik og Mijø behandlede sagen den 3. februar 2021 og tog stilling til alternative linjeføringer jævnfør bilagte kortbilag. Udvalget besluttede, at cykelstien skal udføres som en dobbeltrettet cykelsti på sydøst siden af Hadsundvej.

Til forberedelse af projektet søger fagenheden Teknik og Byg om frigivelse af 1,2 mio kr. til opmålingsarbejder, projektering, udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsprojekt. Projektering udbydes blandt 3 rådgivende ingeniørfirmaer, og der søges bemyndigelse til at lave aftale med lavestbydende.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.