Brev fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord til Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord og omegn
Tirsdag 2. april 2024 kl. 14:00

Brev fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord til Mariagerfjord Kommune
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord


Til Mariagerfjord kommune
Afdelingerne Natur, vand og miljø samt Trafik og veje.


Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord har i påsken fået flere henvendelser fra borgere i Mariager, som har observeret, at både salamandre og skrubtudser bliver skyllet ud i Løvefonten på Østergade og videre ud i fjorden.

Vi har ved selvsyn konstateret, at der befandt sig mange ynglende skrubtudser i fonden lørdag d. 30. marts, hvor vi samlede de der var op (se foto). Samtidig kan vi konstatere, at der ved alle de tre søer bag lægehuset ikke længere sidder lodrette riste, som kunne forhindre at dyrene blev skyllet ned i Løvefonten (se foto).

Sidste år blev der også konstateret store mængder haletudser i Løvefonten. Vi skal derfor opfordre kommunen til at få ristene monteret, men også at få fremstillet nogle net med en tættere maske, som i
yngletiden bedre kan holde dyr og haletudser tilbage. Det samme gælder det overløbs brønddæksel, som er ud for den sidste sø, og som har meget store huller. Se vedhæftede foto.

Da der i søerne både yngler skrubtudser, spidssnudet frø og vandsalamander, dyr som alle er fredet, må det være kommunens pligt at forhindre, at de ender i fjordens saltvand.

Med venlig hilsen
DN MariagerfjordDanmarks Naturfredningsforening MariagerfjordDanmarks Naturfredningsforening MariagerfjordDanmarks Naturfredningsforening MariagerfjordDanmarks Naturfredningsforening MariagerfjordDanmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.