Borgmester og Viceborgmester kan nu iværksætte lokale nedlukninger som følge af Covid-19

Mariagerfjord og omegn
Mandag 3. maj 2021 kl. 06:30

Borgmester og Viceborgmester kan nu iværksætte lokale nedlukninger som følge af Covid-19
Borgmester Mogens Jespersen (V) og Viceborgmester Leif Skaarup (A) i Mariagerfjord Kommune


Af Klaus Hansen

Byrådet behandlede på deres seneste møde. Kompetence til at iværksætte lokale nedlukninger som følge af Covid-19

I forlængelse af ’Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark’, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, er der udstedt en række bekendtgørelser, som pålægger kommunerne at foretage lokale nedlukninger i henhold til de kriterier, som er fastsat heri.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, hvem der skal have kompetence til at iværksætte en lokale nedlukning.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:


1. At Byrådet delegerer beslutningskompetence til at iværksætte lokale nedlukninger til Borgmesteren og Viceborgmesteren.

Sagsfremstilling
I forlængelse af ’Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark’, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, er der udstedt en række bekendtgørelser, som pålægger kommunerne at foretage lokale nedlukninger i henhold til de kriterier, som er fastsat heri.

Der er udstedt i alt tre bekendtgørelser, som hver især bemyndiger og forpligtiger kommunerne til at lukke forskellige dele af kommunerne ned på baggrund af en række objektive kriterier. Nedlukningen sker ved, at den enkelte kommune skal udstede en række påbud til de berørte herunder både private samt offentlige institutioner.

Der kan ske lokale nedlukninger på størstedelen af følgende områder:

-Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter
-Skole- og dagtilbud samt det øvrige uddannelsesområde
-Lukning af institutioner, lokaler og faciliteter m.v., der anvendes af offentlige og private udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

Nedlukningen skal være iværksat og træde i kraft fra førstkommende hverdag efter bekendtgørelsernes betingelser er opfyldt.

Det er Byrådet, der formelt har ansvar for, at der iværksættes lokale nedlukninger. Under hensyntagen til at der er tale om automatiske nedlukninger samt til de praktiske hensyn til effektueringen heraf i det korte tidsrum, der er til rådighed, indstiller kommunaldirektøren, at beslutningskompetencen til at iværksætte nedlukningen delegeres til borgmesteren og viceborgmesteren.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.