50.000 kommunale kroner til renovering af Bies Have

Hobro
Mandag 11. februar 2019 kl. 09:00

50.000 kommunale kroner til renovering af Bies Have

Foreningen H.J. Bies Have har henvendt sig til Teknik og Byg med ønske om at tilvejebringe 50.000 kr. til at gennemføre en samlet projektbeskrivelse for hele området ved Bies Have
.
Af Helle Schiønning

Det vil sige den fredede del af Bies Have, køkkenhaven og græsarealet ned mod søen. Projektbeskrivelsen skal gennemføres af en landskabsarkitekt og omfatter også en borgerinddragelse.

Direktøren for Teknik og Miljø havde indindstillet til Udvalget for Teknik og Miljø at Foreningen H.J. Bies Have får en bevilling på 50.000 kr. finansieret af driftsbudgettet, samt at tidligere beslutning om kun at arbejde med den fredede del af haven udvides, så det bliver en samlet løsning. Beslutningen blev godkendt på møde i Teknik og Miljø d. 6. februar.

Sagsfremstilling
Bies Have i Hobro, er en grøn park i midten af Hobro og en del af komplekset Bies Gård. Parken er offentlig tilgængelig, og bliver især om sommeren benyttet til kreative formål, herunder ophold ved vandet. I dag fremstår den som et stort parkområde til gåture.,

Historisk set har en del af området været anlagt som prydhave, den nu fredede del af Bies Have. En anden del har været anlagt som nyttehave, og har i dag mere karakter af en urtehave. Resten af haven er græsarealer med gamle bevaringsværdige træer.

Foreningen H.J. Bies Have fik 5. februar 2018, Udvalgets tilladelse til at skabe grundlag for at gennemføre en omlægning af den fredede del af Bies Have. Foreningen ønsker imidlertid at skabe en helhedsløsning for hele området. En sådan løsning kan kun gennemføres, hvis foreningen får et kommunalt tilskud på 50.000 kr. Det har ikke har været muligt at skaffe finansiering via fonde og lignende.

Fagenheden findet det også hensigtsmæssigt at få lavet en samlet plan for hele området, hvor også borgernes ønsker til fremtidig brug indgår. Det anbefales derfor at give et tilskud på 50.000 kr. - også udfra den betragtning, at kommunen har pligt til i følge Slots- og Kulturstyrelsen, at genetablere den fredede del af haven.

Den samlede projektbeskrivelse for hele haven, skal efterfølgende danner grundlag for, at foreningen kan søge om fondsmidler til udbudsfasen, som er selve udførelsen.

Det er hensigten, at landskabsarkitekt Kirsten Lund Andersen skal lave den samlede projektbeskrivelse, der skal kunne godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, i forhold til den fredede del. Teknik og Byg bistår med opfølgende bistand gennem alle faser.

Der er afsat 1 mio. kr. i overslagsårene 2020, til omlægning af Bies Have. Med hensyn til den efterfølgende drift, er det ikke muligt p.t. at vurdere størrelsen af denne, da det afhænger af, hvilke løsninger der vælges.
© Copyright 2019 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst