Del på Facebook   Print siden

Pladsudfordringer i K-Klassen på Arden Skole

Arden og omegn
Mandag 12. september 2022 kl. 10:00

Pladsudfordringer i K-Klassen på Arden Skole
Foto: Fjordavisen.nu


Af Klaus Hansen

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 14. september 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Pladsudfordringer i K-Klassen på Arden Skole

Elevtilstrømningen til K-klasserne i Arden er steget betragteligt de seneste år, nu i et omfang, der gør, at de fysiske rammer ikke længere er tilstrækkelige. Det er en generel tendens på landsplan, at flere børn og unge diagnosticeres med autisme, hvilket har medført et øget behov for specialpædagogisk bistand. Byrådet skal under dette punkt behandle løsningsforslag.

Indstilling
Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

At det beskrevne forslag godkendes.

At de afsatte 430.000 kr. fra nedrivningspuljen anvendes til renovering af bygningen.

At der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til renovering af den tidligere Svalereden.

At der bevilges 137.000 kr. fra 2023 og frem til driftsudgifter.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 30. august 2022, pkt. 78:
Indstilles godkendt.
Udvalget ønsker, at Ungdomsskolen inddrages i planlægning af renoveringen.

Sagsfremstilling
K-klasserne på Arden Skole er et specialiseret undervisningstilbud målrettet elever med autisme. Tilbuddet blev oprettet i de nuværende bygninger i 2002 og havde dengang 15 elever. Antallet af elever i K-klasserne er gennem de seneste år steget kontinuerligt, hvilket har medført, at de fysiske rammer er pressede og der mangler egnede undervisningslokaler til den specialiserede undervisning. Det er vigtigt, at der i klasselokalerne er tilstrækkeligt rum og plads til hver af eleverne samtidig med, at der ikke er for mange sanseforstyrrelser. Derudover er der behov for tilstødende rum, så eleverne har mulighed for at trække sig, hvis de oplever en uro eller anden belastning.

I de nuværende bygninger til K-klasserne er der 9 klasselokaler. Den faglige vurdering er, at der max bør være 6 elever i hvert lokale, hvis der skal skabes optimale læringsrum. Det medfører en samlet kapacitet på 54 elever. Der er aktuelt 66 elever i K-klasserne, hvilket har medført, at der er mellem 7 og 8 elever i hvert klasselokale. Det betyder, at flere elever udviser belastningssymptomer, som kan øge mistrivsel og skolefravær. For at imødekomme elevernes behov, anvender K-klasserne alternative lokaler herunder afdelingens eneste mødelokale. Det besværliggør møder med forældre, samarbejdspartnere og internt i afdelingen. Det stigende antal elever har ligeledes medført et stigende antal medarbejdere. De nuværende faciliteter giver ikke mulighed at sikre ordentlige forberedelsesrum til medarbejderne. Nogle medarbejdere har forberedelsesplads i det fælles køkken.

Den nuværende lokaleudfordring i K-Klasserne kan medføre, at tilbuddet ikke kan tage imod flere elever. Det vil betyde, at Mariagerfjord Kommune kan være nødsaget til sende elever til specialiserede tilbud i vores nabo kommuner, som foruden at give længere transporttid for eleverne, oftest er forbundet med en merudgift for kommunen.

K-klasserne har fysisk sammenhæng med ungdomsskolens lokaler, som anvendes dagligt til fritids- og ungdomsklub. Der er et godt samarbejde om brug af klubbens lokaler, som pauseområde for eleverne. Desværre er det ikke et realistisk scenarie at lave klasselokaler i pauseområderne, som understøtter undervisning af børn med autisme. Det skyldes, at elever med autisme har behov for genkendelighed og ensartet systematik, samt at personalet skal kunne klargøre næste dags arbejde for eleverne i den tid, hvor klubben er åben.

Løsningsforslag
Mellem Arden Skole og K-klasserne ligger en tidligere børnehave "Svalereden". Børnehaven er lukket og lokalerne er senest anvendt som personalefaciliteter under renoveringen af Arden Skole. Bygningen er efterfølgende planlagt nedrevet, og der har derfor ikke været tomgangsdrift og vedligehold af bygningen. Den er endnu ikke nedrevet ud fra en tilgang om, at værdien af en nedrivning kunne indgå som kommunal medfinansiering i evt. fondsstøttet udendørs anlægsprojekt i samarbejde med foreningslivet. Svalereden henstår derfor forladt og tiltrækker uønsket opmærksomhed i forhold til ophold og hærværk. Svalereden vil som bygning kunne aktiveres igen, da murværket og de bærende konstruktioner ikke skal renoveres, mens resten af bygningen skal gennemrenoveres.

Efter en renovering vil Svalereden kunne danne grundlag for Ungdomsskolens aktiviteter i Arden. Her vil Ungdomsskolen kunne skabe attraktive inde- og uderum og være med til at aktivere området og skabe sammenhæng. Hvis Ungdomsskolens aktiviteter flyttes til Svalereden, vil K-klasserne kunne overtage de lokaler som Ungdomsskolen tidligere rådede over og som er i fysisk tilknytning til K-klasserne. Det vil løse K-klassernes pladsudfordringer og skabe stabilitet og vished i det specialiserede tilbud.

Ungdomsskolen er indstillede på at flytte deres aktiviteter og base til Svalereden, efter en totalrenovering af bygningerne og det omkringliggende udeområde. Ungdomsskolen i Arden er meget velbesøgt, og det er derfor vigtigt, at Svalereden renoveres og indrettes, så der fortsat er en attraktiv og velbesøgt ungdomsklub i Arden. I Ungdomsskolens nuværende lokaler, som foreslås fremover skal være K-klassens, er der nogle værkstedfaciliteter i kælderen. Ungdomsskolen vil fortsat have adgang til og mulighed for at anvende disse i deres aktiviteter sammen med de unge.

Bygningen er 315 kvm og er beliggende på en 1.685 kvm grund.

Løsningen vurderes samlet set at styrke områdets sammenhængskraft mellem skolen og fritidslivet. Endvidere flugter løsningsforslaget med bæredygtighed i byggeriet, hvor eksisterende bygning renoveres frem for at bygge nyt, som har et væsentligt større klimamæssigt og økonomisk aftryk.

Økonomi
Anlæg

Ejendomscenteret i Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et budget for det samlede anlægsprojekt baseret på fagpriser fra Juli 2022.

Den samlede enterprise sum er beregnet til 1,53 mio. kr. Dette er inklusiv afsatte midler til uforudsete udgifter.

Bygningen er på nuværende tidspunkt planlagt til nedrivning. Derfor er tidligere afsat 400.000 kr. fra nedrivningsbudgettet til dette. Det vil derfor være muligt at anvende 430.000 kr. fra nedrivningspuljen til finansiering af renoveringen af bygningen.

Det vil derfor kræve en økonomisk tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2023, at gennemføre renoveringen.

Driftsudgifter

Da bygningen ikke er i drift, er der ikke afsat driftsudgifter på budgettet.

Ejendomscenteret har på baggrund af det anslåede forbrug af el, vand og varme beregnet de forventede driftsudgifter forbundet med bygningen. De forventede forbrugstal er vedlagt som bilag.

De årlige driftsudgifter til vedligehold og forbrug vil være 137.000 kr.

© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Arden og omegn

Marianne og Michael Kirk Jensen fra Arden har givet sig selv den ultimative udfordring
Marianne og Michael Kirk Jensen fra Arden har givet sig selv den ultimative udfordring
Arden og omegn
Advarsel til forældre: Ny trend med tørshampoo vækker bekymring
Advarsel til forældre: Ny trend med tørshampoo vækker bekymring
Arden og omegn
Mød en vaskeægte kongehusekspert i Arden
Mød en vaskeægte kongehusekspert i Arden
Arden og omegn
Eventyr og cirkusartisterier for hele familien
Eventyr og cirkusartisterier for hele familien
Arden og omegn
Kunstig Intelligens var til debat i Arden
Kunstig Intelligens var til debat i Arden
Arden og omegn
Stor donation fra Melsen Fonden giver ny ridebane hos Arden Sportsrideklub
Stor donation fra Melsen Fonden giver ny ridebane hos Arden Sportsrideklub
Arden og omegn
Hvornår var det nu, det var?
Hvornår var det nu, det var?
Arden og omegn
Håndsrækning til udsatte borgere i Arden
Håndsrækning til udsatte borgere i Arden
Arden og omegn
Fjordlotto hjælp 2023
Fjordlotto hjælp 2023
Arden og omegn
Kalder Hadsund Broen: 20 timer efter et opkald ligger skiltet stadigt på vejen
Kalder Hadsund Broen: 20 timer efter et opkald ligger skiltet stadigt på vejen
Arden og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev