Del på Facebook   Print siden

Per Husted: Demokratiet er i krise i Mariagerfjord

Debatsiden
Lørdag 20. november 2021 kl. 20:00

Per Husted: Demokratiet er i krise i Mariagerfjord
Per Husted ARKIVBILLEDE


Af Per Husted (A)

Demokratiet er i krise i Mariagerfjord

Kommunalvalget er overstået. Nogle er glade for resultatet – de blev valgt. Andre er knap så glade – de blev ikke valgt trods ihærdig indsats og engagement. Sådan er demokratiet. Jeg blev valgt med god opbakning. Det vil jeg gerne takke for, og samtidig vise respekt for de mange, som stillede sig til rådighed på stemmesedlen.

Hvad der mindsker glæden ved valget for mig er, at valget med al tydelighed viser, at det lokale demokrati er i krise. Stemmeprocenten var kun 67,7%. Det vil sige, at næsten hver tredje har fravalgt at deltage.

Til sammenligning var valgdeltagelsen ved valget i 2001 inden kommunesammenlægningen på 88,1% i Hadsund Kommune, 87,2% i Hobro Kommune, 87,2% i Arden Kommune og 85,5% Mariager Kommune. Nogle vil bruge CORONA som forklaring på det. Det er det ikke, da valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2017 kun var et par procent højere end i år. Det er en klar tendens. Jeg var på et stort valgsted hele dagen. Uden at kunne dokumentere det, så er mit indtryk, at det især er den yngre generation, som fravælger at bruge deres stemme. Dette bør dog undersøges nærmere.

Jeg var før og under valgkampen klar over denne tendens. Mit budskab i min valgkamp var derfor, at vi skal finde nye måder at arbejde på, hvor vi i højere grad inddrager borgerne i, hvad der skal ske i deres eget lokalområde.

Jeg vil derfor i det nye byråd arbejde for, at kommunen i højere grad lader borgere i de enkelte byer få ansvar for udviklingen. Derfor mere decentralisering og midler til udvikling skal styres decentralt og ikke ved detailplanlægning fra Byråd og embedsmænd. Jeg vil gerne bidrage til, at politikere bruger flere kræfter på at sætte de overordnede retninger og overlader detailplanlægningen til de mange dygtige ansatte i samarbejde med borgerne.

Mit budskab i valgkampen gav ikke så mange overskrifter, som mere konkrete valgløfter om nye legepladser, vejbroer eller fremhævelse af enkelte byer er vigtigere end andre. Men jeg mødte meget stor opbakning til det i dialogen med borgere.

Jeg er ganske sikker på, at hvis vi ikke tager demokratiets krise meget alvorligt, så mister vi endnu mere sammenhængskraft i vores område. For Mariagerfjord Kommune er det endda endnu vigtigere end for de fleste andre steder, da vores geografi gør, at der ikke er et naturligt centrum. Vi er nødt til at leve med, at vi er en lang og smal kommune, hvor det er særdeles svært at skabe sammenhæng. Derfor skal vi finde nye måder at arbejde på. Det er min ”hovedmission” i det nye byråd.

Hvis nogen skulle have lyst til at kommentere på opslaget her, så kunne det være interessant at høre fra de mange, som valgte ikke at bruge deres stemmeret. Jeg synes det er vigtigt, at jeres stemme også høres. Det kan være jer, som har svaret på, hvorfor det lokale demokrati er i krise.


Kommentarer til artiklen:
Nu har Nordjyske lukket for læserbreve i Hadsund Folkeblad, og man henviser til avisen, så dermed bliver der endnu mindre demokrati. Er man ikke digital eller læser af nordjyske, bliver det noget svært at danne sig et indtryk af lokalpolitikken............
js, 28-04-2022 15:43:17

Desuden står der intet i Grundloven om partier!
Hemmer , 10-12-2021 10:21:47

Træd ud af partiet, Husted og deltage aktivt i at løse problemerne. Dette er sand lovgivning fra folket. Partierne er et vælde der nærmer diktaturvældet. Det er et problem at man kan stemme på et parti, demokratiet kræver en person. Vægten må ikke ligge på bureaukratiet, dvs. -kratiet men præfikset. Vil sige de sidste der havde ideer om "Direkte Demokrati" var det gamle Retsforbund.............
Hemmer , 10-12-2021 10:20:25

Nu er valget overstået og nu er der ingen lokal politikker,partier der gider og bruge krudt på at publicere hvad der foregår med få undtagelser, vil fremhæve Helle Mølgård og til dels Niels Erik poulsen der løfter lidt af sløret hvad de gør i. de øvrige er ikke fem potter værd og det gælder samtlige partier man må håbe nogen af de ny vil tage stafetten og få flammen til at brænde der var jo intet i vejen for der blev sendt et nyheds brev ud hver 14. dag på nogle få digitale platforme, det hele virker så indesluttet. og det er nok en af grundene til den lave deltagelse. Vi havde selv en som ikke stemte, men som hun sagde hun anede ikke hvad de forskellige. stod for og hvad de lavede og nogen af dem som har siddet i en periode viste hun ikke hvem var når man nævnte navnet.. Det er jo lidt lige som Eu det er for langt væk. men her kan der gøres noget ved det.

Ivan Damborg, 05-12-2021 23:38:59

Hvordan vil Per fra A, Per fra NB og Hemmer afgrænse, hvad der skal afgøres lokalt, og hvordan er de kommunale spilleregler?
js, 26-11-2021 13:24:06

Drop elbilen og lav små færgefarter over og via fjorden, dette er "sammenhængskraft" (forresten kan begrebet kun bruges i generations spørgsmål). Desuden er mere bureaukrati (embedsmænd" og eksterne konsulenter som tegn på inkompetente politikere) netop proportional med demokratiets krise.

Direkte valg på vigtige emner! Stoler I ikke på os? Der er måske en grund til at vi ikke stoler på jer.
Hemmer , 25-11-2021 13:42:35

Så tåbelig en debat blev vi ikke udsat for halvfjerdserne, bare fordi en af flokken var utilfreds med at stemmeprocenten var lavere og herfor ikke opfyldte ønsket om at få et godt valg. Grib i egen barm og gør valgkampen bedre næste gang du får chancen. Hvis du vil have alle stemmerne, så får du en speciel opgave næste gang. Så skal du først finde en måde hvorpå du kan gøre alle til socialdemokrater og dermed undgår du at skabe et såkaldt udemokratisk valgresultat
thure barsøe, 25-11-2021 11:18:30

De håbefulde kandidater har så vidt vides haft mulighed for at komme på kursus, men der er en af de genvalgte, der skriver på en måde, der får en til at tro, at han har sin helt egen opfattelse af de kommunale spilleregler, og det får ikke de andre byrødder til at reagere. Det kan undre, og det kan det også, at Nordjyske beretter, at en nyvalgt ved sidste valg blev overrasket over ikke at få stillet kontor til rådighed på rådhuset! Pointen med at fremdrage dette er, at det kunne være nyttigt for os alle at få udarbejdet og udsendt et let forståeligt skrift, hvor man kan få at se, hvordan det kommunale system virker, hvad de enkelte byrødder laver, hvad man kan og ikke kan i forhold til staten og hvad man skal, og hvilke muligheder det enkelte medlem har plus betydningen af borgmesterens serveret. På valgdagen var der i middagsradioavisen et indslag med en anden klasse et eller andet sted i landet. De havde åbenbart arbejdet med det politiske, og blandt flere ting bed jeg mærke i, at borgmesteren (ham kendte de navnet på) var sådan en, der gik og tænkte, og så forelagde han sin ide for de andre, og så kunne de bare sige ja eller nej! Hvor svært kan det være, tænker man så. De unge mennesker blev også spurgt, hvad Enhedslisten var for et parti og hvorfor der ikke var billede på deres valgplakater. Svaret var, at EL havde noget med naturen at gøre, og de havde ikke råd til et kamera!
Jesper Salomonsen, 23-11-2021 15:16:40

Det er meget positivt, at der er en politiker, der takker for de indlæg, som er kommet. Godt Per Husted.
Olav Marco. -, 23-11-2021 00:50:16

Først tak for de mange kommentarer. Jeg opfatter det som stor interesse for at bidrage til, at vores lokale demokrati udvikler sig og kommer i bedre harmoni med den virkelighed, som vi har i dag.
Nogle skriver kommentarerne som kommentarer til det parti, som jeg er valgt for. Jeg ser det ikke som en særskilt udfordring for os – vi gik jo faktisk frem ved valget her i Mariagerfjord - jeg ser det som en fælles udfordring for alle demokratisk orienterede partier. Var det for at profilere eget parti eller mig selv, så havde jeg nok skrevet læserbrevet som del af valgkampen. Jeg har valgt at skrive det efter for at få en ordentlig diskussion og ikke som del af valgkamp.
Derfor er jeg også glad for et indspark som det fra Jens Lykke - jeg er meget enig.
Og tak til Jesper Salomonsen omkring det med valgmateriale - tror du har en god pointe. Vi skal have gennemarbejdet materiale og sørge for at få det ordentligt ud - gerne i papirform. Det vil jeg vende med mit bagland.
Jeg er meget enig med dig Søren Errebo omkring, at man er langt væk fra reel indflydelse. Det skal vi have diskuteret ordentligt og finde måder at gøre det mere nærværende på.
Og Hanne Thomsen: Godt input fra Valby - det bør vi se om vi kan få ind i vores lokalområde. Gå ture kan noget. Det sidste du skriver om behov for at inddrage borgere i målsætningsdebatter som bosætning, kommune- og erhvervesprofil mm skal vi også have drøftet. Jeg tror det er vigtigt, at der er midler med til det, som der lokalt kan rådes over og sættes initiativer i gang for.
Per Lund du er inde på, at vi ikke rammer de yngre målgrupper med den måde vi kommunikerer på. Du har helt ret. Jeg har ikke fundet de vise sten endnu. Tror vi har brug for hjælp til det.
Lass Brøndum. Jeg er enig. Den snak du taler om, har jeg aldrig været en del af. Jeg glæder mig dagligt over alt det der sker.
Chris Pedersen. God ide med de unge. Det tager jeg med.
Per De friis og Olav Houmøller. I er inde på det med valgsteder og der er for langt til dem. eg ved ikke om det har indflydelse. Jeg har indtryk af, at især de ældre fint fandt valgstedet. Men vi skal have tal for, hvem der svigter. Allan Frederiksen har løsningen med at stemme elektronisk med NEM ID. Det udelukker dog nogen, som TUT skriver. Jeg har altid været imod elektronisk afstemning, da jeg synes det er højtidligt og en fejring af demokratiet at møde op og stemme. Kan være jeg skal revidere min holdning – måske en blanding af det.
Og Randi: Ja vi skal tale mere politik mellem valgene. Der burde være flere tværpolitiske møder. Erfaringerne for valgmøder er jo, at det især er partimedlemmer, som møder op. I Assens afholdte de et vælgermøde arrangeret af en 9 klasse. Det virker som en fremragende ide.
T Thorsteins holdning kender jeg. Du vil have folkeafstemninger om det meste. Jeg er tilhænger af det repræsentative demokrati for de overordnede ting. Men man kan godt have lokale afstemninger om helt lokale forhold.
Esben Habendal. Du taler for større åbenhed og inddragelse. Politikerne skal ikke holde kortene helt tæt til kroppen uden at høre. Det er jeg enig i. Udfordringen er, at kommer der et forslag, som er upopulær hos en bestemt gruppe, så er der lavet protestbevælgelser inden man overhovedet har fået mulighed for fortælle helt præcist, hvad man gerne vil.
Og Bjarne Alberg. Du har helt ret – der er nogle, som har kæmpet for vores rettigheder og demokrati med liv og lemmer. Derfor ærgrer det mig endnu mere, at vi har så lave stemmedeltagelse. Der er stor opgave for vores historielærere!
Ole Nørris. Du nævner, at læser man referater, så er det meste noget, som er afstemt og besluttet af embedsmænd. Jeg har jo være ti Byrådet tidligere. Det er desværre også mit indtryk. Problemet er, at de menige Byrådsmedlemmer er politikere i fritiden, mens embedsmændene er fuldtidsansatte til at forberede diverse oplæg. Det er utroligt svært at matche embedsmændene for et menigt byrådsmedlem! Politikerne skal blive bedre til at være politikere og ikke sagsbehandlere.
Og Tine. Ja der er stor forskel på landspolitik og lokalpolitik. For mange er det rigtige at stemme på en man kender og har tillid til. Og selvfølgelig kan se sig selv i deres grundholdninger.
Igen – tusind tak for kommentarerne. Jeg har ikke svaret godt på det af den simple grund, at jeg ikke har svarene, men søger at blive klogere på det. Men kommentarerne har sat mange tanker i gang hos mig og forhåbentligt også andre af Byrådsmedlemmerne, hvis de skulle læse med her. Vi skal finde løsning på, hvordan vi får større interesse for det – det må være en fælles opgave.

Per Husted , 22-11-2021 22:11:50

Det var tre tabte valg i træk af A her i kommunen, jeg tænkte på, Ole, og så det det glædelige i, at vælgerne her i kommunen måske har gennemskuet Støjberg.
tut, 22-11-2021 18:47:45

Nu skal Inger Støjberg først få sin dom, derefter om hun dømmes eller frikendes, er det jo ikke sikkert , at hun gider mere.
Ole dkp, 22-11-2021 18:34:53

Vel Socialdemokratiet er nok i krise, men i kommunalpolitik kan man ikke altid regne med, at det selv om det går skidt på landsbasis, så tæller en dygtig lokal politiker meget, når folk går hen for at stemme ved et kommunevalg..se på Holbæk og Frederikshavn. Dygtige socialdemokratiske borgmestre. Kristina og Birgit.
Olav Marco. -, 22-11-2021 18:28:49

Skulle overskriften have været Socialdemokratiet er i krise, og er det ikke tankevækkende for flere partier, at en liste til støtte for og anbefalet af Inger Støjberg får nul mandater, selvom landets lokallister går meget frem?
tut, 22-11-2021 17:17:04

Fint indlæg af Jesper Salomonsen. Der er noget at tænke over for politikerne. Nogle meninger er accepterede af den store flok af vælgere, ja sådan har det altid været - venstre og socialdemokraterne har vi altid været vant til..de er fredelige, men hvad med Enhedslisten -ruske op i folk

PARTIET RØDT LISE, OLAVA, TOM, HENNING , 22-11-2021 17:14:49

Valget er forbi, og Socialdemokraterne må slikke sårene, medens høvdingen fra det såkaldte Venstre -borgmester Jespersen kan sidde roligt de næste 4 år til en fed løn.
Ja, der er forskel på folk, nogle vil have mere og går efter de gode ben. Vi borgere må have mere indsigt i, hvad magtpolitikerne rager til sig af goder.
ole dkp, 22-11-2021 17:03:09

Lad os komme tilbage til det tidligere antal valgsteder, aftryk jeres partiers hovedpunkter og hjemmesiden på valgplakaterne, og glæd jer over, at så mange gider bruge deres tid på politik trods alt det, som de udsættes for af mistænkeliggørelse. Hvad ville man gøre, hvis der var fjorten opstillede?
js, 22-11-2021 13:58:08

Set fra min udsigtspost på valgstedet i Hobro Idrætscenter iagttog jeg den samme tendens. Skrigende mangel på 1.gangvælgere. Når der endeligt dukkede en af de nye vælgere op gjorde vi os umage på at anerkende fremmødet. Ved sidste valg oplevede Radikale på forkant at få fat i de unge lokalt og i ungdomsuddannelserne, men må erkende at denne gang lykkedes det ikke. Det er vigtigt at partierne får mobiliseret unge kandidater, men det er et langt sejt træk og kræver masser af aktiviteter mellem valgene. Størsteparten af vælgermassen stemmer på en lokal kandidat. Ikke at der er noget galt i det, men en lokal stemme er dog ingen garanti for at det er de rigtige politikere der skal sætte retning for vores fælles kommune. Det kræver strategisk blik og evne til at løfte sig over halmballeniveau, hvis fremtidens udfordringer med børn, ældre, bosætning og klima skal løses...
Jens Lykke, 22-11-2021 13:37:52

Som "ung kvinde" på 31 år, har jeg stemt til dette valg - og alle de andre... Jeg ser det faktisk som min pligt at stemme, for det er ikke givet at alle har den ret.
Når det så er sagt, så har jeg haft enormt svært ved at gennemskue, hvor jeg skulle sætte mit kryds denne gang. Landspolitik og lokalpolitik er langt fra ens, og derfor betyder det mindre for mig hvilket parti jeg stemmer på, men meget HVEM jeg stemmer på. Vi trænger til en ny borgmester, men med de valgforbund der er lige pt, så er det jo nærmest umuligt, også selvom S går frem og V tilbage. C har haft et fantastisk valg, hvilket måske skyldes de mange kristne venner Henrik Kirk har i Mariager...? Svært at sige..
Men med hensyn til det unge, tror jeg simpelthen ikke de interesserer sig for politik, og lokalpolitik kan være svært at gennemskue. Da jeg var "ung" havde vi lokalpolitikerer ude på uddannelsesinstitutionerne og havde vores eget "valg" på skolen - både i folkeskolen og på gymnasiet - det ved jeg dog ikke om man stadig gør?
Det gav i hvert fald et godt indblik i, hvilke mærkesager de forskellige lokalpolitikerer havde.
Tine, 21-11-2021 23:17:49

Helt enig, den faldende stemmeprocent er gift for demokratiet.
Til gengæld må jeg konstatere, at når man læser referater fra byrådsmøder, ser det ud til, at 90% af alle punkter på dagsorden bliver fremlagt meget grundigt af embedsfolkene, hvorefter de bliver vedtaget uden yderligere debat eller ændringer.
Ét det så i grunden ikke ligegyldigt, hvem der er valgt til byrådet? Om det er lidt rødt eller lidt blåt?
Ole Nørris, 21-11-2021 20:35:53

Der var 82 kandidater til 29 pladser, byrådet blev fornyet med en halv snes medlemmer, altså godt en tredjedel, og andelen af kvinder er steget fra 6 til 10, hvilket vist sender os op på landsgennemsnittet. Medlemmerne forekommer at have det fint sammen, budgetaftaler laves bredt med samarbejde, og når borgmesteren glæder sig over det, modsiges han ikke, og man hører ikke om pinlige enkeltsager fra de andre partier. Der er konsensus, hører vi, mens vi omvendt præsenteres for barske udfald her på sitet, men åbenbart ikke noget, som rød blok vil bruge i valgkampen. Hvor er så egentlig forskellen, prøver A egentlig helhjertet at vinde, og hvor er deres valgmateriale? For fire år siden fik man et mindre hefte og A syntes at have det bedste program, men der var intet om spidskandidaten. Ham havde man så lært at kende denne gang, men jeg mener ikke at have modtaget materiale fra A til nogen af valgene, mens ugeavisen var pakket ind i et program til kommunevalget fra V, der ligesom C havde produceret papirmateriale til regionsvalget. Spørgsmålet er så, om A og de fleste andre partier har fravalgt papir og dermed vælgere, der ikke søger information her på sitet eller på de mere eller mindre sociale medier?
Jesper Salomonsen, 21-11-2021 18:55:59

Godt læserbrev - den manglende valgdeltagelse kan i Delvis tilskrives, at man som vælger føler, at man er længere væk fra reel indflydelse på beslutningerne. Hvilket faktuelt også er korrekt - i MFK skal der flere stemmer til et mandat efter kommunesammenlægningen end før kommunesammenlægningen og hvad er så er nytteværdien af din stemme også mindre.
Søren Errebo, 21-11-2021 16:30:25

Alting der ikke lige passer de siddende politiske tabere udlægges negativt og mangelfuldt. Skab dog noget positivt i hverdagen og lad være med at kalde de som beslutter sig til ikke at stemme for anti demokrater
Det er nonsens og utilgiveligt


Thure Barsøe-Carnfeldt, 21-11-2021 13:21:13

Det er rigtigt fint at du vil give de lokale byråd mere magt og penge til fx byfornyelse. Men hvordan undgår vi at alle prestige bygninger og grunde bliver solgt til de samme 10 personer dvs bla dig!??? Den lokale velhaver gruppe er ved at udvikle sig til mafia med magt både i form af penge men også politisk.
Den konservative stær, 21-11-2021 10:51:49

I tilknytning til det første vil jeg sige, at jeg stemte Muhl for at hjælpe en socialdemokrat fra det østlige opland, og Mancini for at hjælpe en socialdemokrat fra vores kommune. Hvis ikke vi vælgere selv gider gøre noget, kan vi vel heller ikke klantre politikerne, når de vedtager noget, som vi måske ikke synes om.

Bjarne Alberg, 21-11-2021 10:16:47

I snart "gamle dage" var der folk, der risikerede liv og lemmer for at sikre, at vi kunne få lov at stemme til frie valg. I respekt for de mennesker er det mindste, vi kan gøre, vel at gå hen og stemme de enkelte gange med års mellemrum, der er valg. Hvis man er utilfreds med systemet, kan man jo eventuelt stemme blank og på den måde fortælle kandidaterne, at man ikke "gider" nogen af dem. Jeg stemte nu godt nok selv Muhl og Mancini.
Bjarne Alberg, 21-11-2021 10:10:48

Tak for at rejse spørgsmålet.
Må jeg anbefale tematiserede byvandringer i lokalområderne. Det er snart mange år siden, jeg sad i Bydelsrådet i Valby, men vi havde stor glæde af
At samle alle forældrebestyrelsesmedlemmer i et område og invitere til en gåtur/ møde med fokus på det gode børneliv og tilsvarende for andre områder.
Det dur ikke, at vi som borgere kun møder politikere, når der skal spares/nedlægges.
Det manglende oplæg til seniorvalget er et tydeligt eksempel på et område, hvor kommunikation har været underprioriteret. For første gang nogensinde undlod jeg at stemme, da det er ukvalificeret at stemme udelukkende på baggrund af billede og bynavn.
I kommunen er der mange botilbud til udsatte, men kommunen har ikke oprettet et udsatteråd. I det store billede er det en meget lille gruppe borgere set i forhold til store vælgergrupper som børneforældre og ældre. Netop derfor er der behov for en prioriteret dialog.
Det er dejligt, at der er så stor konsensus i kommunalbestyrelsen. Netop derfor er der behov for at inddrage borgere i målsætningsdebatter som bosætning, kommune- og erhvervesprofil mm
Hanne Thomsen, 21-11-2021 08:58:15

Du skriver selv, at du tror “ at det især er den yngre generation, som fravælger at bruge deres stemme.”
Og at: “Hvis nogen skulle have lyst til at kommentere på opslaget her, så kunne det være interessant at høre fra de mange, som valgte ikke at bruge deres stemmeret.”

Men er det ikke netop hele problematikken - at budskabet (og lokalpolitik/valgkamp) ikke rammer de unge. Ud fra ovenstående kommentarer vurderer jeg ikke, at du har fået mange unge i tale med dit indlæg, men du har måske også forsøgt på andre platforme.

Per Lund, 21-11-2021 08:47:52

Lav en aftale med skolerne/ungdomsuddannelserne om at der skal være referenter fra skolerne til alle byrådsmøder til behandling i skoler. Skriv på so-me dagsorden referat. Livestream møder og reklamer for det
Chris Pedersen , 21-11-2021 08:37:30

Jeg oplevede fler i Hadsund, som var meget kede af, at valgsteder var flyttet fra kulturcentret, og over l hallen.
Særligt de som ikke har bil, oplevede det som vanskeligt.
Og flere fravalgte at stemme.
Per de Fries, 21-11-2021 07:39:44

Jeg oplevede fler i Hadsund, som var meget kede af, at valgsteder var flyttet fra kulturcentret, og over l hallen.
Særligt de som ikke har bil, oplevede det som vanskeligt.
Og flere fravalgte at stemme.
Per de Fries, 21-11-2021 07:39:12

Hvordan er den aldersmæssige sammensætning i kommunen? Mange unge er vel på videregående uddannelser, og de ligger ikke i Mariagerfjord kommune. Så en del er flyttet fra kommunen. De der er tilbage fortjener politisk opmærksomhed.
Rikke Kursch, 21-11-2021 04:57:51

Personligt synes jeg der skulle snakkes mere politik mellem valgene. Alle kandidater kan blive enige om at der skal arbejdes for nærbane til Hobro og bedre velfærd, når de er på valg. Men hvilke sager arbejder de for, får gennemført eller er imod mens der sidder på borgernes mandater? Det handler om at kommunikere til og med borgerne der hvor de er. Vi vil se handling bag alle de pæne ord i valgkampen. De færreste unge læser avisen, men de er på sociale medier.
Randi, 21-11-2021 04:11:04

Da man nedlagde valgstedet i Øster Hurup, holdt jeg op med at stemme i sympati for alle, der har svært ved at komme fra A til B. Jeg har talt med ældre - og for den sags skyld osse yngre, der ikke orker at vente på bussen, tage bussen, stemme, vente på bussen og så endog betale to busbilletter.
Demokratiet har tabt i yderområderne.
Olav Houmøller , 21-11-2021 00:44:20

Et godt indlæg.
Vi skal væk fra at sige det hele er i Hobro.
Arbejdspladser, rigtig mange samles om motorvejen. ( der er og kommer gode arbejdspladser også til Hadsund.
Vi må tænke anderledes os der ligge langt fr motorvejen, gå sammen om at lave nogle neje så det er nemt t komme frem.
Vi kunne måske se på at lave nogle attraktive byggegrund, så vi kunne få nogle flere til at bo i Hadsund?
Uddannelse er der flere som har nævnt.
Sport m.m

Lass Brøndum, 21-11-2021 00:36:00

Tror ganske enkelt, at vælgerne er blevet trætte af at se deres stemme blive forvaltet på må og få. Især ved kommunalvalgene ser man jo politikerne gå fra den ene grøft til den anden. ALLE er parate til at sælge deres politiske holdninger for magt - skide være med vælgerne. DETTE er problemet i dansk politik, både regionalt og nationalt.

A.Hansen, 20-11-2021 22:52:44

Det er ikke fordi vi ikke vil mfk. men se hvad der sker på borgen, sørgeligt MI-Too 20 år efter, minkdræb slette Mette Mink?????. dårlige hukommelser, fej for landets fortsat beståen, og ikke under gulvtæppet
ole bonde, 20-11-2021 22:51:32

Der røg en del voksne menneskers stemmeret, Allan, det er vel ikke meningen?
tut, 20-11-2021 22:46:23

Vend øjnene mod Holbæk. Ung borgmester der interesserer dig for arbejdspladserne både private og offentlige 114 forskellige på 4 år. Her kunne politikerne i MFK lære noget. Men de besøger kun hvis pressen er tilstede.
KC, 20-11-2021 22:35:38

Lad os komme i gang med at stemme via NEMID/MITID.
Det giver ingen mening i vores teknologiske verden, at vi fiser rundt med et valgkort !!!
Allan Frederiksen, 20-11-2021 22:34:13

Jeg tolker den lave stemmeprocent som udtryk for tilfredshed med måden, som kommunen ledes. Det har naturligvis intet med krise i demokratiet at gøre.
Christian janner Olesen , 20-11-2021 22:33:35

Læserne stiller spørgsmål til politikernes indlæg, men de fleste svarer ikke, hvorfor mon?
tut, 20-11-2021 22:22:12

I kunne prøve med åbenhed, og respekt for de borgere hvis stemmer i ønsker.
Når man oplever at byråd og embedsmænd alene bedre vide, og behandler offentlige høringer som en disciplin i hvordan man får sin vilje gennemført, og gerne holder de kort tæt på kroppen som man godt ved er upopulære, ja, så får man ikke mere lyst til at stemme.
Esben Haabendal, 20-11-2021 21:43:15

Politikerene har ødelagt det repræsentative Demokrati i Danmark, vi vælgere bliver nød til at have Direkte Demokrati.
T. Thorstien , 20-11-2021 21:15:40

Folk i Mariagerfjord var blevet trætte af at stemme. For ligegyldigt hvem de stemte på ville Venstre få borgmesterposten.
Jeg stemte på A, men det gjorde ingen forskel. Så endnu fire år med Venstre i front. Kanon løn og fede ben🙄
KC, 20-11-2021 21:09:49

Lev med det
Peter nielsen, 20-11-2021 20:48:54


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
Indtast
bogstaverne:
ÆØÅ
  - dette er for at undgå spam.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Debatsiden

Mette Riis Binderup: Så nu kan jeg sige - Ja vi er igang
Mette Riis Binderup: Så nu kan jeg sige - Ja vi er igang
Debatsiden
Edin Hajder: Fritidsjob er gavnligt for de unges personlige udvikling og deres sociale kompetencer.
Edin Hajder: Fritidsjob er gavnligt for de unges personlige udvikling og deres sociale kompetencer.
Debatsiden
Krigen i Ukraine udskyder projekt i Mariager
Krigen i Ukraine udskyder projekt i Mariager
Debatsiden
Laura Holm: Et øget fokus på vores klima og landdistrikter
Laura Holm: Et øget fokus på vores klima og landdistrikter
Debatsiden
Edin Hajder: Det gode liv
Edin Hajder: Det gode liv
Debatsiden
Grøn skattereform: Flotte intentioner følges ikke op af handling
Grøn skattereform: Flotte intentioner følges ikke op af handling
Debatsiden
En læser undrer sig - Hvor er alle pengene blevet af, som blev samlet ind til et Hospice
En læser undrer sig - Hvor er alle pengene blevet af, som blev samlet ind til et Hospice
Debatsiden
Vilde angreb på tidlig pension
Vilde angreb på tidlig pension
Debatsiden
Edin Hajder: Bosætnings kattepine
Edin Hajder: Bosætnings kattepine
Debatsiden
Læserbrev: De skal passe vores børn, men de er udmattede
Læserbrev: De skal passe vores børn, men de er udmattede
Debatsiden
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev