Annonce
Del på Facebook   Print siden

PÅRØRENENDEVEJLEDER - hvorfor og hvordan?

Hadsund og omegn
Tirsdag 6. juni 2023 kl. 08:00

PÅRØRENENDEVEJLEDER - hvorfor og hvordan?
Foto: Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Mariagerfjord


Sådan lød overskriften på et møde, som blev afholdt i Hadsund Kulturcenter den 15. maj.

Arrangør var en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Handicaprådet, Seniorrådet, Lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse, Ældresagen, Proba og Hjernesagen. Gruppen har over længere tid arbejdet med og haft et stort ønske om, at der bliver ansat en pårørendevejleder i Mariagerfjord kommune i en fuldtidsstilling. I mødet deltog politikere og bestyrelsesmedlemmer i patientforeninger, Ældresagen og Handicaprådet. Målet var dels at begrunde, hvorfor arbejdsgruppen finder det så vigtigt at få ansat en pårørendevejleder, dels at få et indblik i en pårørendevejleders arbejdsfunktion og indblik i de udfordringer, man står over for som tæt pårørende.

Lone Olsen, specialkonsulent i Kræftens bekæmpelse indledte mødet og pointerede i sit oplæg, at det er tanken, at en pårørendevejleder skal dække bredt dvs. pårørende til mennesker med fysisk sygdom, psykisk sygdom, funktionsnedsættelse samt sociale problemer eller misbrug tæt inde på livet. Ligeledes fremhævede hun, at ansættelsen af en pårørendevejleder skal ses som et forebyggelsestiltag. De pårørende løfter mange sociale, psykiske og praktiske opgaver, og det er derfor ofte hårdt at være pårørende. Mange får stress og svigtende helbred, og nogle må trække sig helt eller delvist fra arbejdsmarkedet. Derfor er det så vigtigt, at pårørende trives bedst muligt både fysisk, mentalt og socialt, så de kan hjælpe deres nærmeste uden selv at brænde ud. Undgå at 1 syg bliver til 2 syge!

Lone oplyste, at der i dag er ansat pårørendevejledere i 34 kommuner til at løfte denne vigtige opgave. Pårørendevejlederen kan ikke løfte alle opgaverne selv, men kan være indgangen for borgerne, så de kan få den basale hjælp og blive henvist til andre instanser.

Efter Lones oplæg fik de fremmødte et indblik i ”virkelighedens verden”: Mette Schramm Pedersen, pårørendevejleder i Syddjurs Kommune, fortalte med stort engagement om sin arbejdsfunktion. Efterfølgende delte en pårørende fra Syddjurs kommune sin fortælling om de udfordringer, hun har mødt som tæt pårørende og den støtte, hun har modtaget af pårørendevejleder.

Mette Schramm Pedersen kunne bl.a. fortælle, at hun udover den direkte kontakt til de pårørende har en funktion i forhold til pleje- og omsorgspersonale. Her står hun til rådighed med sparring og kompetenceudvikling til det personale, som oplever udfordringer med pårørende. Hun pointerede, at personalet generelt er vigtige for hendes arbejde, da det jo er dem, som møder de pårørende i hverdagen. Når det gælder den direkte kontakt til de pårørende tilbyder Mette Schramm Pedersen både individuelle samtaler og gruppeforløb.

I arbejdet handler det om at have fokus på den pårørende og ikke på den syge, diagnoser eller lign. I gruppeforløbene er der altid mulighed for at tale ud fra den situation man er i: hvad man som pårørende er optaget af, hvordan man har det osv. Dette suppleres med undervisning i f.eks. stress, sorg og egenomsorg. Mette fremhævede betydningen af at have flere tilbud, hvis man skal møde målgruppen, som er meget bred. Og hun fremhævede behovet for særlige tiltag for mænd, idet hendes oplevelse er, at de sjældent henvender sig. Adspurgt om, hvilket tiltag de pårørende profiterer mest af, var Mettes svar entydigt: Gruppeforløbene.
Denne opfattelse deler den pårørende, som efterfølgende gav sin fortælling om det at være pårørende / mor til en voksen søn med erhvervet hjerneskade.

Den pårørende kunne fortælle, at hun, inden hun fik kontakt til Mette Schramm Pedersen, havde haft samtaleforløb med 2 psykologer uden det store udbytte.

Om forløbet med pårørendevejleder fortalte den pårørende bl.a.: ”Forløbet blev indledt med tre samtaler, hvor jeg fik noget at arbejde videre med, men det der gjorde den store forskel var gruppeforløbet. Vi havde syv mødegange med forskellige temaer Det var et rart forum lige fra start. Mette underviste indenfor syv temaer. I gruppen havde vi forskellige baggrunde, hvilket var godt. Vi fandt ud af, at der faktisk også er andre, der har det rigtig svært som pårørende. Jeg tror det var fælles for alle, at vi var der for at få hjælp, og vi kunne tale frit fra leveren. Vi skulle ikke skjule noget. Jeg ved selvfølgelig ikke hvordan jeg ville have haft det i dag, hvis jeg ikke havde startet mine samtaler med Mette og herefter deltaget i pårørendegruppen, men jeg er 100 % sikker på, at jeg ikke ville være nået så langt som jeg er i dag”.

Den pårørende fortalte endvidere, at hun igennem forløbet nåede til en erkendelse af, at hun havde brugt sig selv for meget og derfor ikke have overskud til sig selv. En erkendelse af, at overskud til sig selv er en forudsætning for overskud til sønnen. Forløbet har ikke kun haft betydning for den pårørende.

Den pårørende udtrykte det således: ”Min søn kan helt klart mærke jeg er blevet roligere. Han er blevet gladere sammen med mig. Det har også haft en kæmpe betydning for ham”.

Mette Schramm Pedersens oplæg og den pårørendes meget personlige fortælling har bekræftet arbejdsgruppen i, at det giver rigtig god mening at ansætte en pårørendevejleder. Ikke blot kan det bidrage til øget livskvalitet hos både den pårørende og den syge, der er god grund til at tro, at der på den lange bane også vil være tale om en økonomisk gevinst.

Arbejdsgruppen har i forbindelse med dette års budgetproces fremsendt ønske til kommunen om, at ansættelse af pårørendevejleder prioriteres i budgettet for det kommende år.© Copyright 2023 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hadsund og omegn

DET STORE BIGBAND JULESHOW med Frikvarteret Hadsund på torsdag - husk at få købt billet
DET STORE BIGBAND JULESHOW med Frikvarteret Hadsund på torsdag - husk at få købt billet
Hadsund og omegn
Beredskabet Mariagerfjord holder ÅBEN BUNKER søndag
Beredskabet Mariagerfjord holder ÅBEN BUNKER søndag
Hadsund og omegn
I dag kommer julelastbilen til Als
I dag kommer julelastbilen til Als
Hadsund og omegn
Konkurrencerådet har truffet afgørelse i sag om Lidl i Hadsund
Konkurrencerådet har truffet afgørelse i sag om Lidl i Hadsund
Hadsund og omegn
Adventskoncert i velgørenhedens navn i Visborg Kirke
Adventskoncert i velgørenhedens navn i Visborg Kirke
Hadsund og omegn
80 unge til Bio Marathon i Hadsund Bio med Mariagerfjord Ungdomsskole
80 unge til Bio Marathon i Hadsund Bio med Mariagerfjord Ungdomsskole
Hadsund og omegn
Hvem har Hadsunds største julehjerte? - nomineringen lukker snart
Hvem har Hadsunds største julehjerte? - nomineringen lukker snart
Hadsund og omegn
Skelund IF Fiva a side 2023
Skelund IF Fiva a side 2023
Hadsund og omegn
Her er plads til, at virksomhederne vokser
Her er plads til, at virksomhederne vokser
Hadsund og omegn
ÆldreSagen Hadsund inviterer til julefrokost
ÆldreSagen Hadsund inviterer til julefrokost
Hadsund og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev