Del på Facebook   Print siden

På dagsordenen: Etablering af bosted på Hobrovej 62, Hadsund

Mariagerfjord og omegn
Torsdag 30. maj 2024 kl. 07:00

På dagsordenen: Etablering af bosted på Hobrovej 62, Hadsund

Bostedet Dalsgaard Aps har søgt om tilladelse til at etablere sig på Hobrovej 62, Hadsund, da de ønsker at fraflytte deres eksisterende lejemål på Hobrovej 35, Hadsund.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal gives landzonetilladelse til at opføre en pavillon til helårsbeboelse til en beboer samt til at ændre anvendelse af eksisterende ferielejligheder til helårsbeboelse for to beboere.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

• At der gives landzonetilladelse til at opsætte en beboelsespavillon til en borger på betingelse af, at pavillonen fjernes, når borgeren ikke længere har behov for at bo i den.
• At der gives landzonetilladelse til, at bygningen med ferielejligheder ændrer anvendelse til helårsbeboelse for to borgere.

Sagsfremstilling
Ansøgning


Bostedet Dalsgaard Aps er et bofællesskab for seks voksne, der er etableret i et lejemål på Hobrovej 35, Hadsund. Bostedet ønsker at flytte til ejendommen Hobrovej 62, Hadsund, der er til salg.

Det eksisterende lejemål er ikke hensigtsmæssigt, da der er usikkerhed for bostedets fremtidige beståen. En ejet ejendom vil give mere tryghed for bostedets beboere. Der er desuden en stor varmeudgift, der belaster stedets økonomi, da bygningerne på Hobrovej 35 ikke er tidssvarende isoleret.

Der er behov for ændringer af ejendommen Hobrovej 62 for at den kan indrettes til bofællesskab. I stuehuset skal der være beboelse for tre borgere samt fællesområder bestående af eksisterende køkken samt stue og et værelse, som skal bruges som personalekontor. I en anden bygning, hvor der i dag er ferielejligheder, skal der være helårsbeboelse for to beboere. Indretning af boliger i de to bygninger kræver ikke bygningsmæssige ændringer.

Den sidste beboer har brug for at bo i den samme pavillon, som hun bor i på Hobrovej 35. Pavillonen skal ikke ændres, men blot flyttes fra Hobrovej 35 til Hobrovej 62.

Der skal således bo tre beboere i stuehuset, to i bygningen med ferielejligheder og én i en pavillon.

På sigt vil Bostedet Dalsgaard Aps erstatte pavillonen af en bolig, som skal indrettes i en udbygning, som i dag indeholder gildesal, bryggers, bad og et værelse. Pavillonen er derfor kun en midlertidig bolig. Det skal hertil bemærkes, at Social Tilsyn Nord ikke kan godkende pavillonen som varig bolig. Beboeren i pavillonen har behov for afskærmning, men ønsker på sigt at blive en del af fællesskabet. Flytning er en stor stressfaktor for borgeren og det vil tage tid at få borgeren inddraget i en ombygningsproces. På nuværende tidspunkt er det således for stor en belastning at skulle bo i en ny bolig samtidig med selve flytningen, og dermed vil Bostedet Dalsgaard Aps ikke kunne opfylde borgerens særlige behov.

Lovgivning

I afgørelser fra Naturklagenævnet giver nævnet udtryk for, at etablering af opholds- og behandlingssteder er en samfundsmæssig nødvendighed og at der bør gives tilladelse, medmindre placeringen konkret skønnes uhensigtsmæssig. Udgangspunktet for kommunens sagsbehandling er derfor, at der skal gives tilladelse til indretning af opholds- og behandlingssteder. Bofællesskaber med et antal på op til ni beboere sidestilles i planlovgivningen som en familie, hvor der er pædagoger, der fungerer som forældre. Indretning af sådanne bofællesskaber kræver ikke landzonetilladelse. Planklagenævnet lægger vægt på, om der skal etableres ny bebyggelse i forbindelse med etableringen af bostederne.

I nærværende sag kræver indretning af boliger i det eksisterende stuehus derfor ikke landzonetilladelse, da der ikke er tale om en ændret anvendelse af bygningen. Etablering af værelser til bofællesskabet er stadig at betragte som boligformål.

Indretning af boliger til bofællesskabet i de eksisterende ferielejligheder kræver derimod landzonetilladelse, da der er tale om en ændret anvendelse af en bygning i landzone.

Opstilling af pavillonen, som flyttes med fra Hobrovej 35, og som skal bruges af en særlig sårbar borger, kræver også landzonetilladelse, da der er tale om etablering af ny bebyggelse i landzone.

Fagenhedens vurdering

Det er fagenhedens vurdering, at der er tale om et bofællesskab, der i antallet af beboere kan sidestilles med en familie. Overordnet set kræver indretning af bostedet på Hobrovej 62 derfor ikke landzonetilladelse. Fagenheden vurderer, at bostedet Dalsgaard Aps er ét af de opholds- og behandlingssteder, hvor det er en samfundsmæssig forpligtigelse, at der åbnes muligheder for kan indrette sig i eksisterende fysiske rammer for at der dermed bliver taget vare på svage og udsatte borgere i vores samfund.

Fagenheden vurderer desuden, at der ikke bygges ny bebyggelse, da der på sigt skal indrettes en bolig i en eksisterende udbygning til den borger, som i første omgang har brug for at bo i pavillonen. Fagenheden anbefaler, at der gives landzonetilladelse til at opføre pavillonen med vilkår om, at den fjernes, når den pågældende borger ikke længere har brug for at bo i pavillonen.

Det er fagenhedens samlede vurdering, at ejendommen Hobrovej 62 er velegnet til indretning af et bofællesskab.


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Mandagens strømpris
Mandagens strømpris
Mariagerfjord og omegn
Byggeboom i børnevenlig pendlerby
Byggeboom i børnevenlig pendlerby
Mariagerfjord og omegn
Valsgaard Borgerforening inviterer til Sankt Hans bål i aften
Valsgaard Borgerforening inviterer til Sankt Hans bål i aften
Mariagerfjord og omegn
Mariager Fjord Orienteringsklub inviterer til Midsommerstafet i dag
Mariager Fjord Orienteringsklub inviterer til Midsommerstafet i dag
Mariagerfjord og omegn
DMI advarer om kraftig regn og skybrud fredag aften
DMI advarer om kraftig regn og skybrud fredag aften
Mariagerfjord og omegn
En brummen som minder om hundes tuden - oplev vikingemusik på Fyrkat
En brummen som minder om hundes tuden - oplev vikingemusik på Fyrkat
Mariagerfjord og omegn
Kvinder og golf sluttede flot kursus
Kvinder og golf sluttede flot kursus
Mariagerfjord og omegn
Nordjyske skoleelever indsamler 520.000 kr. til Børnelungefonden
Nordjyske skoleelever indsamler 520.000 kr. til Børnelungefonden
Mariagerfjord og omegn
Aftensejlads og grillbuffet på Svanen
Aftensejlads og grillbuffet på Svanen
Mariagerfjord og omegn
Fonden for Andelskasserne uddeler penge til lokale foreninger og initiativer
Fonden for Andelskasserne uddeler penge til lokale foreninger og initiativer
Mariagerfjord og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev