Annonce
Del på Facebook   Print siden

Orientering om 'Barnets lov' i Mariagerfjord

Mariagerfjord og omegn
Lørdag 24. september 2022 kl. 08:00

Orientering om 'Barnets lov' i Mariagerfjord
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune holder møde den 27. september 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Orientering om 'Barnets lov'

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige om aftaleteksten til reformen 'Børnene Først'. Barnets Lov er en del af aftalen 'Børnene Først', hvortil det forventes, at lovforslaget fremsættes i oktober 2022 og skal træde ikraft den 1. april 2023. Udvalget for Børn og Familie orienteres om hovedpointerne i 'Barnets lov' samt den overordnede procesplan, der er lagt for implementeringen af reformen i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling
Direktør for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
'Barnets lov' har til hensigt at hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag.

Aftalen indeholder initiativer inden for temaerne:

Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
Færre skift og mere stabilitet
Barnets Lov – flere rettigheder til børnene
Bedre kvalitet i anbringelser
Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
Godt ind i voksenlivet
Fra aftale til virkelighed

Med aftalen bliver der afsat 421 millioner kroner om året fuldt indfaset til bedre og tidligere hjælp til søskende og forældre i udsatte familier, hvor et barn anbringes på grund af omsorgssvigt hos forældrene. Der indføres obligatoriske børnefaglige undersøgelser af søskende under 15 år, så søskende ikke går under radaren, når ét barn i en søskendeflok anbringes. Samtidig får deres forældre bedre støtte med obligatoriske forældrehandleplaner i sager om anbringelse uden samtykke på grund af omsorgssvigt. Der skal også være to sagsbehandlere på de vanskelige sager, hvor man overvejer en anbringelse.

Intentionen er, at anbragte børn og unge skal sikres færre skift og mere stabilitet ved blandt andet at indføre en mulighed for at få en second opinion hos Ankestyrelsen ved skift af anbringelsessted eller hjemgivelse mod barnets vilje, bedre mulighed for permanente anbringelser, bedre brug af netværksanbringelser og mulighed for afgørelse om anbringelse og adoption før fødslen.

Den nye 'Barnets Lov' giver udsatte børn en række nye rettigheder, eksempelvis får børnene selvstændig partsstatus fra de er 10 år mod 12 år i dag, får ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre, tydeligere ret til at bede om en anbringelse og ret til at klage over hjemgivelse fra man er 10 år.

Der er endvidere afsat i alt 314,9 millioner kroner fra 2021-2030 til at udvikle og oprette familiehuse i hele landet, der skal give støtte og vejledning til sårbare småbørnsforældre og kommende forældre, der er usikre og ikke selv har gode rollemodeller at spejle sig i.

For at styrke sagsbehandlingen og retssikkerheden styrkes den permanente Task Force, der skal understøtte kommunernes sagsbehandling. Der er ligeledes intention om, at udarbejde en model for en ny børne- og familierådgiveruddannelse.

Aftalen indeholder også en reform af plejefamilieområdet, der skal forbedre plejefamiliernes vilkår. Der afsættes en ramme på 58 millioner kroner fra 2022-2028 og 25,5 millioner kroner varigt derefter til at løfte kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner.

Der vil ligeledes blive etableret nye strategiske samarbejder om forskning på socialområdet.

Der er desuden intention om, at nytænke efterværnsområdet, hvilket der afventes endelig afklaring på.

Et andet fokuspunkt er efteruddannelse i 'Barnets Lov' for at implementere de nye tiltag i praksis, hvilket der ligeledes afventes afklaring på.

Familierådgivningen og Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked er igang med udarbejdelse af en procesplan for implementeringen af 'Barnets lov'. Der er i den forbindelse nedsat en styregruppe med fagchefen for Familie, Arbejdsmarked og Uddannelse som formand samt lederen af familierådgivningen og lederen af Ressourcecenteret. Der er nedsat arbejdsgrupper, som skal udvikle og tilrettelægge indsatserne fra 'Barnets lov'.

Der tilrettelægges en proces med inddragelse af bl.a. interessenter fra Sundhedsplejen, PPR- dagtilbuds- og skoleområdet

Der er i processen for implementeringen af barnet lov også fokus på koblingen til udviklingen af "Stærke fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge"

© Copyright 2023 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Mandagens strømpris
Mandagens strømpris
Mariagerfjord og omegn
Skift til grøn varme og få tilskud
Skift til grøn varme og få tilskud
Mariagerfjord og omegn
350 unge satte hinanden stævne
350 unge satte hinanden stævne
Mariagerfjord og omegn
Din strøm går på vintertid: Sådan gør du elregningen mindre
Din strøm går på vintertid: Sådan gør du elregningen mindre
Mariagerfjord og omegn
Blomsteriet i Terndrup går med i Interflora
Blomsteriet i Terndrup går med i Interflora
Mariagerfjord og omegn
Tilbagekald: Krydderiblandingen Delicious Pan Masala - kan være kræftfremkaldende
Tilbagekald: Krydderiblandingen Delicious Pan Masala - kan være kræftfremkaldende
Mariagerfjord og omegn
Nordjysk Natløb med Mariager Fjord OK
Nordjysk Natløb med Mariager Fjord OK
Mariagerfjord og omegn
Mød forfatter Anne-Marie Vedsø i Hobro i dag
Mød forfatter Anne-Marie Vedsø i Hobro i dag
Mariagerfjord og omegn
Efterårsferie er kastanjer og familiehygge!
Efterårsferie er kastanjer og familiehygge!
Mariagerfjord og omegn
Mariagerfjord har brug for flere frivillige hjerteløbere
Mariagerfjord har brug for flere frivillige hjerteløbere
Mariagerfjord og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev