Annonce
Del på Facebook   Print siden

Omlægning af borgerrådgiver funktionen i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord og omegn
Mandag 8. august 2022 kl. 08:00

Omlægning af borgerrådgiver funktionen i Mariagerfjord Kommune
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder onsdag den 10. august deres første møde efter sommerferien. På dagsordenen er der bl.a.:

Omlægning af borgerrådgiverfunktionen

Udviklingen på området for borgerrådgivere går i retning af, at borgerrådgiverfunktioner oprettes formelt uafhængige af administrationen i henhold til reglerne i § 65 e i lov om kommunernes styrelse. Byrådet i Mariagerfjord Kommune skal i denne sag tage stilling til, om kommunens nuværende borgerrådgiverfunktion skal gøres formelt uafhængig ved at indskrive funktionen i kommunens styrelsesvedtægt.

Indstilling
Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet omlægger borgerrådgiverfunktionen til en § 65 e - ordning ved godkendelse af en ændret styrelsesvedtægt.

2. At Byrådet, med forbehold for endelig godkendelse af ændringen til styrelsesvedtægten, godkender de tilpassede vedtægter for borgerrådgiverfunktionen.

Sagsfremstilling
Mariagerfjord Kommune har siden 1. januar 2016 haft en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren behandler klager fra borgere, der er utilfredse med kommunen, vejleder borgere til at forstå kommunens afgørelser samt bistår med mægling mellem borgere og kommunen. Borgerrådgiveren fører også tilsyn med kommunen og kan i den forbindelse gennemføre undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder.

En borgerrådgiverfunktion kan etableres på to forskellige måder. Enten som en formelt uafhængig funktion, jf. § 65 e i kommunestyrelsesloven eller som en del af administrationen.

En 65 e - ordning etableres ved at skrive borgerrådgiverfunktionen ind i kommunens styrelsesvedtægt. Borgerrådgiveren får herefter via bestemmelsen i styrelsesloven direkte reference til Byrådet, og det er alene Byrådet, der kan ansætte og afskedige en borgerrådgiver. Det følger herudover af § 65 e, at borgerrådgiveren ikke hører under Borgmesterens øverste daglige ledelse af administrationen. En borgerrådgiverfunktion efter denne ordning kan alene varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgere samt tilsyn med kommunens administration.

Alternativt kan funktionen etableres som en del af kommunens administration, hvilket er tilfældet i Mariagerfjord Kommune. I Mariagerfjord Kommune er der dog vedtaget et sæt vedtægter for funktionen, hvorefter funktionen ansættes og afskediges af Økonomiudvalget, men der er rent principielt ikke tale om samme uafhængighed, som ved en funktion etableret efter styrelseslovens § 65 e.

En undersøgelse fra Justitia (juridisk tænketank) fra 2020 viste på daværende tidspunkt, at 27 ud af 36 borgerrådgiverfunktioner var oprettet efter styrelseslovens § 65 e. På området for borgerrådgivere går udviklingen i retning af, at alle nye borgerrådgiverfunktioner oprettes efter styrelseslovens § 65 e, og enkelte eksisterende administrative ordninger er også omdannet til 65 e - ordningen.

I undersøgelsen anbefalede Justitia i øvrigt, at ordningen oprettes efter styrelsesloven, da det ifølge Justitia er en betingelse for, at borgerne kan have fuld tillid til, at borgerrådgiveren er uafhængig. Undersøgelsen påpeger også, at den formelle uafhængighed kan have betydning for, om borgerrådgiveren har den nødvendige faglige gennemslagskraft over for administrationen.

Borgerrådgiveren i Mariagerfjord Kommune har på det seneste fået flere henvendelser fra borgere, der stiller spørgsmålstegn ved borgerrådgiverens egentlige uafhængighed, og en omlægning til en 65 e - ordning vil bidrage til at sikre den nødvendige tillid til funktionen, om end ændringen ikke vil have nogen betydning i forhold til, hvordan ordningen fungerer i praksis i dag.

Det bemærkes herudover, at der i 2021 var mulighed for at søge statslig støtte til etablering eller udvidelse af borgerrådgiverordningen. Støtten var betinget af krav om blandt andet, at der var tale om en ordning efter styrelseslovens § 65 e. Hvis Mariagerfjord Kommune skulle have interesse i lignende støttemuligheder i fremtiden, vil det sandsynligvis også være en forudsætning, at kommunen har en § 65 e – ordning.

Der er vedlagt et udkast til en ændret styrelsesvedtægt (bilag 1), hvor borgerrådgiverfunktionen er indskrevet som § 21. Ændringer af kommunens styrelsesvedtægt skal ske ved to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Ændringen skal herefter godkendes af det kommunale tilsyn v/Ankestyrelsen. Godkender Byrådet ændringen i styrelsesvedtægten, vil 2. behandling ske til byrådsmødet i september.

Som følge af en ændring af ordningen, skal borgerrådgiverens nuværende vedtægter tilpasses. Der er derfor, med forbehold for Byrådets godkendelse af ændringerne af styrelsesvedtægten, vedlagt et udkast til nye vedtægter for borgerrådgiverfunktionen (bilag 2).

Afslutningsvist bemærkes det for god ordens skyld, at den praktiske daglige ledelse af borgerrådgiveren (mus-samtaler, lønforhandling med videre) på nuværende tidspunkt varetages af kommunaldirektøren. Dette kan fortsætte trods en ændring af funktionen til en § 65 e - ordning. Kommunaldirektøren har i den sammenhæng ingen ledelsesmæssige beføjelser hvad angår borgerrådgiverens arbejde.

© Copyright 2023 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Lørdagens strømpris
Lørdagens strømpris
Mariagerfjord og omegn
Ekspert guider: 5 råd til at undgå en stresset juletid
Ekspert guider: 5 råd til at undgå en stresset juletid
Mariagerfjord og omegn
Det er snart tid til Lev Nordjyllands traditionsrige Nytårsfest
Det er snart tid til Lev Nordjyllands traditionsrige Nytårsfest
Mariagerfjord og omegn
30 procent af dit indkøb er statsafgifter
30 procent af dit indkøb er statsafgifter
Mariagerfjord og omegn
Årets mandel-eller julegave til nostalgikere i Østhimmerland
Årets mandel-eller julegave til nostalgikere i Østhimmerland
Mariagerfjord og omegn
Norlys Vækstpulje Nord har delt mere end 1 million kroner ud til projekter i kommunen - se hvilke
Norlys Vækstpulje Nord har delt mere end 1 million kroner ud til projekter i kommunen - se hvilke
Mariagerfjord og omegn
Offentlig indkaldelse med henblik på ejendomsdom
Offentlig indkaldelse med henblik på ejendomsdom
Mariagerfjord og omegn
Find dine unikke julegaver under hammeren
Find dine unikke julegaver under hammeren
Mariagerfjord og omegn
Unges mobilbrug bag rattet er et stigende problem
Unges mobilbrug bag rattet er et stigende problem
Mariagerfjord og omegn
Enestående kunstskatte fra 86-årige Johannes gemmer dukker op på auktion i Randers
Enestående kunstskatte fra 86-årige Johannes gemmer dukker op på auktion i Randers
Mariagerfjord og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev