Del på Facebook   Print siden

Ny plan skal bedre parkeringsmuligheder i Hobro

Hobro og omegn
Torsdag 6. juni 2019 kl. 18:00

Ny plan skal bedre parkeringsmuligheder i Hobro
Område Hobro midtby


Hobro Handel har rettet henvendelse med ønsker til bedre parkeringsforhold og parkeringsregulering/-kontrol.
.
Af Helle Schiønning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et overblik over den eksisterende parkering i Hobro midtby, hvad angår tidsrestriktioner og antal parkeringspladser. Tidsrestriktioner på parkeringspladserne og en håndhævelse heraf har betydning for handelslivet. Der skal derfor træffes beslutning om procedure og serviceniveau for parkeringskontrollen og om revision af den eksisterende trafikhandlingsplan.

Sagsfremstilling
De seneste år har Mariagerfjord Kommune gennemført flere strategiske indsatser alle med det formål at understøtte udviklingen af Hobro som attraktiv by. Det igangværende Realdania støttede projekt for butikkernes potentialer i gågaden har også parkering som et væsentligt element.

Der er fokus på handelslivet i Hobro midtby og på at skabe en levende og mangfoldig bymidte. Parkering har betydning for handelslivet og det er derfor oplagt at undersøge parkeringssituationen nærmere for Hobro midtby.

Der arbejdes også på andre tiltag for at sikre yderligere parkeringspladser i Hobro, herunder:

Texaco-grunden
Markedshalgrunden
Udvidelsesmuligheder på Korsgade
Udvidelse af antal p-pladser på Brotorv med op til ca. 44 ekstra pladser

Tidsrestriktioner på parkeringspladserne og en håndhævelse heraf har betydning for handelslivet. Der skal derfor træffes beslutning om procedure og serviceniveau for parkeringskontrollen i Mariagerfjord kommune

Procedure og serviceniveau for parkeringskontrol i Mariagerfjord kommune:

P-vagt funktionen gælder hele kommunen og udføres af fagenheden Teknik og Byg i administrativt samarbejde med Parkering Nord (Aalborg Kommune)

Der udføres stikvis parkeringskontrol med en ressourceindsats svarende til 5-10 timer om ugen ved en kommunal parkeringsvagt. Et omfang, som forventes at have en adfærdsregulerende effekt.

P-vagtfunktionen forsøges indarbejdet i den almindelige dagligdag
Ved arrangementer hvor der laves skilteplaner udføres der stikvis tilsyn/parkeringskontrol

Der foretages efter behov parkeringskontrol i forbindelse med udført sagsbehandling, hvor fx parkering forbudt ønskes håndhævet
Der udføres parkeringskontrol ved centrale steder i byerne, hvor uhensigtsmæssig parkering kan skabe trafiksikkerhedsmæssige problemer

Ovennævnte regler vil fremover kunne findes på kommunens hjemmeside

P-vagten tilbagemelder uhensigtsmæssigheder, fejlskitning, ødelagte skilte ol. til fagenheden

P-vagten udarbejder årligt en rapport over antal udstedte afgifter med tilhørende økonomi

P-vagtfunktionen har en økonomisk betydning for driftsbudgettet, da der ressourcemæssigt kan forventes at blive brugt gennemsnitlig 5-10 timer om ugen. Ved opkrævne afgifter vil der tilsvarende være en større eller mindre indtægt. Indtægten for kommunen er dog beskeden, da 70 procent af indtægterne fra betalingsparkering fra 2019 bliver modregnet i kommunens såkaldte bloktilskud.

Den igangværende gågadeplan i Hobro, har formålet at skabe en levende og mangfoldig bymidte. Planen skal skabe nye samarbejder mellem gågadens aktører og fysiske rammer, der lever op til butikkernes krav i fremtiden. I den forbindelse bliver der måske også behov for at se nærmere på parkeringen centralt omkring gågaden, herunder den såkaldte belægningsgrad.

Der foreligger en ældre parkeringsplan fra 2011 for Mariagerfjord kommune, hvor der også er lavet en analyse af belægningsgraden, tidsbegrænsning mm. Der er således basis for at få denne plan opdateret. Hvis dette arbejdet igangsættes, må der påregnes en rådgiverudgift.

Det anbefales at en opdatering af parkeringsplanen afventer gågadeplanens eventuelle anbefalinger om parkering, og at den først udarbejdes, når parkeringskontrollen har virket i en periode.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At procedure og serviceniveau for parkeringskontrol i Mariagerfjord kommune godkendes

At overblikket over parkering i Hobro midtby tages til efterretning og igangsætning af ny parkeringsplan, herunder parkeringsanalyse for Mariagerfjord kommune afventer gågadeplan samt erfaring med parkeringskontrol.

Punktet behandles på møde i Udvalget for Teknik og Miljø den 11. juni© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hobro og omegn

Jacob Tjørnelund: Vi går ud til alle kampe for at vinde
Jacob Tjørnelund: Vi går ud til alle kampe for at vinde
Hobro og omegn
Hobro Golf Klub samlede kr. 32.245 ind til kampen mod brystcancer
Hobro Golf Klub samlede kr. 32.245 ind til kampen mod brystcancer
Hobro og omegn
Du kan møde Tegnefeen i Hobro
Du kan møde Tegnefeen i Hobro
Hobro og omegn
Peter Sørensen tager fire ungdomsspillere med i truppen mod Randers
Peter Sørensen tager fire ungdomsspillere med i truppen mod Randers
Hobro og omegn
Fjernvarmekunder i Hobro får glæde af overskudsvarme fra brændselscelle virksomhed
Fjernvarmekunder i Hobro får glæde af overskudsvarme fra brændselscelle virksomhed
Hobro og omegn
Et stærkt Sammenhold i Hobro IK
Et stærkt Sammenhold i Hobro IK
Hobro og omegn
Røg fra solceller på skole
Røg fra solceller på skole
Hobro og omegn
Petanqueklub i Valsgaard tilbyder gratis medlemskab resten af sæsonen
Petanqueklub i Valsgaard tilbyder gratis medlemskab resten af sæsonen
Hobro og omegn
Fra venstre: Linda Balle, Marie Jørgensen, Jonna Knudsen, Irma Nielsen Billede 2: Fra venstre: Bent og Vera Pedersen, Gert Knudsen, Ellen Nørgaard, Preben Jensen
Store Torv i Hobro får mere liv
Store Torv i Hobro får mere liv
Hobro og omegn
Ny lungeklinik i Hobro giver hurtigere hjælp til lungepatienter
Ny lungeklinik i Hobro giver hurtigere hjælp til lungepatienter
Hobro og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev