Del på Facebook   Print siden

Nu begynder analyse i Havbakkedistriktet

Hadsund og omegn
Torsdag 5. juli 2018 kl. 17:57

Nu begynder analyse i Havbakkedistriktet
Arkivbillede


Nu begynder analyse i Havbakkedistriktet
Foto: Skolechef Stefan Møller Christiansen
Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune har bestilt en analyse af Havbakkedistriktet...
.
Af Klaus Hansen

Fokus for analysen er at undersøge, hvordan der kan skabes et sammenhængende børneliv med fokus på kloge kvadratmeter.

Mariagerfjord Kommune har de seneste år oplevet faldende børnetal og for at sikre en langsigtet plan for særligt kommunens yderområder, er det en målsætning, at der skal reduceres i arealforbruget gennem blandt andet samdrift og konceptet kloge kvadratmeter.

I Havbakkedistriktet har man siden 2017 haft samdrift og fælles ledelse for Dagtilbud og Skole. Økonomiudvalget har nu valgt at igangsætte en analyse med fokus på fælles fysiske løsninger.

Sammenhæng til gavn for børn og unge
Dagtilbud og Skole er fordelt på fire matrikler i Als, Veddum og Skelund. Skolebestyrelsen inviterede i april Udvalget for Børn og Familie til møde på Havbakkeskolen, hvor der blev rejst bekymring for pædagogiske og økonomiske udfordringer ved at have flere matrikler.

- Målsætningen med analysearbejdet er at få input til, om man kan bruge de kommunale bygninger på en bedre måde til gavn for borgere i Havbakkedistriktet, forklarer skolechef Stefan Møller Christiansen. De kommunale bygninger i området er blandt andet brugt af Dagtilbud, Skole og Kultur og Fritid.

Analysen skal fremlægges for Økonomiudvalget, som skal bruge den som beslutningsgrundlag i forhold til fremtidens Havbakkedistrikt.

Firmaet Brøndum & Fliess er valgt til at varetage analysearbejdet
Konkret opstilles to scenarier, som firmaet skal afsøge; at samle alle dagtilbudsaktiviteter i Skelund og alle skoleaktiviteter i Als eller at samle alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Als. Derudover skal det afsøges, hvilken betydning det vil have at flytte overbygningen (7.-9. klasse) fra Havbakkeskolen til Hadsund Skole.

- Brøndum & Fliess er blandt andet valgt på grund af deres særlige fokus på brugerinddragelse og brug af data, som vi i forvejen fokuserer meget på her i Mariagerfjord, fortæller Stefan Møller Christiansen. Dataindsamlingen består blandt andet af befolkningsprognoser, budgetter for Dagtilbud og Skole, oplysninger om børnetal fordelt på pasningstype samt evt. mønstre i skoleskift gennem de sidste fem år.


Brøndum & Fliess har erfaring med undersøgelser på skole- og dagtilbudsområdet, da de siden 2007 har beskæftiget sig med dette over hele landet.

Analysearbejdet er begyndt
Brøndum & Fliess er startet på analyse af data og den 9. august vil eksterne konsulenter besøge udvalgte bygninger i Havbakkedistriktet for at bese bygninger og tale med ledelsen.

I løbet af august og september vil interessenter fra Dagtilbud, Skole og Kultur og Fritid blive inddraget gennem workshops. Repræsentanter fra lokalråd og Udvalgsformændene Jane Grøn (Kultur og Fritid) og Svend Madsen (Børn og Familie) bliver også inviteret.

- Vi har lagt vægt på en bred inddragelse, så vi på den måde får belyst mange vinkler i Havbakkedistriktet, fortæller Stefan Møller Christiansen, som håber, at borgere vil benytte lokalrådene og dagtilbuds-/skolebestyrelsen til at komme med input til at kvalificere det kommende analysearbejde.

Resultatet af analysen skal fremlægges de politiske udvalg i november, hvorefter politikerne kan træffe beslutning om, hvilken løsning der skal arbejdes videre med.


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hadsund og omegn

Rekorden er tæt på at blive slået: 1.377 løbere har allerede meldt til
Rekorden er tæt på at blive slået: 1.377 løbere har allerede meldt til
Hadsund og omegn
Hvor mange køretøjer tror du, der krydser Hadsundbroen hver dag?
Hvor mange køretøjer tror du, der krydser Hadsundbroen hver dag?
Hadsund og omegn
Lokalt engagement sikrede succesfuld landskonkurrence i lydighed
Lokalt engagement sikrede succesfuld landskonkurrence i lydighed
Hadsund og omegn
Hadsund Motorklubs Åbent Hus blev en kæmpe succes
Hadsund Motorklubs Åbent Hus blev en kæmpe succes
Hadsund og omegn
Hofteryst og lattergaranti: Zumbaaften i Visborg Forsamlingshus
Hofteryst og lattergaranti: Zumbaaften i Visborg Forsamlingshus
Hadsund og omegn
Sæt strøm til Hadsund på lørdag
Sæt strøm til Hadsund på lørdag
Hadsund og omegn
Og farven blev ....
Og farven blev ....
Hadsund og omegn
Hadsund byder velkommen: Lokale ryttere fejrer foråret med motorcykelarrangement!
Hadsund byder velkommen: Lokale ryttere fejrer foråret med motorcykelarrangement!
Hadsund og omegn
Advarsel til forældre: Ny trend med tørshampoo vækker bekymring
Advarsel til forældre: Ny trend med tørshampoo vækker bekymring
Hadsund og omegn
Støt op om 'De Smukke Unge Mennesker'
Støt op om 'De Smukke Unge Mennesker'
Hadsund og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev