Annonce
Del på Facebook   Print siden

Nedklassificering af kommunale p-pladser ved kirker i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord og omegn
Lørdag 7. maj 2022 kl. 15:00

Nedklassificering af kommunale p-pladser ved kirker i Mariagerfjord Kommune
Skelund Kirkes parkeringspladser Foto: Fjordavisen.nu


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 9. maj, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Nedklassificering af kommunale p-pladser ved kirker i Mariagerfjord Kommune

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede 13. juni 2016 at indlede procedure for nedklassificering af 10 kommunale veje og parkeringspladser ved kirker i Mariagerfjord Kommune.

Den 4 årige procedureperiode er udløbet, og Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til fortsættelse af procedurens næste fase.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At nedlæggelsesprocedurens næste fase igangsættes som planlagt med høring af tilstandsrapporter

At Hem Kirke skal følge forslag 1

At Skelund Kirkes parkeringspladser ikke nedklassificeres.

Sagsfremstilling
Formål

Formålet med at nedklassificere veje og parkeringspladser ved kirker er at harmonisere serviceniveauet, så der tilbydes ens serviceniveau ved alle kirker i kommunen.

Fagenheden Teknik og Miljø har nu gennemgået offentlige vejstrækninger og parkeringspladser ved kommunens 23 kirker og fundet en række steder, hvor det kan være relevant at nedklassificere til privat fællesvej.

3 kirker ligger ud til offentlig vej eller har en parkeringsplads, som også er til brug for den almene trafik, mens 20 kirker har parkeringspladser eller tilkørselsvej, som primært bruges i forbindelse med ærinder til kirken eller kirkelige handlinger.

Ud af disse 20 kirker står 10 selv for drift og vedligehold af deres tilkørselsveje og p-pladser, mens Mariagerfjord kommune står for drift og vedligehold af de sidste 10 kirkers tilkørselsveje og parkeringspladser.

Med nedklassificering vil alle kirker med samme trafikale forhold have de samme vilkår for drift og vedligehold som private veje eller private fællesveje.

Når en offentlig vej nedklassificeres eller nedlægges, sker det på baggrund af en trafikal vurdering. Det vil sige, at de nedklassificerede veje kun betjener få ejendomme og er blind eller ikke har betydning for den gennemgående trafik. Ved nedklassificering til privat fællesvej overgår vedligeholdelse og snerydning de vejberettigede. Udgifter til vedligeholdelse af vejen fordeles mellem de vejberettigede.

Processsen

I 2016 vedtog det daværende udvalg for Teknik og Miljø at igangsætte en proces for nedklassificering af p-pladser ved kirker. Processen med nedklassificering indebærer, at der minimum skal gå fire år, fra processen igangsættes, til vejene endeligt kan nedklassificeres.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om processen skal fortsætte med 8 ugers høring af en rapport over vejenes tilstand, hvorefter Udvalget for Teknik og Miljø kan tage endelig beslutning om nedklassificering. Tilstandsrapporterne over vejens tilstand sendes i givet fald i høring hos de lodsejere, der bliver berørt af beslutningen. Der vil være en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser til rapporten.

Følgende kirker bliver berørt af beslutningen - og dermed hørt - om nedklassificering/nedlæggelse:

Assens Kirke - del af Niels Madsens Vej, som anvendes til parkeringplads for kirken.

Sem Kirke - Sem Kirkevej. Vejen betjener én husstand helt oppe ved Semvej.

Vindblæs Kirke - parkeringsplads til kirken.

Arden Kirke - vejen betjener kirken, og en husstand.

Vebbestrup Kirke - parkeringplads til kirken.

Hvilsom Kirke - det foreslås at nedklassificere en del af Kirkedalsvej, som bruges til parkeringsplads for kirken. Arealet er markeret på vedlagte kortbilag.

Rold Kirke - parkeringsplads til kirken.

Vive Kirke - parkeringsplads til kirken.

Hem Kirke:
Forslag 1 - hele Hem Kirkevej, hvor der er udkørsel til fra 4 ejendomme.

Forslag 2 - Hem Kirkevej på mat.nr. 7000d og 41 ejerlaug, som ligger helt henne ved kirken, og ikke tjener til andet end adgangsvej til kirken. Markeret på kortbilag.

Skelund Kirke - parkeringsplads til kirken.

Høringssvar fra den indledende høring

Ved den indledende høring af nedlæggelsesforslaget indkom flere høringssvar, som generelt kan samles i tre kategorier:

A) Kirken er for offentligheden og bør derfor vejbetjenes via en offentlig vej.
B) P-pladserne anvendes af offentligheden.
C) Vejen/p-pladserne er i dårlig stand.
D) Øvrigt.

Fagenhedens vurdering af høringssvar

A) Kirken er for offentligheden og bør derfor vejbetjenes via en offentlig vej.

Der er indkommet flere høringssvar, hvor det fremlægges, at kirken er åben for offentligheden, og at kirkelige handlinger også er åbne for dem, der ikke er medlem af folkekirken. Argumentet er derfor, at kirken bør vejbetjenes af en offentlig vej, og at p-pladserne bør være offentlige.

Det er fagenhedens vurdering, at vejen og parkeringen til en kirke bør være privat vej eller privat fællesvej, når den kun benyttes af kirkens medlemmer og gæster. Trafikken tjener et kirkeligt formål.

Ved Hem Kirke betjener Hem Kirkevej kun kirken og fire ejendomme, og fagenheden vurderer, at vejen ikke benyttes af andre end gæster hertil. Fagenheden anbefaler derfor, at hele vejen nedklassificeres som Forslag 1.

B) P-pladserne anvendes af offentligheden

Der er indkommet flere høringssvar, hvor det fremlægges, at p-pladserne anvendes af offentligheden, som ikke har ærinde til kirkerne.

F.eks. er der i 2016 kommet indsigelse fra Vebbestrup Kirkes Menighedsråd, som fremlægger, at p-pladsen anvendes af brugere til forsamlingshuset (bl.a. til kommune- og folketingsvalg) samt kunder til Vebbestrup Flødeis. Den fungerer som opsamlingssted for busturer (hvor passagererne parkerer deres biler på pladsen), benyttes som pendlerplads samt generelt at pladsen benyttes af alle byens borgere.

Ved Vebbestrup Kirke vurderer fagenheden, at parkeringsmuligheder for brugere af forsamlingshuset er en opgave for forsamlingshusets ejer, da det er en privat udlejningsforretning uanset type af arrangement.

Derudover har Vebbestrup Flødeis siden høringssvaret etableret en større p-plads i forbindelse til ismejeriet, hvorfor kunder hertil må formodes at benytte den nye p-plads. Fagenheden vurderer, at behov for opsamlingssted og pendlerplads kan varetages på den kommunalt ejede plads, som ligger i forbindelse med boldbanerne nær Multiforum ca. 400 meter mod nord på Ndr. Truevej.

Samlet set er det fagenhedens vurdering, at p-pladserne bør nedklassificeres.

Hvis kirkerne ikke ønsker, at bilister - uden ærinde til kirken - benytter p-pladserne, er kirkerne berettiget til at opsætte skilte, der redegør herfor.

Samtidig vurderer fagenheden, at der ved nogle af kirkerne pga. deres beliggenhed ikke er behov for, at kommunen driver en offentlig p-plads, og at der ved andre kirker er mulighed for at parkere på andre offentlige arealer i nærheden.

C) Vejen/p-pladserne er i dårlig stand.

Der er indkommet flere høringssvar, hvoraf der fremgår, at vejene/p-pladserne er i dårlig stand.

Offentlige veje, der skal nedklassificeres, skal ifølge lovgivningen have en beregnet restlevetid på mindst 25%. I forbindelse med nedklassificeringen vil vejene derfor blive istandsat, således at de som minimum overholder dette krav. Derfor vurderer fagenheden, at disse høringssvar ikke bør have indflydelse på nedlæggelsesprocessen.

D) I høringssvaret fra Skelund Meninghedsråd blev det oplyst, at de offentlige parkeringspladser ved kirken havde en dårlig beliggenhed i forhold til den øvrige trafik. Skelund Meninghedsråd har i den mellemliggende tid anlagt nye p-pladser.

Fagenheden vurderer ikke, at der er et behov for offentlige p-pladser ved kirken, men er enige med Skelund Meninghedsråds vurdering af de trafikale forhold. Fagenheden anbefaler, at de offentlige p-pladser ikke nedklassificeres, men arealet forbliver som offentlig vej, og p-pladser nedlægges.

© Copyright 2023 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Søndagens strømpris
Søndagens strømpris
Mariagerfjord og omegn
Undgå madspild i påsken og spar penge
Undgå madspild i påsken og spar penge
Mariagerfjord og omegn
Fjordruten har fået et gevaldigt løft
Fjordruten har fået et gevaldigt løft
Mariagerfjord og omegn
Stort konsortium har købt lokal Lystbådhavn
Stort konsortium har købt lokal Lystbådhavn
Mariagerfjord og omegn
Påske Camp 2023 på Als Stadion og en fremtid som DBU Børneklub
Påske Camp 2023 på Als Stadion og en fremtid som DBU Børneklub
Mariagerfjord og omegn
Efterlysning aflyst - savnede er fundet i god behold: Efterlyst set ved Rold skov
Efterlysning aflyst - savnede er fundet i god behold: Efterlyst set ved Rold skov
Mariagerfjord og omegn
Frederiks rejse fra Praktikklasen til arbejdsmarkedet
Frederiks rejse fra Praktikklasen til arbejdsmarkedet
Mariagerfjord og omegn
Kom og syng med i Døstrup
Kom og syng med i Døstrup
Mariagerfjord og omegn
Læserbrev: Jeg bakker op om flere danske energiparker- også i Mariagerfjord kommune
Læserbrev: Jeg bakker op om flere danske energiparker- også i Mariagerfjord kommune
Mariagerfjord og omegn
Hvordan sikrer vi os mod fremtidens klima?
Hvordan sikrer vi os mod fremtidens klima?
Mariagerfjord og omegn


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev