Synspunkt: Der er brug for at øge kontrol med økologiske fødevarer

Debatsiden
Søndag 20. september 2020 kl. 19:00

Synspunkt: Der er brug for at øge kontrol med økologiske fødevarer
Agronom Gunner Buck, Elmevej 1, Hadsund


Af Gunner Buck Elmevej 1 9560 Hadsund

Fødevarer | EFSA dokumenterer, at der i 2018 var rester af 150 forskellige pesticider i økologiske fødevarer i EU.

Der er oplagt brug for, at Fødevarestyrelsen begynder at kontrollere økologiske fødevarer på det danske marked lige så grundigt for rester af sprøjtemidler, som konventionelt dyrket frugt, grønt og korn bliver kontrolleret.

Det behov ser vi gang på gang, når ØL - Økologisk Landsforening og DN - Danmarks Naturfredningsforening og andre lovpriser de økologiske fødevarer.
Helt aktuelt er det en nyhed fra DN, der understreger behovet for at få øget kontrollen af økologiske fødevarer på det danske marked.

DN guide anbefaler at bytte konventionelt med økologisk
DN har nylig offentliggjort en nyhed med en såkaldt guide, der fastslår, at ni fødevarer er kilde til over 60 procent af “sprøjtegiftrester i kroppen”, som DN skriver.

Som primær kilde til nyheden bruger DN en rapport om pesticidrester i fødevarer på det danske marked, som DTU Fødevareinstituttet udgav i maj 2019.

I nyheden skriver DN:
- På baggrund af tal fra DTU Fødevareinstituttet og Miljø- og Fødevareministeriet har vi listet ni fødevarer, som du med fordel kan bytte ud med de økologiske af slagsen, hvis du vil skåne dig selv og din familie for de fleste rester af sprøjtegift.

De ni fødevarer er vist på hosstående figur: æbler, salat, tomater, hvedemel, kartofler, agurker, pærer, jordbær og vindruer.

DN glemmer, at der er mange pesticidrester i økologisk
Et af problemerne bag DNs anbefaling er, at der ifølge EFSA – Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet - er rester af pesticider i langt flere økologiske fødevarer, end det forlyder her i landet. Læs mere herom i Grovvarenyt nr. 17 i år og i EFSAs rapport om pesticidrester i fødevarer for 2018.

EFSA-rapporten viser, at 1,4 pct. af prøverne af økologiske fødevarer i EU i 2018 overskred grænseværdien MRL, hvor det blot var 0,5 pct. af de konventionelt dyrkede danske fødevarer, der overskred MRL.
794 prøver - 13,8 pct. af prøverne af økologiske fødevarer indeholdt rester under MRL.

For konventionelt producerede fødevarer i Danmark var der rester under MRL i 19,3 pct. Af prøverne.

Der blev fundet rester af 150 forskellige pesticider i økologiske fødevarer i EU i 2018 mod 134 i 2017.

Disse tal understreger, at grundlaget for DNs anbefalinger ikke findes. Tværtimod dækker DN, ØL og andre over, at der i lande, hvorfra vi har en stor import af økologiske fødevarer, bliver brugt masser af sprøjtemidler til økologiske fødevarer.

For mindre end to år siden kunne vi her i Grovvarenyt vise, at italienske økologer havde rådighed over 576 forskellige sprøjtemidler, heraf 160 med indhold af kobber.

Hvorfor kontrollerer Fødevarekontrollen så ikke økologiske fødevarer på det danske marked for rester af nogle af disse midler? Så vidt vides, er spinosad, det eneste middel godkendt til økologi, der indgår i den danske kontrol af økologiske fødevarer.

DN glemmer / fortier
I deres iver for at anbefale danske forbrugere, at de skal spise økologisk, glemmer eller fortier DN, at eksperterne i Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet år efter år har fastslået, at der ikke er grund til sundhedsmæssige bekymringer over det niveau af pesticidrester, man kan få ved normal brug af de fødevarer, der findes på på det danske marked.

DN glemmer eller fortier også, at der er færre fund og mindre mængder af pesticidrester i dansk produceret frugt, grønt og korn end i de importerede. I den rapport, hvorpå DN baserer sin guide, er det jo nævnt, at vi kan spare en tredjedel af pesticidresterne ved at vælge dansk producerede fødevarer, hvor det er muligt. I forgængeren for den rapport var det halvdelen, der kunne undgås ved at bruge dansk producerede fødevarer.

Men det melder DN naturligvis ikke noget om.
© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.