Sådan ser bestyrelsen ud efter Generalforsamlingen hos Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Øster Hurup og omegn
Mandag 26. oktober 2020 kl. 19:00

Sådan ser bestyrelsen ud efter Generalforsamlingen hos Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Bestyrelsen valgt 2020


Af Klaus Hansen

Billedet fra venstre mod højre:
Erik S. Damgaard formand
Martin Tomra Nielsen næstformand
Niels Rasmussen sekretær
Renee Bødker Larsen menigt medlem
Finn Skovgaard Andersen økonomikontroller


Ordinær generalforsamling i Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a. blev afholdt d. 28.09.2020, med 14 fremmødte andelshavere.

Erstatningsvalg:
Niels Møldrup ønskede at træde ud af bestyrelsen hvorfor erstatning skulle vælges.
Nuværende suppleant Renee Bødker Larsen blev foreslået og valgt til bestyrelsen for en et årig periode.

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for en to årig periode:
Niels Rasmussen
Finn Skovgaard Andersen
Erik S. Damgaard

Følgende suppleanter blev valgt:
Jens Erik Pedersen 1. suppleant
Anders Jensen 2. suppleant

Konstituering
På bestyrelsesmødet d. 20.10.2020 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Hvor kommer varmen fra?
I fyringssæsonen 2019 – 2020:
Varme fra halm udgjorde 78%
Varme fra sol udgjorde 18,5%
Varme fra gas udgjorde 3,5%

Den samlede producerede varme udgjorde 7.465 MW, hvoraf 5.051 MW blev solgt, den resterende del, dvs. 2.414 MW svarende til 32% forsvinder som varmetab gennem isoleringen i rørene i jorden. Dette tab vil kunne reduceres ved bedre afkøling af fjernvarmevandet hos forbrugerne.

I de kommende 2 fyringssæsoner er der indgået kontrakter om halmlevering med 1/3 fra Karsten Christensen Skelund og 2/3 fra Claus Nørgaard Øster Hurup.

Varmemålere / afkøling:
Alle varmemålere er nu opgraderet eller udskiftet.
Med de nye varmemålere kan vi på varmeværket aflæse de aktuelle temperaturer på frem- og returløb for hver time ved hver enkelt forbruger. Det gør, at vi umiddelbart kan se hvor der er problemer med afkølingen af fjernvarmevandet.

De forbrugere der afkøler fjernvarmevandet dårligst vil blive kontaktet af varmeværket, og en ekstern konsulent vil foretage et besøg, og vurdere hvad der evt. kan gøres for at opnå en bedre afkøling af fjernvarmevandet.

Huse med oliefyr:
I Øster Hurup Kraftvarmeværks forsyningsområde er der ca. 17 huse med oliefyr. Fra årsskiftet vil der blive givet et tilskud fra staten af størrelsesordenen kr. 20.000 ved tilslutning til fjernvarme. Vi vil forsøge at få de sidste med ved at kontakte dem direkte.

Tarifblad:
Varmen stiger ikke i 2020 – 2021, så brug bare løs.
Fremover vil der ikke blive givet rabat på det faste bidrag ved opførelse af nye huse!
© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.