Hollandsk Klipper vil pryde Hadsund Havn

Hadsund og omegn
Onsdag 8. april 2020 kl. 06:30

Hollandsk Klipper vil pryde Hadsund Havn
Båden er en hollandsk Klipper med en længde på 26 meter og en bredde på 5 meter. Foto fra sagsfremstillingen


AF Klaus Hansen

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget ansøgning om fast bådplads langs Hadsund Havnefront. Skibet skal ikke anvendes til kommercielle aktiviteter.

Udvalget for Teknik og Miljø træffede beslutning på møde den 1. april 2020 om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og i givet fald på hvilke vilkår.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At ansøgningen om fast bådplads i lang Hadsund Havnefront imødekommes.

At der indgås lejeaftale med en årlig leje på 250 kr. ekskl. moms pr. meter af skibets længde.

At forsyning med strøm og vand samt bortskaffelse af spildevand og affald er Mariagerfjord Kommune uvedkommende.

At båden ikke må anvendes til boligformål eller hotellignende formål.

At lejemålet løber for maksimalt et år ad gangen.

At der ikke må foretages større reparationsarbejder på båden af hensyn til havnens øvrige brugere og besøgende.

At Mariagerfjord kommune midlertidigt kan forlange skibet fjernet i forbindelse med større events, eksempelvis dronningebesøg, Træskibssammenslutningens årsmøde mv.

En indstilling som udvalget godkendte. Dog med den bemærkning, at det forudsættes (under pkt.3) at spildevand, affald mv. håndteres efter gældende regler.

Sagsfremstilling
Der er indsendt en ansøgning om fast bådplads til et skib i Hadsund Havn ud for Havnevej 15. Båden er en hollandsk Klipper med en længde på 26 meter og en bredde på 5 meter.

Skibet vil ikke skulle anvendes til kommercielle formål, og der påregnes som udgangspunkt kun at skulle ske overnatning på skibet i enkeltstående tilfælde.

Ansøger skal selv foranledige forsyning med vand og strøm samt bortafledning af spildevand med slamsuger.

Da skibet kan bidrage til et maritimt miljø i Hadsund Havn, anbefaler fagenheden, at der gives fast bådplads på havnefronten. Den nærmere placering sker efter dialog med ansøger og under hensyntagen til havnens brug i øvrigt.
© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.