Fragtskib fra 1906 til mindre arrangementer med musik og spisning vil tage plads på Hobro Havn

Hobro og omegn
Torsdag 9. april 2020 kl. 07:39

Fragtskib fra 1906 til mindre arrangementer med musik og spisning vil tage plads på Hobro Havn
OK til fast bådplads til et gammelt fragtskib fra 1906 med en længde på 30 meter og en bredde på 5 meter på Hobro Havn


Af Klaus Hansen

Ansøgning om liggeplads i Hobro Havn ud for den Blå Fisk
Fagenheden Teknik og Byg har modtaget ansøgning om fast bådplads i Hobro Havn ud for restaurationen Den Blå Fisk for et skib, som ønskes anvendt til mindre arrangementer med musik og spisning.

Udvalget for Teknik og Miljø træffede beslutning på møde den 1. april om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, og i givet fald på hvilke vilkår.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At ansøgningen om fast bådplads i Hobro Havn ud for Den Blå Fisk imødekommes.

At der indgås lejeaftale med en årlig leje på 250 kr. ekskl. moms pr. meter af skibets længde.

At forsyning med strøm og vand samt bortskaffelse af spildevand og affald er Mariagerfjord kommune uvedkommende.

At båden ikke må anvendes til boligformål eller hotellignende formål.

At lejemålet løber for maksimalt et år ad gangen.

At der ikke må foretages større reparationsarbejder på båden af hensyn til havnens øvrige brugere og besøgende.

At Mariagerfjord kommune midlertidigt kan forlange skibet fjernet i forbindelse med større events, eksempelvis dronningebesøg, Træskibssammenslutningens årsmøde mv.

En indstilling som udvalget godkendte.

Sagsfremstilling
Der søges om fast bådplads til et gammelt fragtskib fra 1906 med en længde på 30 meter og en bredde på 5 meter. Skibet er godkendt af de franske myndigheder i henholdsvis 2016 og 2019 og fremstår i en god stand, hvorfor der ikke er behov for istandsættelse. Skibet vil blive malet i farver, som passer ind i miljøet i Hobro Havn.

Båden ønskes anvendt til:
Mindre arrangementer med folke/vise musik.
Mindre arrangementer med bespisning.
Servering af kaffe/kage m/m på dækket.

Fra ansøger er der et ønske om at være med til at skabe et maritimt miljø på havnen.

Ansøger beskriver, at de selv vil foranledige forsyning med vand og strøm samt bortafledning af spildevand med slamsuger.
© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.