Der er lys forenden af Corona-tunnelen

Mariagerfjord og omegn
Onsdag 29. juli 2020 kl. 15:00

Der er lys forenden af Corona-tunnelen
Panoramaruten Mariagerfjord


Af Klaus Hansen

Et samarbejdsprojekt vil hjælpe turisterhvervet at blive klogere på turisternes nye adfærd, som konsekvens af Corona-krisen.

Der er lys for enden af Corona-tunnelen! Selvom COVID-19 har sat et enormt stort præg på dansk turisme og har resulteret i store udfordringer og nedlukninger i turistbranchen, er Destination Himmerland overbevist om, at der er lys for enden af tunnelen – dog bliver intet som det ”plejer”, da turisternes adfærd er forandret.
Destination Himmerland ser allerede nu positive tendenser som følge af en bedre højsæson, end frygtet, for en stor del af turisterhvervet. Men det, som vi allerede nu ved med sikkerhed, er...

at turisternes adfærd og rejsemønster vil ændre sig.
at turisterne vil orientere sig helt anderledes, når corona-krisen er ovre.
at turisterne vil lægge vægt på nogle helt andre og nye faktorer, inden de beslutter sig for en rejsedestination.
at turisterne fremadrettet vil orientere sig online og digitalt.

Samarbejdsprojektet ‘Back to Business - Back on Track’
Destinationsselskaberne Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Turistsamarbejdet Kystlandet ønsker sammen med håndplukkede samarbejdspartnere i projektet ‘Back to Business - Back on Track’ at videregive kompetencer indenfor digitalisering i øjenhøjde, så man som turismevirksomhed er klar til turisternes ændrede adfærd og rejsemønstre post-corona.

Projektet har fået tilsagn fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Turisterhvervet inviteres til en Corona-krisedag
Den 25. august vil vi i Himmerland dykke ned i turisternes ændrede adfærd samt kigge på de udfordringer, som turisterhvervet sidder med samt kigge nærmere på, hvilke erfaringer, turisterhvervet har gjort sig det seneste halve år.

Denne Corona-krisedag er den første i en række af tiltag som led i samarbejdsprojektet, ‘Back to Business - Back on Track’, hvor turisterhvervet vil få sparring og konkrete redskaber til, hvordan vi fremadrettet kan imødekomme turisternes nye rejsemønstre. Der er ligeledes Corona-krisedage i henholdsvist Destination Limfjorden og Turistsamarbejdet Kystlandet.
© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.