Den bliver lidt dyrere, men nu kommer cykelstien mellem Skjellerup og Mariager


Mandag 27. september 2021 kl. 11:00

Den bliver lidt dyrere, men nu kommer cykelstien mellem Skjellerup og Mariager
Foto: Fjordavisen.nu


Af Klaus Hansen

Cykelsti mellem Skjellerup og Mariager - Tillægsbevilling

Nu begynder anlægget af den nye cykelsti mellem Skjellerup og Mariager.

Byrådet bevilgede den manglende finansiering på 1,9 mio. kroner for projektets gennemførelse.

Følgende faktorer er udløsende for forventningen om behov for tillægsbevilling:

-Oprindeligt anlægsoverslag blev reduceret fra 18 mio. kr. til 14 mio. kr. under budgetforhandlingerne.
-Omkostninger til rådgiverudbud (ekstra)
-Forundersøgelser af alternative linjeføringer (ekstra)
-Behov for udskiftning af ubekendte, eksisterende rør til vejafvanding bl.a. grundet rørbrud. Anlægsoverslag inden licitation udgør 728.000 kr.
-Arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af fund. Maksimumsbudget udgør 462.000 kr. Nordjyllands Historiske Museum afholder eventuelle ekstra omkostninger.

Under den politiske behandling i byrådssalen blev udvalgsformand for Teknik og Miljø Jørgen Hammer Sørensen spurgt til valget med, at cykelstien føres som enkeltsporet i begge sider af vejen kontra dobbeltsporet i én side af vejen.

Er det billigere at lave det på den måde? Er det mere trafiksikkert ??

Det er ikke billigere - ca. 1. mio. kroner dyrere at lave cykelstien i begge sider af vejen, men det er langt mere trafiksikkert. Det reducerer flere af de trafikfarlige krydsninger over vejen, og så kan vi lave linjeføringen af cykelstien ved passager ved fx huse tæt på vejen, så cyklister kommer lidt længere væk fra vejen ved en et-sporet cykelsti i steder for den noget bredere 2.sporet.

Så behovet for en tillægsbevilling skyldes i høj grad, at der er lagt stor vægt på den bedste løsning for trafiksikkerhed hos de mange cyklister, der fremadrettet kommer til at bruge cykelstien, forklarede udvalgsformanden.

Et samlet byråd stemte for tillægsbevilling.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.