Borgertilfredsheds undersøgelse i Jobcenter Mariagerfjord 2020

Mariagerfjord og omegn
Fredag 31. juli 2020 kl. 13:30

Borgertilfredsheds undersøgelse i Jobcenter Mariagerfjord 2020
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse har i maj og juni måned 2020 foretaget en telefonisk borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Mariagerfjord.

Fagudvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om undersøgelsen på udvalgsmøde den 6. august 2020. Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, at orienteringen tages til efterretning.

Formålet med undersøgelsen har været, at foretage en måling på hvordan borgerne oplever den service, Jobcenteret yder. Med undersøgelsen ønsker Jobcenteret at få indblik i borgerens oplevelse for at blive klogere på, hvilke områder Jobcenteret kan videreudvikle, og hvad der kalder på handling.


Sagsfremstilling
Undersøgelsen ser overvejende positiv ud og er et godt fundament for det videre arbejde med udviklingen af sagsbehandling og indsats.

Undersøgelsen viser, at borgerne er meget tilfredse eller overvejende tilfredse med:

Den service, som de modtager i jobcentret (80%)
En venlig og respektfuld tone i mødet med jobcentrets medarbejdere (94%)
Sagsbehandlers videreformidling af pligter (92%) og rettigheder (76%)
At modtage den hjælp, som de har brug for (72%)
Et klart og tydeligt mål for samarbejdet med jobcentret (74%)

Undersøgelsen viser, at borgerne generelt er tilfredse med nedenstående områder. Samtidig at områderne dog kalder på en videreudvikling af indsatsen:

Målrettet hjælp og vejledning under sygemelding og i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet (66%)
Hjælp og vejledning til at målrette borgers jobsøgning mod de brancher, hvor der er god mulighed for job (51%)
Indflydelse på målet for samarbejdet (68%)
Medarbejderen og/eller samtalen er med til at motivere (61%)
Borger og sagsbehandler finder sammen gode løsninger for planen fremadrettet (59%)
Samarbejdet forbedrer mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet (56%)

På baggrund af undersøgelsens resultater og borgernes kommentarer til de konkrete spørgsmål, arbejdes der i Jobcenteret efter sommerferien videre med undersøgelsens resultater.

Herunder at:

Sikre konkrete og jobrettede samtaler og indsatser, som har tydelige konkrete mål
Planerne tager afsæt i borgerens situation
Sikre proaktive og hurtige handlinger og opfølgninger
Opmærksomhed på færre skift af sagsbehandler – både i forhold til mange skift og god overlevering til ny sagsbehandler
© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.