Del på Facebook   Print siden

Mariager Havn - renovering af kajanlæg

Mariager og omegn
Mandag 12. april 2021 kl. 19:00

Mariager Havn - renovering af kajanlæg
Foto: Fjordavisen.nu


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 14. april, hvor der på dagsordenen bl.a. er: Mariager Havn - renovering af kajanlæg

Mariager Havn - renovering af kajanlæg

Byrådet har i budgettets investeringsoversigt afsat 3,8 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i 2022 og 3,8 mio. kr. i 2023 til en teknisk renovering af kajanlæggene i Mariager Havn.

Forinden projektet igangsættes, bør der tages principiel stillingtagen til klimatilpasning af havnen, ligesom den kommende Mariager Udviklingsplan også forventes at opstille politiske forventninger til havnens fremtidige brug og indretning, som kan få indflydelse på valg af løsning for den forestående renovering af kajanlægget.

Byrådet anmodes om frigivelse af 500.000 kr. til forprojekt og beslutningsoplæg forud for beslutning om valg af renoveringsløsning.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

At der frigives 500.000 kr. af budgettets rådighedsbeløb til forprojekt og beslutningsoplæg for renovering af kajanlægget.

Sagsfremstilling
Det fremgår af investeringsoversigten, at der er afsat i alt 9,4 mio. kr. i budgetår 2021 og overslagsårene 2022-2023 til teknisk renovering af spuns og kajanlæg i Mariager Havn. En kritisk dykkerrapport har afsløret, at det meste af havneanlægget både omkring pieren og vestkajen er nedbrudt, og en renovering er nødvendig for at undgå kollaps og øgede følgeskader.

I forbindelse med renovering af kajanlæggene i Mariager Havn, bør det samtidig vurderes, i hvilket omfang der skal klimasikres for fremtidens klimaforandringer.I Mariagerfjord Kommunes handleplan for klimasikring opereres der med oversvømmelsesscenarier med vandstand i kote 1,40 og 2,00, hvilket er illustreret på bilagte kortbilag. Pierens fladeareal er udført i kote 1,0 til 0,75 m. Kioskens gulvkote er udført i kote 1,15 m. Overkant kajkant på Pieren er i kote 1,15 m. Eksisterende sydkajs overkant er udført i kote 1,36 m. Situationsplan og billeder af nuværende fremgår af bilag. Mariager Havn og by er dårligt klimasikret for fremtiden.

Det skal vurderes, om klimatilpasningen for fremtiden skal ske ved kajkanten, og om overflader skal hæves, eller om der alternativt skal klimasikres på anden måde eksempelvis ved en tilbagetrukket mur. Beslutningen får betydning for dimensionering af kajanlægget - og for fremtidige klimatilpasningsindsatser i Mariager.

Det forventes også, at Mariager Udviklingsplan vil indeholde anbefalinger til, hvordan havnearealerne fremover tænkes anvendt til andre formål end de nuværende, hvorfor det kan tænkes at have konsekvenser for den konkrete udformning af et renoveret kajanlæg. Eksempelvis kan det tænkes, at kajen i større udstrækning bør indbyde til ophold og nærhed til vandet.

Før igangsætning af en teknisk renovering af kajanlægget bør der foreligge en helhedsorienteret løsning for Mariager Havn med skitsering af en forventet klimasikring og en ændret brug af havnen kajarealer.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariager og omegn

Mariager Tennisklub 100 år
Mariager Tennisklub 100 år
Mariager og omegn
Spritbilister standset i Arden og Mariager
Spritbilister standset i Arden og Mariager
Mariager og omegn
Hvidstengruppen - De Efterladte er kvindernes historie
Hvidstengruppen - De Efterladte er kvindernes historie
Mariager og omegn
'Liv' hos Galleri Vognporten
'Liv' hos Galleri Vognporten
Mariager og omegn
Broen Mariagerfjord: Kan vi så få gang i hjulene igen!
Broen Mariagerfjord: Kan vi så få gang i hjulene igen!
Mariager og omegn
Mariagerfjord idrætshaller i tæt opgør
Mariagerfjord idrætshaller i tæt opgør
Mariager og omegn
Vil du være med til at sætte gang i Mariagerfjord?
Vil du være med til at sætte gang i Mariagerfjord?
Mariager og omegn
Aage Vestergaard Larsen dyster om at vinde Plastprisen 2021
Aage Vestergaard Larsen dyster om at vinde Plastprisen 2021
Mariager og omegn
Jens-Henrik Kirk bliver ny leder på Blå Kors-hjemmet i Hobro
Jens-Henrik Kirk bliver ny leder på Blå Kors-hjemmet i Hobro
Mariager og omegn
Dødsfald Mariager
Dødsfald Mariager
Mariager og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev