Del på Facebook   Print siden

Læserbrev: Øster Hurup om sommeren

Øster Hurup og omegn
Mandag 29. juli 2019 kl. 13:00

Læserbrev: Øster Hurup om sommeren
Er den helt gal med sommertrafikken i Øster Hurup?


Så sluttede amerikanerugen i Øster Hurup og det har efter sigende været endnu en stor succes, men...
.
Af Kate Simonsen
Havnepladsen 11, Øster Hurup.

Byen har været fyldt op med de kæmpe store flotte biler og rigtig mange har nydt synet og lyden af de store flydere. Redaktøren hos fjordavisen skriver i en artikel omkring denne event ”Vi glæder os til næste år” og det er sikkert rigtigt, at ”Vi” glæder os.

Dog findes der også bekymring og knap så udbredt glæde når man som bosiddende i Øster Hurup ser på de trafikale forhold i forbindelse med sommerens gæster. År efter år er jeg som bosiddende på Havnepladsen vidne til det kaos, som udspiller sig i byen og specielt amerikanerugen giver hvert år garanti for uheld i Øster Hurup.

I år var det så mine børnebørn, som blev impliceret i et uheld midt i byen. Fredag aften var Kystvejen lukket til i trafik og gaden kunne til fods kun passeres ind og ud mellem de næsten stillestående køretøjer. Midt i byen er der jo fredag aften også dejlige events, såsom fredagskoncerterne på torvet og dem glæder ”vi” os også til hver uge.

Problemet er Mariagerfjords manglende vilje eller evne til, at regulerer den megen trafik, som passerer gennem Øster Hurups eneste gennemgående gade. Nok er der sat helleanlæg op ud for Havnepladsen. Disse anlæg sænker selvfølgelig trafikken, men de lukker mere trafik ned end de generer og derfor har man da også sat midlertidige parkerings skilte op i den ene side.

Når man helt hen til krydset ved bageren og Brugsen ja så kommer man først i problemer. I netop det kryds svinger Kystvejen, så oversigtsforholdene nedsættes til nærmest 0. Bedre bliver det ikke når der parkeres ALLE steder lige på hjørnet til bageren eller lige omkring ishuset overfor.

Her har kommunen INTET gjort for at øge sikkerheden i byen. Fra det kryds og sydpå mod Als smides bilerne i begge sider af gaden og det er virkeligt svært, at komme frem for alle. Skal man svinge ud til Solbjergvej til venstre eller skal man fra Solbjergvej ud på Kystvejen, så er det med stor risiko for buler eller brækkede lemmer.

I fredags måtte vi se vores børnebørn blive kørt væk i 2 ambulancer. Ifølge en falckredder var det 12’te gang, at han var med til en ulykke i samme kryds i Øster Hurup. I fredags var det store paradekørsel for amerikanerne og det er mig en gåde, at Mariagerfjord ikke kan se, at Øster Hurup har trafikale issues som ret nemt kunne afhjælpes.

Hvis man kan opsætte midlertidige parkerings forbuds tavler i den ene ende af byen, så kan man vel også gøre det i resten. Et simpelt midlertidigt lys regulering i det store kryds burde vel kunne forsvares også økonomisk i forhold til de penge som sommergæsterne generer til kommunens kasse OG en stilling til, hvorledes den fine nye strandpromenade på Havnepladsen skal defineres ville også udenfor amerikanerugen kunne afhjælpe problemer af trafikal art.

Jo ”vi” glæder os hvert år til, at sommergæsterne indtager området, men som tilskuer her i byen er der noget man glæder sig mere til end andre.
En omfartsvej i Mariager til KR 88 millioner for, at sikre, at øl bilen ikke river en tagrende ned eller knækker en kantsten det er flot og helt unødvendig, men at sikre Mariagerfjords største indtægts kilde, nemlig turisterne i egnens største turistby ville nok alligevel være et endnu større plus for Mariagerfjord.

JA jeg glæder mig til den dag, hvor Øster Hurup ikke bare kan prale af, at være Danmarks mest børnevenlige strand, men hvor byen også kan rumme store biler, ældre borgere og de gæster, som skal til og fra sommerhusene. I mellemtiden vil jeg folde mine hænder og be’ til, at Øster Hurup også i år kommer igennem sommeren uden fatale uheld.
Kommentarer til artiklen:
Da man, for flere år siden nedlagde skolen i Visborg var der borgere i byen der påpegede faren ved at små børn skulle passere Alsvej alene. Flere borgere i Visborg fremsatte et stort ønske om en tunnel og en enkelt politiker lovede dem en tunnel. Ene mand. Tunnelen kom selvfølgeligt ikke, men der kom heller intet fodgængerfelt, som bilisterne jo ellers skal stanse ved, når en fodgænger passerer vejen. Da jeg havde spurgt en tilgængelighedskonsulent, som jeg ofte har kontakt til, da jeg er blind og har været medlem af handicaprådet, fik jeg det svar at de ansvarlige embedsmænd frarådede et fodgængerfelt, da det kunne skabe falsk trykhed. I stedet kom der en helle midt på vejen. Denne helle er dog svær at finde, når man kommer fra siden mod Kjellerupsgade og skal over til siden ved Haredammen.
Tager man lysreguleringen i det store kryds i Hadsund, så er der ganske vist opstillet et lydfyr for os blinde. Det er bare skruet helt ned, så bilerne kan overdøve signalet og den tid der er givet til at gå over rækker sjældent til at nå så langt som til hellen, som man ikke kan høre hvor er. Der er monteret retningsvisere øverst på lydfyrene, men de er ofte drejet, så de ikke viser den vej man skal gå korrekt.
Bilisterne er et fredet folkefærd og det gælder også hvis de er turister.
Jeg forstår din frustration og frygt for at en ulykke sker.
Politikerne tør dog, for langt størstedelens vedkommende, ikke at gøre noget ved det, så længe de anser en by som Ø. Hurup for det jeg mener at de anser den for.
Allerede under den tidligere Hadsund kommune sagde jeg tit at mange Hadsundere anså Ø. Hurup for en pengemaskine, som lå i behagelig afstand af Hadsund. Det er ikke blevet bedre, efter at det nu er Mariagerfjord.
Et syn på en god by, som jeg ikke mener at folk kan være bekendt.
Mht arrangementet med amerikanerbilerne synes jeg så at det er alle tiders arrangement og at de der kører i de store biler generelt opfører sig pænt. De er de første der holder ved fodgængerfelterne og har tid at vise hensyn og tid at passe på andre.

Troels, 31-07-2019 17:55:21

Ja Kate. Der vil sidde en familie med et stort tab. Det jeg mener er at det er bilisterne der har ansvaret fra at parkere andre steder. Når de så ikke gider bevæge sig, så er det administrationen der kan indstille og byrådet kan vedtage at bilisterne skal lette sig og spadsere. Sagen er bare også at bilister ikke gider, for de vil have det nemt og bekvemt, som der var en der vrissede til mig engang, da jeg undrede mig over at bilister her i Hadsund råbte op om mangel på parkeringspladser, samtidigt med at mange af dem tabte bilen lige udenfor supermarkederne, mens parkeringspladserne stod ubenyttede hen. Bilisterne tør folk bare ikke røre.

Troels, 31-07-2019 17:39:32

Det er muligvis rigtigt Troels, at folk idag helst skal køre fra punkt til punkt. Det er jo netop derfor, at der er behov for, at de rette instanser træder til og regulerer denne færdsel og det ansvar burde man vel tage også i Øster Hurup. Den dag der sker noget rigtigt grimt fordi, at kommunen er ligeglad, så er det jo ikke bare byråds medlemmer som skal leve med den manglende beslutnings evne, men der vil også sidde en familie som vil være mærket for resten af livet.
Kate Simonsen, 30-07-2019 19:22:46

Det skyldes vel i bund og grund at alt for mange bilister helst ikke bevæger sig nogen steder uden en bil.
Troels., 30-07-2019 18:19:59

May-Britt, det du siger er jo reelt set, at Mariagerfjord kommune bevidst bruger de parkerede biler, som fart dæmpende foranstaltning. Hvis det er korrekt, så er den da mere en almindelig gal med beslutningstagerne her i kommunen for, så spiller de jo helt bevidst med gæsternes liv og helbred. Jeg har hørt "undskyldningen" før og det gibber i mig når jeg hører den igen. NEJ Gorm Svendsen der er absolut INGEN grund til, at "glemme" omfartsvejen til 88 Mill i Mariager for den misere viser i stor grad, hvor ligegyldig visse steder er i Mariagerfjord kommune. Jeg græmmes når jeg ved, at der er flere byråds politikkere som bor i områdets største indtægtskilde for, hvad angår sommeren og som ikke gør noget for, at sikre, at denne indtægts kilde gør hvad den kan for, at fremstå som andet end en kaotisk lovløs by for gæsterne og de fastboende. Der er stor forskel på, at prale af en omfartsvej for, at sikre tagrender eller kantstene og så ligefrem kalkulerer med menneskers liv og helbred for, at spare på skattekronerne. Jeg forstår IKKE med min bedste overbevisning, hvad der skal til far, at råbe disse byråds medlemmer op, men jeg giver bestemt ikke op på forhånd, heller ikke selv om jeg beskyldes for ting jeg overhovedet ikke har været en del af.
Kate Simonsen, 30-07-2019 18:06:04

Hmmmm, ved nærmere eftertanke så skal vi have et par fodgængerfelter - det skal bilister respektere og børnene kender det som sikker overgang
May-Britt Andersen , 29-07-2019 21:43:37

Super god beskrivelse af de trafikale udfordringer der er i Øster Hurup i forbindelse med diverse arrangementer i Fruerlundsparken eller byen.
Jeg har selv været i problemer fordi jeg skulle på arbejde og dagligt måtte holde tilbage for parade kørslen, med ølsvingende mennesker på bagsmækken.
Jeg kontaktede politiet for at spørge om færdselsloven er sat ud af kraft for disse store Amerikaner biler.
For ifølge færdselsloven og kolonnekørsel er der klare regler.
Politiet forsøgte at forklare sig med at der er udpeget en trafik ansvarlig blandt bilejerne, og at man har lovet at ville optræde ansvarligt.
Politiet forsøgte desværre at bagtalisere problemet, og de ville end ikke sende en patrulje til Øster Hurup for at se på omfanget af det kaos der hersker.
Mariagerfjord kommune vil ikke ændre på parkeringsforholdene, de mener nemlig at det sænker farten gennem byen, når der holder biler parkeret i begge retninger.
Mon ikke borgerforeningen kunne tage en snak med Politikkerne
Jeg er absolut ikke modstander af diverse arrangementer men det er blevet for meget.
May-Britt Andersen , 29-07-2019 20:46:22

Kate jeg forstår dit udbrud mod denne A,b , mage til dumme tøsedreng .. så stor en tøsedreng at han ikke engang tør sætte sit navn på sin tåbelige kommentar.

Jørgen Svendsen , 29-07-2019 19:33:52

Vi må be´ om at man holder sig til emnet - og iøvrigt fører et sobert sprog. Dette indlæg drejer sig om trafikken i Øster Hurup!
Helle, Fjordavisen, 29-07-2019 16:49:17

Jeg er mere en almindelig i chok. Hvad er det dog for analfabeter, som skal kommenterer på ting de overhovedet INTET aner en disse om. Ja mine børnebørn havde nær mistet livet i en ulykke for 8 år siden, forårsaget af et familiemedlems uopmærksomhed. JA mit ene barnbarn fik varige me'n af den ulykke og barnet bedstemor har siden måtte leve med den skyldfølelse, som det bragte med sig. Hvad FANDEN det har med mig eller de trafikale forhold i Øster Hurup, at gøre er helt og aldeles afsporet og hvis man på den måde vil vise sit grimme ansigt, så spil dog med åbne kort frem for, at gemme sig bag initialer. Du er et sølle liv A.B og tro mig jeg finder dig når jeg sender dine injurier til politiet.
Kate Simonsen, 29-07-2019 16:22:41

nu bliver jeg UALMINDELIG vred. Du burde lære, at skille ting ad A.B. Jeg har IKKE været impliceret i nogen som helst ulykke med mine børnebørn ELLER ANDRE, men det har et andet familiemedlem og ja det var de samme børn. HER må jeg FORLANGE en uforbeholden UNDSKYLDNING og faalder den IKKe, så melder jeg dig for såvel injurier, som for chikane.
Kate Simonsen, 29-07-2019 16:16:07

Så vidt jeg ved, så har du også været skyld i at 3 børn næsten mistede livet for nogle år siden, da du overså din ubetinget vigepligt.


Nu var denne her ulykke ikke forårsaget som følge af de parkerede biler, men pga. Ubetinget vigepligt

A.b , 29-07-2019 15:22:23

Parkering forbudt i begge sider mellem “go` On” og Fruerlund parken ! Bum. Problemet løst
Holger Brandt, 29-07-2019 13:48:39

Jeg er helt enig.

Men bør enten lave helleanlæg fra madlyst og ud til vandlandet. Eller lave permanent parkeringsforbud i den ene side af vejen. Og have nogle parkeringsvagter på provision.

Biler cyklister og gående ingen tager hensyn til hinanden. Og det er en stor skam for vores by
Michael , 29-07-2019 13:41:37

Rigtig godt beskrevet af det kaos jeg som fast boende også oplever. Jeg skal over kystvejen hver eftermiddag, for at komme på arbejde - det er et sandt mareridt. Parkerede biler i begge sider og trafik gennem byen. Næsten umuligt!! Man skal rigtig langt ud på vejen for at se om der kommer biler. Lig hovedet i blød og lad os finde en løsning - sammen er vi stærkere 😉🤩
Lone Charlotte Sørensen, 29-07-2019 13:24:18

Stop nu mere omtale om de 88mil til vejen ovre ved Mariager. De kommer ikke videre, det er stemt ned og pengene ryger tilbage i statskassen.
Der er nogle der er glade for det.
Gorm Rosenberg, 29-07-2019 13:20:29


Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
Indtast
bogstaverne:
ÆØÅ
  - dette er for at undgå spam.

© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Øster Hurup og omegn

Festivalen Danes N Dubs i Øster Hurup flyttes
Festivalen Danes N Dubs i Øster Hurup flyttes
Øster Hurup og omegn
Torvet i Øster Hurup fortsætter som Torvet
Torvet i Øster Hurup fortsætter som Torvet
Øster Hurup og omegn
Moderigtigt tøj fra Hvirvelkærgård
Moderigtigt tøj fra Hvirvelkærgård
Øster Hurup og omegn
Genbrugspladserne i Mariagerfjord har ændret åbningstider
Genbrugspladserne i Mariagerfjord har ændret åbningstider
Øster Hurup og omegn
Fandt du dagens aprilsnar på fjordavisen
Fandt du dagens aprilsnar på fjordavisen
Øster Hurup og omegn
Åbning af ny butik på Kystvejen 40B, fredag d. 3. April kl. 10.00.
Åbning af ny butik på Kystvejen 40B, fredag d. 3. April kl. 10.00.
Øster Hurup og omegn
Madlyst åbner 3. april med storslået take-away program
Madlyst åbner 3. april med storslået take-away program
Øster Hurup og omegn
Udvalgsformand i Mariagerfjord: Tag kun på genbrugspladsen hvis det er nødvendigt
Udvalgsformand i Mariagerfjord: Tag kun på genbrugspladsen hvis det er nødvendigt
Øster Hurup og omegn
Ingen Musik på Havnen i år
Ingen Musik på Havnen i år
Øster Hurup og omegn
Inger Toft, sommerhus ejer Øster Hurup; selvfølgelig skal Torvet navngives efter Brdr. Pedersen
Inger Toft, sommerhus ejer Øster Hurup; selvfølgelig skal Torvet navngives efter Brdr. Pedersen
Øster Hurup og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev