Del på Facebook   Print siden

Jobpatruljen i Nordjylland, der mangler hænder

Nordjyllandidag
Lørdag 15. juli 2023 kl. 16:00

Jobpatruljen i Nordjylland, der mangler hænder

.
Stort pres på unge fritidsjobbere

Ungarbejdere i det travle nordjyske sommerland oplever et massivt arbejdspres med manglende pauser, lange vagter, tunge løft og flere andre overtrædelser af de regler, der gælder for unge i fritidsjob.

Jobpatruljen i Nordjylland ser en klar tendens til at flere unge fritidsjobbere presses hårdt på sommerferiejobbet. Samtidig er antallet af unge, der går på job, uden at reglerne overholdes, desværre stigende, sammenlignet med de seneste år. Op mod hver tredje nordjyske fritidsjobber oplever, at reglerne ikke bliver overholdt, viser en foreløbig opgørelse.

Rigtig mange af de unge under 18 år arbejder alene, og ud over, at det ikke er tilladt, giver det også andre problemer.

- Man må slet ikke arbejde alene, når man er under 18. Unge under 18 år på job skal altid være under opsyn af en voksen over 18. Alligevel ser vi mange steder i år, at de unge står alene. Det er bekymrende, og det kunne godt tyde på, at der flere steder simpelthen mangler hænder. Når der så samtidig er travlt, så er der måske en større tilbøjelighed til at bøje reglerne, siger Kristian Juul Kjær, der er ungdomskonsulent hos HK Nordjylland og tovholder for Jobpatruljen i Nordjylland.

Hele denne uge er Jobpatruljen med 37 frivillige og ansatte fra fagbevægelsen på rundtur til de nordjyske arbejdspladser, hvor de møder de unge fritidsjobbere. Sidste år oplevede flere end hver femte ungarbejder i Nordjylland problemer på jobbet, og det tal ser desværre ud til at være stigende i år.

Efter tre dages rundtur i Nordjylland har Jobpatruljen gennemført 153 interviews med unge fritidsjobbere på arbejdspladser i store dele af Nordjylland, herunder i bl.a. kommunerne Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Hjørring og Aalborg.

Ud af de 153 unge, Jobpatruljen mødte, stødte de i 45 af tilfældene på sager, hvor reglerne i et eller andet omfang er overtrådt. Det er altså tæt på en tredjedel af de unge, der oplever problemer.

Tunge løft og ingen tissepauser
- Når man står alene, så giver det sig selv, at pauser, herunder mulighed for at gå på toilet, ikke er noget, der er mulighed for. Vi ser det meget markant i f.eks. bagerbutikker, hvor vi i ni ud af 12 bagerbutikker, vi indtil videre har besøgt, har mødt unge, der dels arbejder alene, dels ingen pauser har, heller ikke spisepause, og hvor de må snuppe en hurtig bolle i et hjørne af butikken, hvis der er et lille ophold mellem kunderne, fortæller Kristian Juul Kjær.

Det samme billede har Jobpatruljen mødt ved flere frugtboder, hvor det mere er reglen end undtagelsen, at den unge arbejder alene, og hvor der stort set aldrig er nogle toiletfaciliteter.

Helt slemt var det i en kiosk på en campingplads i Hjørring Kommune, hvor de unge fritidsjobbere alle oplevede, at de måtte arbejde alene, også ved lukkevagter, manglende pauser og tunge løft af f.eks. ølkasser og frostvarer. Samtidig var der ingen af de unge medarbejdere, der havde en ansættelseskontrakt.

- Det var et af de mere nedslående besøg, hvor vi også oplevede en meget dominerende arbejdsgiver, der kiggede de unge over skulderen, når vi talte med dem, så vi kan godt frygte, at problemerne på stedet måske endda er større, end det, vi fik indtryk af, siger Kristian Juul Kjær.

Bliver taget godt imod
Trods de mange steder, hvor der er problemer, er det generelle indtryk alligevel, at mange arbejdsgivere er glade for Jobpatruljens besøg.

- Hos 95 procent af arbejdspladserne er vi blevet taget godt imod. Arbejdsgiverne er som regel glade for at blive mindet om, hvordan reglerne er, for meget ofte er det ikke ond vilje, men måske glemsomhed eller netop travlhed, der er skyld i, at reglerne tilsidesættes. Nogle er endda så glade for, at vi kommer, at de giver vores frivillige kaffe og kage med til hele gruppen, og vi har også oplevet at få tilbudt is på nogle af de varme dage. I det hele taget er stemningen blandt de frivillige bare super god, og den slags giver jo bare et ekstra incitament til at gøre en indsats for at sikre de unge nogle gode og sunde arbejdsbetingelser, siger Kristian Juul Kjær.

Unge har fordoblet risiko for at komme til skade

Unge under 25 år har dobbelt så stor risiko for at komme til skade på arbejdet som deres ældre kolleger.

Jobpatruljen er fagbevægelsens landsdækkende oplysningskampagne overfor 13 til 17-årige med fritidsjob.

Jobpatruljen har eksisteret siden 1979, og i Nordjylland er den organiseret af HK og 3F.

I Nordjylland tager Jobpatruljen i hele uge 28 ud og besøger unge på arbejdspladser i alle de nordjyske kommuner.

I 2022 stødte Jobpatruljen i Nordjylland på 44 sager, der krævede en faglig opfølgning.

Heraf handlede de 14 sager om løn og sygdom, 13 sager om arbejdsmiljø, 11 om ansættelsesforhold, fire om arbejdstid og to sager handlede om alkohol.

Hele året vejleder Jobpatruljen børn og unge, deres forældre, arbejdsgivere og lærere via en brevkasse og på Fagbevægelsens Hotline på 8024 1010.


Kend dine rettigheder

En ansættelseskontrakt – har du ret til, når du har været ansat mere end én måned og arbejder mere end otte timer om ugen. Er du ansat efter 1. juli 2023 har du ret til en ansættelseskontrakt, når du har været ansat mere end en uge og din arbejdstid er mere end tre timer om ugen i gennemsnit indenfor de seneste fire uger.

Løn - afhænger af din alder, hvad du laver, og hvornår du arbejder. Som ansat i en butik med overenskomst skal din løn fx ligge minimum mellem 67 og 70 kr. i timen når du er under 18 år.

Feriepenge – skal du have, og de udgør 12,5% af det, du tjener.

Arbejde alene – når du er under 18 år, skal du som hovedregel være under tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og som har den nødvendige indsigt i arbejdet. Det kan f.eks. være en kollega eller, hvis du arbejder i et butikscenter, en sikkerhedsvagt.

Fyring – må ikke ske uden grund. Sørg altid for at få en begrundelse på papir. Derefter kan HK, 3F eller en tredje fagforening tjekke, om fyringen er i orden.

Løn under sygdom – har du ret til, hvis du har været ansat i mere end otte uger og arbejdet mindst 74 timer i de seneste otte uger. Du har ikke pligt til selv at finde en afløser. Det kan også være Funktionærloven, som giver dig ret til løn under sygdom.

Løft – må max være på 12 kg, hvis du er under 18 år.

Arbejdstid – hvis du er 13-14 år, må du højst arbejde to timer på skoledage og syv timer på skolefridage. Hvis du er 15-17 år, må du arbejde højst to timer på skoledage og otte timer på skolefridage. For alle under 18 år gælder det, at du skal have mindst 30 minutters pause efter 4,5 timers arbejde, og det er forbudt at arbejde i tidsrummet mellem kl. 20 om aftenen og kl. 06 om morgenen, dog med undtagelser for unge, der ikke er omfattet af undervisningspligten.

Læs mere på: www.jobpatruljen.dk


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Nordjyllandidag

Region Nordjylland: Ingen har fortabt en eventuel ret til erstatning
Region Nordjylland: Ingen har fortabt en eventuel ret til erstatning
Nordjyllandidag
Region Nordjylland tager Rigsrevisionens kritik til efterretning, og der er rettet op
Region Nordjylland tager Rigsrevisionens kritik til efterretning, og der er rettet op
Nordjyllandidag
Kan trivslen blandt demensramte øges via musik? Aalborg Universitet skal være med til at undersøge det
Kan trivslen blandt demensramte øges via musik? Aalborg Universitet skal være med til at undersøge det
Nordjyllandidag
Advarsel til forældre: Ny trend med tørshampoo vækker bekymring
Advarsel til forældre: Ny trend med tørshampoo vækker bekymring
Nordjyllandidag
Fra diesel til el: Nu kører de første regionale buslinjer på el i Nordjylland
Fra diesel til el: Nu kører de første regionale buslinjer på el i Nordjylland
Nordjyllandidag
Nye cykelstier ved Aggersund skal få nordjyderne i sadlen
Nye cykelstier ved Aggersund skal få nordjyderne i sadlen
Nordjyllandidag
På tirsdag rejser Egholm-borgere hele vejen til Bruxelles, når Egholmforbindelsen skal diskuteres i Europa-Parlamentet
På tirsdag rejser Egholm-borgere hele vejen til Bruxelles, når Egholmforbindelsen skal diskuteres i Europa-Parlamentet
Nordjyllandidag
I Nordjylland skal ny og banebrydende metode forbedre behandlingen af udbredt urinrørslidelse
I Nordjylland skal ny og banebrydende metode forbedre behandlingen af udbredt urinrørslidelse
Nordjyllandidag
Hvad har været på dit påskebord? Fiskefilet er nationens favorit på påskebordet
Hvad har været på dit påskebord? Fiskefilet er nationens favorit på påskebordet
Nordjyllandidag
Region Nordjylland har den højeste målopfyldelse for kræftpakker
Region Nordjylland har den højeste målopfyldelse for kræftpakker
Nordjyllandidag
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev