Del på Facebook   Print siden

Her undersøger og fjerner Region Nordjylland forurening i 2021

Her og Nu
Onsdag 17. marts 2021 kl. 06:30

Her undersøger og fjerner Region Nordjylland forurening i 2021
Oversigtskort fra Region Nordjylland


Af Carina Kondrup

I 2021 udfører Region Nordjylland 12 afgrænsende undersøgelser for at vurdere, om jordforurening på grundene udgør en risiko for menneskers sundhed eller for grundvandet. Derudover fjerner regionen forurening fra yderligere 3 grunde, fordi forureningen her udgør en risiko for beboerne i boligerne.

Undersøgelser og oprydning for 9 mio. kr.

I 2021 har Regionsrådet afsat 9 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og afværgeprojekter. Af den netop vedtagne indsatsplan fremgår det, hvor Region Nordjylland vil udføre afgrænsende undersøgelser og oprydninger i 2021.

Region Nordjylland vil gennemføre afgrænsende undersøgelser på 12 grunde, hvor der tidligere er konstateret forurening. Undersøgelserne skal være med til at afklare, hvor stor en risiko forureningen udgør, og om der er behov for senere at rydde forureningen op. På de 8 af grundene udføres undersøgelserne af hensyn til grundvandet, og på de 4 grunde sker det af hensyn til beboerne i boligerne på de berørte grunde.

Udover undersøgelserne gennemfører regionen afværgeprojekter på 3 grunde med jordforurening med klorerede opløsningsmidler, som stammer fra tidligere renserier. Forureningerne afværges, så der ikke længere er en risiko for, at der trænger dampe fra opløsningsmidler ind i indeklimaet i de berørte boliger.

Beskyttelse af overfladevand

Som noget nyt har Regionsrådet udover de 9 mio. kr. også øremærket 3,3 mio. kr. både i 2021 og 2022 til en ny opgave med overfladevand. Denne indsats skal skabe overblik over den trussel, jordforureninger udgør for vandløb, søer og kyster i Nordjylland. Konkret betyder det, at der i løbet af de næste to år skal undersøges i alt 40 grunde i regionen.

Midlerne til at undersøge forureningerne kommer fra staten, og resultaterne skal danne grundlag for indsatserne i de kommende nationale vandområdeplaner.

- Med vores indsatsplan fortsætter vi det meget store arbejde med at undersøge mulige forureninger i Nordjylland og skabe tryghed for de borgere, der lever med forurening. Samtidig tager vi fat på en ny og længe ønsket regional opgave med at sikre vores vandløb, søer, fjorde og havet i Nordjylland, siger Mads Thomsen, der er formand for Regionsrådets Udvalg for Klima og Miljø.

Miljømæssig prioritering

De mange forureninger i såvel Nordjylland som resten af landet betyder, at regionerne hvert år må prioritere indsatsen der, hvor risikoen for mennesker eller miljø er størst:

- Igen i år har regionen lavet en ambitiøs plan, hvor der prioriteres blandt de forurenede grunde i hele Nordjylland. Det er tydeligt, at pesticider og beskyttelsen af grundvandet fylder en stor del i planen. Det prioriterer vi højt, fordi vi kan se, at grundvandet mange steder er påvirket af forurening fra pesticider fra tidligere tiders anvendelse, siger Kenn Bloch Mortensen, kontorchef for Jordforurening i Region Nordjylland.

Grundlaget for regionens indsats på jordforureningsområdet bygger på en viden om, hvor i Nordjylland der har været aktiviteter, som kan have forurenet jorden og grundvandet. Ud af de godt 13.000 grunde regionen har kendskab til, er der på nuværende tidspunkt konstateret forurening på godt 2.600 grunde. Dette tal ændrer sig hele tiden i takt med, at regionen hvert år udfører ca. 150 indledende undersøgelser på grunde, hvor der er mistanke om forurening.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Her og Nu

Kender du de fem farlige forandringer? Få gode råd til at tjekke modermærkerne
Kender du de fem farlige forandringer? Få gode råd til at tjekke modermærkerne
Her og Nu
Kulturskolen er klar til ny sæson med kreative fag
Kulturskolen er klar til ny sæson med kreative fag
Her og Nu
Flere behandlinger for brystkræft inden for anbefalet tidsfrist
Flere behandlinger for brystkræft inden for anbefalet tidsfrist
Her og Nu
Ligger Danmarks bedste ishus i Mariagerfjord?
Ligger Danmarks bedste ishus i Mariagerfjord?
Her og Nu
Regeringens udspil til fremtidens infrastruktur har stor betydning for Nordjylland
Regeringens udspil til fremtidens infrastruktur har stor betydning for Nordjylland
Her og Nu
Ta' dig sammen. Vi ser ned på svært overvægtige ifølge 2 ud af 3 nordjyder
Ta' dig sammen. Vi ser ned på svært overvægtige ifølge 2 ud af 3 nordjyder
Her og Nu
Risiko for salmonella i HUSK Psyllium kapsler
Risiko for salmonella i HUSK Psyllium kapsler
Her og Nu
Corona rammer idrætsforeningerne i Mariagerfjord kommune
Corona rammer idrætsforeningerne i Mariagerfjord kommune
Her og Nu
Hvad er Påske | 2. Påskedag
Hvad er Påske | 2. Påskedag
Her og Nu
Hvad er Påske | Påskedag
Hvad er Påske | Påskedag
Her og Nu
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev