Del på Facebook   Print siden

Hadsund Fjernvarme får kommunegaranti på 100 mio. kr.

Politik
Fredag 22. marts 2024 kl. 06:00

Hadsund Fjernvarme får kommunegaranti på 100 mio. kr.
Arkivfoto


Da Byrådet i Mariagerfjord Kommune onsdag mødtes, var det blandt andet med en ansøgning om kommunegaranti fra Hadsund Fjernvarme på dagsordenen.

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Hadsund Fjernvarme om en kommunegaranti på 100 mio. kr. til en byggekredit som senere konverteres til et lån.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:
1. At ansøgningen, om kommunegaranti på 100 mio. kr., imødekommes.
2. At der, efter konkret vurdering, opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75 % af restgælden ultimo året forinden.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 13. marts 2024, punkt 50:
Mogens Jespersen (V) anmodede om at få vurderet sin habilitet.

Udvalget vurderede at Mogens Jespersen var inhabil, hvorfor han ikke deltog i punktets behandling.

Indstilles godkendt.

Fraværende: Malene Ingwersen (Ø)

Sagsfremstilling
Hadsund Fjernvarme har indsendt en ansøgning til Mariagerfjord Kommune, på en kommunegaranti på 100 mio. kr. i forbindelse med oprettelsen af en byggekredit, som senere skal konverteres til et lån.

Ansøgningen om lånegaranti er begrundet i et større projektet vedrørende etablering af nye elbaserede produktionsanlæg. Helt konkret etablering af en:

- 6 MW varmepumpe på spildevand
- 10 MW elkedel
- 6.000 m³ Akkumuleringstank
- Elkabel til forsyning af varmepumpe og elkedel.

Derudover vil projektet også indeholde en renovering og ombygning af de eksisterende kontorlokaler i administrationsbygningen.

I ansøgningen ønsker Hadsund Fjernvarme en dialog med Mariagerfjord Kommune vedrørende størrelsen af den garantiprovisionssats, som kommunen opkræver. Økonomi har været i kontakt med KL, som oplyser, at de p.t. er i tæt dialog med Dansk Fjernvarme og KommuneKredit i forhold til at udarbejde en fælles retningslinje for kommunernes opkrævning af garantiprovision hos fjernevarmeselskaber. På den baggrund fastholder Mariagerfjord Kommune den nuværende praksis og sats, indtil der forelægger en fælles gældende retningslinje, om håndteringen af garantiprovisioner. Forventningen er, at der vil komme en udmelding fra KL vedrørende emnet i løbet af foråret.

Økonomi
Garantien vil ikke påvirke Mariagerfjord Kommunes låneadgang. Der vurderes en lav risiko forbundet med garantistillelsen, da der er brugerfinansiering på området.

Beslutning
Mogens Jespersen (V) anmodede Byrådet om at få sin habilitet i sagen vurderet.

Byrådet erklærede Mogens Jespersen inhabil i sagen. Mogens Jespersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Fraværende: Peter Muhl (A), Peder Larsen (F), Niels Erik Poulsen (V) og Malene Ingwersen (Ø).


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Politik

Europa-Parlamentsvalg i Mariagerfjord - mere om stemmetallene her
Europa-Parlamentsvalg i Mariagerfjord - mere om stemmetallene her
Politik
V-kandidat Jakob Dyrman åbner 'store nordjyske slagmark' i EU-slutspurt
V-kandidat Jakob Dyrman åbner 'store nordjyske slagmark' i EU-slutspurt
Politik
Læserbrev: Det er min første gang, og jeg glæder mig
Læserbrev: Det er min første gang, og jeg glæder mig
Politik
Mariagerfjord Kommune skal tage stilling til at blive en del af Socialkompas
Mariagerfjord Kommune skal tage stilling til at blive en del af Socialkompas
Politik
På dagsordenen: Etablering af bosted på Hobrovej 62, Hadsund
På dagsordenen: Etablering af bosted på Hobrovej 62, Hadsund
Politik
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til, at kommunen skal trække sig fra millionprojekt
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til, at kommunen skal trække sig fra millionprojekt
Politik
Skal Mariagerfjord Kommunes rygepolitik inkludere alle nikotinprodukter?
Skal Mariagerfjord Kommunes rygepolitik inkludere alle nikotinprodukter?
Politik
Ønsker du at brevstemme til Europarlamentsvalget?
Ønsker du at brevstemme til Europarlamentsvalget?
Politik
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Opholdsstedet Hostruphøj
Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til Opholdsstedet Hostruphøj
Politik
Status på Sundhedshus Hobro
Status på Sundhedshus Hobro
Politik
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev