Del på Facebook   Print siden

Grønt Råd bakker op om den øgede fokus på biodiversitet i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord og omegn
Søndag 26. september 2021 kl. 10:00

Grønt Råd bakker op om den øgede fokus på biodiversitet i Mariagerfjord Kommune
Foto: Mariagerfjord Kommune


Af Grønt Råd i Mariagerfjord Kommune

Grønt Råd bakker op om den øgede fokus på biodiversitet i Mariagerfjord Kommune

Grønt Råd i Mariagerfjord Kommune er på møde d. 9. september 2021 blevet enige om nedenstående udtalelse om arbejdet med biodiversitet i Mariagerfjord Kommune:

”Grønt Råd i Mariagerfjord Kommune bakker fuldt og helhjertet op om Mariagerfjord Kommunes biodiversitetspolitik, og rådet vil gerne rose og anerkende, at kommunalbestyrelsen har fokus på den grønne omstilling og b.la. netop har afsat 300.000 kr. årligt til at øge indsatsen for at sikre biodiversiteten på budget 2022. Grønt Råd ser frem til at blive inddraget i det kommende arbejde med at udvikle en biodiversitetsstrategi, der skal beskrive arbejdet frem mod 2025 mere konkret.

Biodiversitet er et kerneområde for Grønt Råd, og en rig og varieret natur er af stor betydning for medlemmerne af samtlige foreninger og organisationer, der sidder i rådet. Derfor vil Grønt Råd også med stor interesse følge og understøtte arbejdet med at folde politikken ud.

Grønt Råd bakker op om det politiske fokus på den unikke og uerstattelige natur, som vi har så meget af i Mariagerfjord Kommune. Et særkende ved kommunens natur er netop den store variation i landskaber og naturtyper; det gælder lige fra Mariager Fjord og den dynamiske østkyst mod Kattegat og de mange søer og vandløb, over de artsrige, lysåbne landskaber med vidtstrakte heder, overdrev, højmoser og enge til de store og dybe skove, hvor dyr og mennesker kan finde ro og få store naturoplevelser. Disse forskelligartede landskaber er alle vigtige for dyr og planter og er helt afgørende for at gøre kommunen attraktiv for både borgere, virksomheder og turister.

Det er samtidigt vigtigt for Grønt Råd, at arbejdet med at sikre naturen er en fælles opgave for alle i kommunen. Det er derfor afgørende, at arbejdet bygger på frivillighed og i høj grad handler om at inddrage borgere, virksomheder og institutioner lokalt. Den lokale stolthed og ejerskab til naturen er nemlig efter rådets mening den bedste måde at beskytte den på.

Det er desuden meget vigtigt for Grønt Råd, at der gøres en stor indsats for at formidle kommunens unikke natur, både internt i kommunen og i en bredere offentlighed. Her bør der efter Grønt Råds mening sættes særligt fokus på børn og unge, da et grundlæggende kendskab til naturen dannes i de unge år. For at sikre dette kendskab er det endvidere meget centralt, at der til stadighed sikres gode muligheder for at opleve den unikke natur, gennem anlæg af stier og ruter, udsigtstårne, overnatningsmuligheder mv.

Endelig vil Grønt Råd opfordre til, at Mariagerfjord Kommune påtager sig ansvaret og går forrest i arbejdet med at sikre biodiversiteten. Det gælder både i forhold til at arbejde målrettet med at udvikle mere natur på kommunens egne arealer, men også gennem de øvrige områder, kommunen arbejder på. Det kunne f.eks. være i forbindelse med planlægning, byudvikling, udviklingen i det åbne land mv. Dette kan inspirere borgere, virksomheder og institutioner og kommunen bør have fokus på at understøtte dette arbejde bedst muligt.

Grønt Råd vil således bakke varmt op om arbejdet med biodiversitet i Mariagerfjord Kommune og ser frem til at blive involveret og hørt i arbejdet fremadrettet.


© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Korledere fra hele Danmark mødes til stævne i Hobro
Korledere fra hele Danmark mødes til stævne i Hobro
Mariagerfjord og omegn
Fyraftenssang i Visborg
Fyraftenssang i Visborg
Mariagerfjord og omegn
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Mariagerfjord og omegn
Efteråret rusker også i din bil
Efteråret rusker også i din bil
Mariagerfjord og omegn
Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet 2021
Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet 2021
Mariagerfjord og omegn
Uge 41, på Astrup skole
Uge 41, på Astrup skole
Mariagerfjord og omegn
Pas på tyven: Indbruddene stiger i efterårsferien
Pas på tyven: Indbruddene stiger i efterårsferien
Mariagerfjord og omegn
Unge vil gerne engagere sig
Unge vil gerne engagere sig
Mariagerfjord og omegn
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord afholder ordinært årsmøde i Hadsund
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord afholder ordinært årsmøde i Hadsund
Mariagerfjord og omegn
Lyngby BK – Hobro IK
Lyngby BK – Hobro IK
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev