Del på Facebook   Print siden

Grønt lys til 15 nye sommerhuse ved Hestehaven i Øster Hurup

Øster Hurup og omegn
Mandag 1. februar 2021 kl. 16:00

Grønt lys til 15 nye sommerhuse ved Hestehaven i Øster Hurup
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

På byrådsmødet den 27. januar 2021 behandlede byrådet: Endelig vedtagelse af lokalplan 157/2020 for sommerhuse ved Hestehaven i Øster Hurup. Punktet fik grønt lys, dog mangler den endelige beslutning om vejret.

Anledning
Forslag til lokalplan 157/2020 for sommerhuse ved Hestehaven i Øster Hurup har været i offentlig høring i otte uger. Der er indkommet fire høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan 157/2020 vedtages endeligt med den ændring, at der i lokalplanens redegørelse indarbejdes tekst fra Nordjyllands Historiske Museum.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. januar 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt, idet det bemærkes at tildeling af vejret skal ske på særskilt dagsordenspunkt til kommende møde i udvalget når den igangværende høring om vejret er gennemført.

Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Inddragelse
Høringssvar

Der er i løbet af lokalplanens høringsfase indkommet fire indsigelser. Ét af høringssvarene er sendt samlet fra ni grundejere.

Høringssvarene omhandler hovedsageligt forhold omkring brugen af Hestehaven og vejadgangen til sommerhusområdet.

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden anser det som værende fagligt velbegrundet og samfundsøkonomisk rimeligt at vejbetjene området via Hestehaven til Langerimsvej og foreslår på baggrund af de indkomne høringssvar, at der alene i lokalplanens redegørelse indarbejdes tekst foreslået af Aalborg Historiske Museum.

Sagsfremstilling

I september 2019 udstedte erhvervsministeren "Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen".

På grundlag af Byrådes ansøgning giver bekendtgørelsen mulighed for at udstykke 15 sommerhusgrunde inden for et område på ca. 2,9 hektar ved Øster Hurup.

Ejeren af arealet ønsker nu at udstykke grundene, og derfor har forslag til lokalplan 157/2020 været i offentlig høring i otte uger.

Formål

I lokalplanforslaget fastlægges der bebyggelsesregulerende bestemmelser, som svarer til bestemmelserne i de lokalplaner, som regulerer sommerhusbebyggelsen nord og syd for lokalplanområdet. Endelig indeholder lokalplanforslaget bestemmelse om, at beplantningsbælterne mod nord og mod syd skal bevares.

Veje og stier

I lokalplanen ledes trafikken til og fra området fra den offentlige vej Langerimsvej via den private fællesvej Hestehaven. Herfra er der to adgange ind i området.

Lokalplanen muliggør desuden tablering af stiadgang fra lokalplanområdet til det sommerhusområde, der ligger syd for planområdet.

Det bemærkes, at det ikke er lykkedes ejeren at indgå frivillig aftale om brug af den private fællesvej Hestehaven for at etablere vejadgang til offentlig vej (Langerimsvej). Derfor har ejeren ansøgt om, at Mariagerfjord kommune som vejmyndighed tildeler vejret til Hestehaven for de kommende sommerhusgrunde. Såfremt Udvalget for Teknik og Miljø tilslutter sig direktørens indstilling til Byrådet om at vedtage lokalplanen, vil fagenheden Teknik og Byg sideløbende igangsætte høringsproces for tildeling af de nødvendige vejrettigheder. Det forventes dermed, at den sag vil kunne behandles i Udvalget for Teknik og Miljø 3. februar 2021.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Øster Hurup og omegn

Mariagerfjord kommune sender 1,1 mio ud til aktivitet og forebyggende projekter
Mariagerfjord kommune sender 1,1 mio ud til aktivitet og forebyggende projekter
Øster Hurup og omegn
14.000 danskere samlede ind til kræftsagen – indsamlingen fortsætter digitalt
14.000 danskere samlede ind til kræftsagen – indsamlingen fortsætter digitalt
Øster Hurup og omegn
Markedsføring på fjordavisen.nu med en jobannonce
Markedsføring på fjordavisen.nu med en jobannonce
Øster Hurup og omegn
Den gode søvn siger tak til malerteamet
Den gode søvn siger tak til malerteamet
Øster Hurup og omegn
Så er vindmøllerne på vej ned i Veddum
Så er vindmøllerne på vej ned i Veddum
Øster Hurup og omegn
60 + gruppen på cykeltur
60 + gruppen på cykeltur
Øster Hurup og omegn
Dødsfald | Øster Hurup
Dødsfald | Øster Hurup
Øster Hurup og omegn
Affaldsindsamlingen skyder foråret i gang
Affaldsindsamlingen skyder foråret i gang
Øster Hurup og omegn
Nu kan du gå til Gå-Banko i Als og Øster Hurup
Nu kan du gå til Gå-Banko i Als og Øster Hurup
Øster Hurup og omegn
Fadervor på vej til kirke
Fadervor på vej til kirke
Øster Hurup og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev