Del på Facebook   Print siden

Frigivelse af midler til Vandpark Mariager

Mariager og omegn
Fredag 15. januar 2021 kl. 11:50

Frigivelse af midler til Vandpark Mariager
Vandsportsplatform ved Glyngore - Vandpark Mariager skyder op til sommer 2021


Af Klaus Hansen

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 20. januar 2021, hvor et af punkterne på dagsorden er Vandpark Mariager.

Anledning
Mariagerfjord Kommune har på budget 2021 afsat 450.000 kr. til etablering af en vandpark i Mariager. Der er herudover afsat 40.000 kr. om året fra 2022 til drift af vandparken. En lokal initiativgruppe har efterfølgende arbejdet videre med en projektbeskrivelse for vandparken.

Projektbeskrivelsen er færdiglavet, og der vil i nærmeste fremtid blive dannet en forening, som skal varetage etableringen og ansvaret for drift/vedligehold af vandparken.

Initiativgruppen anmoder derfor om, at der frigives 200.000 kr. af de afsatte 450.000 kr. Samtidig anmoder gruppen om, at Mariagerfjord Kommune indleder arbejdet med ansøging om tilladelser, så vandparken kan etableres og tages i brug fra sommeren 2021.

Indstilling
Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At der frigives 200.000 kr. af de afsatte midler til vandpark i Mariager. Midlerne frigives på betingelse af, at midlerne først kan udbetales, når foreningen, der skal stå for anlæg og drift, er etableret ved en stiftende generalforsamling.

2. At det skal fremgå af foreningens vedtægter, at foreningens formål er at etablere og efterfølgende stå for drift af vandparken i Mariager. Foreningen skal inden etablering sikre sig, at alle tilladelser og myndighedsbehandling er givet og godkendt.

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. januar 2021, pkt. 6:
Godkendt.

Sagsfremstilling
Vandparken i Mariager vil blive opstillet ved sandstranden i sommermånederne - juni, juli og august, og forventes at give et stort boost til aktivitetsniveauet i Mariager i turistsæsonen.

Vandparken skal være et gratis tilbud til alle, der elsker vand - unge som ældre.

Vandparken vil få en størrelse på ca. 8 x 16 meter. Det er meningen, at den skal sættes op i slutningen af maj måned og at den skal være i vandet ca. 3 måneder, indtil den bliver taget op igen i slutningen af august, afhængigt af vejret.

De enkelte elementer, som vandparken består af, bliver samlet og hele vandparken fæstnes til 500 kg. tunge betonelementer, som placeres på 2,5-3,0 meters dybde.

Elementerne er lavet af plastik og er oppustelige. Der er taget kontakt til Aage Vestergaard Larsen, en lokal specialist i at genbruge plastmaterialer, med henblik på en sikker og bæredygtig bortskaffelse af elementerne, når den tid kommer.

Vandparken tænkes placeret ved den røde farve på søkortet herunder, i minimum 2,5 meters dybde ud for sandstranden i Mariager. På den modsatte side af sejlrenden ligger Saltcenteret ude på pynten.

Placeringen vurderes, af arbejdsgruppen omkring vandparken, som ideel, da der i sommeren 2020 er kommet en nyanlagt sandstrand og bunden ud til vandparken vil være uden sten. Man kan derfor let gå det første stykke ud gennem vandet, inden man svømmer det sidste stykke ud til vandparken.

Ovenstående er med forbehold for, at der kan ske ændringer i konceptet i forhold til myndighedsbehandlingen.

Kravene for alle besøgende er som beskrevet på plakaten herunder, som er en kopi af plakat fra Vandparken i Glyngøre.

Vandparken vil være gratis at benytte for alle over 12 år (og yngre ifølge en voksen). Der kræves svømmevest for at benytte vandparken, da der skal svømmes det sidste stykke over til vandparken. Platformen er aflang med 8-10 forskellige ’forhindringer’ i form af rutsjebaner, balanceredskaber og hoppepuder.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal brugere af parken være minimum 12 år og skal kunne svømme 400 m. Det vil ikke være muligt at kontrollere, da der ingen livredder er tilstede, men der er et sæt sikkerhedsregler, som brugere skal/bør følge.

Alle gæster skal benytte svømmevest. Derfor vil det være muligt, at leje svømmevest eller våddragt hos en forretning i nærheden af vandparken.

Vandparken bliver betragtet som en offentlig legeplads - blot placeret ude i vandet - derfor er det brugernes eget ansvar, at færdes sikkert ud fra de sikkerhedsregler, der er angivet på synlige skilte.

Af sikkerhedsgrunde er vandparken placeret på mindst 2,5 meters dybt vand. Det må ikke være muligt, at nå bunden og slå sig, hvis man rutsjer eller glider ned fra vandparken.

Initiativgruppen gør opmærksom på, at der kan opstå behov for toilet ved udgangen til vandparken. Etablering af toiletter er ikke taget med i projektbeskrivelsen, og dermed heller ikke i budgettet for etableringen.

Etablering og drift

Vandparken etableres af en forening i Mariager, der efterfølgende skal stå for drift og løbende vedligehold.

Foreningen bag vandparken etableres på baggrund af netværksmøder i Mariager, hvor ideen er blevet drøftet. Foreningen vil derfor være bredt funderet med Mariager Handelsstandsforening, Mariager Turistforening og Cittaslow som centrale aktører. Foreningen oprettes på en stiftende generalforsamling i starten af 2021.

Foreningen, der etableres i forbindelse med vandparken i Mariager, vil være ansvarlige for etablering og efterfølgende drift af vandparken. Der er afsat 40.000 kr. i Mariagerfjord Kommunes budget fra budgetåret 2022. Efter stiftelse af foreningen fremsendes et driftsbudget til Kultur og Fritid til godkendelse.

Foreningen håber, at have de forskellige tilladelser og den endelige finansiering på plads således, at der vil være opstart af projektet 1. april 2021, med henblik på åbning af parken 28. maj 2021.

Tilladelser

Foreningen ansøger Mariagerfjord Kommune om at starte behandling af tilladelser til vandparken, med henblik på etablering af vandparken i foråret 2021.

Behandling i Teknik og Miljø

Sagen oversendes til videre myndighedsbehandling i fagenheden Teknik og Miljø, forinden sagen videresendes til behandling i Udvalget for Teknik og Miljø.

Økonomi
Budget etablering

Vandpark inklusiv markedsføringsmateriale 320.000 kr.

Opsætning inklusiv forankring 100.000 kr.

Trailer med våddragt og svømmeveste 80.000 kr.

Vogne til vinteropbevaring 20.000 kr.

I alt 520.000 kr.

Moms 130.000 kr.

Pris i alt inkl. moms 650.000 kr.

I beløbet er der taget højde for åbningsceremoni og drift i 2021.

Finansieringsplan
Mariagerfjord Kommune 200.000 kr.

ELRO Fonden (i dialog) 250.000 kr.

Norlys Vækstpulje (ansøgt og bevilget dec. 2020) 100.000 kr.

Jutlanderbank Fonden Hobro (ansøgt og bevilget okt. 2020) 150.000 kr.

Initiativgruppen ansøger om frigivelse af 200.000 kr. af de afsatte midler på budget 2021.

Der er på budget 2021 afsat 450.000 kr. til etablering af vandpark i Mariager.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariager og omegn

Farvel til tantebestyrelser: Flere lokale tager på bestyrelsesuddannelse
Farvel til tantebestyrelser: Flere lokale tager på bestyrelsesuddannelse
Mariager og omegn
Online Fastelavn på Vindblæs Friskole
Online Fastelavn på Vindblæs Friskole
Mariager og omegn
Ugens Home | Villa på 130 m2 under opførelse!
Ugens Home | Villa på 130 m2 under opførelse!
Mariager og omegn
Jane Grøn genopstiller til KV21 i Mariagerfjord
Jane Grøn genopstiller til KV21 i Mariagerfjord
Mariager og omegn
Forår ved Mariagerfjord | Weekendens sang fra Fjordavisen.nu
Forår ved Mariagerfjord | Weekendens sang fra Fjordavisen.nu
Mariager og omegn
Peter Krogh Olsen genopstiller til KV21 i Mariagerfjord
Peter Krogh Olsen genopstiller til KV21 i Mariagerfjord
Mariager og omegn
Dødsfald | Mariager
Dødsfald | Mariager
Mariager og omegn
Fugleplads er gået i fisk - Det synes jeg er en skam
Fugleplads er gået i fisk - Det synes jeg er en skam
Mariager og omegn
Vaccination – en festdag på Sødisbakke.
Vaccination – en festdag på Sødisbakke.
Mariager og omegn
Børnehaver i Mariagerfjord får hjælp til at sprede cykelglæde og lære børn at cykle fra tidlig alder
Børnehaver i Mariagerfjord får hjælp til at sprede cykelglæde og lære børn at cykle fra tidlig alder
Mariager og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev