Del på Facebook   Print siden

Etablering af sandstrand i Mariager

Mariager og omegn
Torsdag 18. juni 2020 kl. 10:00

Etablering af sandstrand i Mariager
Fra sagsfremstillingen


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord kommune holder møde den 22. juni og et af punkterne på dagsorden, som udvalget vil behandle er - Etablering af sandstrand i Mariager.

Anledning
I maj 2017 rettede Cittaslow i Mariager henvendelse til Mariagerfjord kommune om muligheden for at etablere en sandstrand øst for Mariager Havn.

Erik Kirkegaard Mikkelsen har stillet forslag om, at sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø med henblik på en kommunal gennemførelse af projektet.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At Udvalget træffer beslutning om projektet skal overtages og gennemføres som et kommunalt projekt med deraf følgende afledt drift.

At Udvalget tager stilling til hel eller delvis finansiering af projektet.


Sagsfremstilling
I maj 2017 rettede Cittaslow i Mariager henvendelse til kommunen omkring muligheden for at etablere en sandstrand øst for Mariager Havn. Der blev afholdt et møde på lokaliteten med deltagelse fra kommunen og repræsentanter fra Cittaslow i Mariager.

Fagenheden Teknik og Byg er positivt indstillet over for projektet, hvorfor fagenheden indhentede tilladelse fra Kystdirektoratet, som er myndighed, når arealet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet gav tilladelse 26.september 2018.

Efter tilladelsen er det muligt at etablere et strandareal på 500 m2 med en beliggenhed, som vist på kortbilag. Overslagsmæssigt vurderes der at være en etableringsomkostning på 35.000-40.000 kr.. I prisen er forudsat tilkørsel af fint og siet sand.

Fagenheden har anslået afledt drift på 5-10.000 kr. årligt.

Mariager Sejlklub har et projekt under planlægning, som blandt andet omfatter uddybning omkring klubbens B-bro. Det er ved at blive undersøgt, om det er muligt at anvende noget af dette uddybningsmateriale, hvilket vil kunne reducere etableringsomkostningerne til sandstranden. Det forudsætter at sandet har tilstrækkelig kvalitet rent (lugt og farve). Grænseværdier for miljømæssige stoffer er i orden.

Det skal også bemærkes, at personer med lokal kendskab har udtrykt tvivl i forhold til, om det vil være attraktivt at bade på lokaliteten på grund af blød og sumpet bund ved strandkanten. I givet fald vil strandarealet mere være til ophold og rekreative aktiviteter end til badning.

Kommunen servicerer i øvrigt allerede en badebro ved Færgehagen vest for campingpladsen, hvor vandkvaliteten er god.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til, om projektet skal overtages som et kommunalt projekt, og hvordan finansieringen i givet fald skal tilvejebringes.

Sagen behandles på møde den 22. juni 2020 i Udvalget for Teknik og Miljø.
© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariager og omegn

Stor dansk transportfusion er en realitet
Stor dansk transportfusion er en realitet
Mariager og omegn
Ingen restriktioner holder Kulturskolen tilbage
Ingen restriktioner holder Kulturskolen tilbage
Mariager og omegn
Nye åbningstider for PCR-test og hurtigtest i Mariagerfjord Kommune
Nye åbningstider for PCR-test og hurtigtest i Mariagerfjord Kommune
Mariager og omegn
Budgetaftale22 Mariagerfjord: Lydstreaming af byrådsmøder
Budgetaftale22 Mariagerfjord: Lydstreaming af byrådsmøder
Mariager og omegn
Overgaard Gods i Havndal åbner stalddørene til Åbent Landbrug
Overgaard Gods i Havndal åbner stalddørene til Åbent Landbrug
Mariager og omegn
Budgetaftale22 Mariagerfjord: Fremtidens ældreområde
Budgetaftale22 Mariagerfjord: Fremtidens ældreområde
Mariager og omegn
Udstilling i Galleri Vognporten
Udstilling i Galleri Vognporten
Mariager og omegn
Tak for opmærksomheden
Tak for opmærksomheden
Mariager og omegn
Budgetaftale22 Mariagerfjord: Tilskud til pasning af egne børn i hjemmet
Budgetaftale22 Mariagerfjord: Tilskud til pasning af egne børn i hjemmet
Mariager og omegn
Bredt budgetforlig i Mariagerfjord Kommune
Bredt budgetforlig i Mariagerfjord Kommune
Mariager og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev